Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
45/254612-3456-78901-234การศึกษาสภาวะแวดล้อมบริเวณแม่น้ำตากใบสมชาย วิบุญพันธ์, ณรงค์ศักดิ์ คงชัย, ทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม, สุภาพร ชุมภูวรณ์, อุมา เกื้อกูล
56/254640-40-3-14-03-15-2-803-001การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ถึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2540วิกรมนัส เอื้อวิทูทิช
67/254644-44-2-14-04-20-2-005-039ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดปลากะตักกับขนาดตาอวนอนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์, ธีรยุทธ ศรีคุ้ม, จันทร์เพ็ญ วุฒิวรวงศ์, มานะ พงษ์ทองเจริญ, ประพาส บินร่าหมาน
78/254642-44-214-06-11-2-803-020ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อน ภายในเขตทะเลชายฝั่ง 10 กิโลเมตรของจังหวัดสงขลานิรชา สองแก้ว, อุทิศ โชติธรรมโม, สุชาติ รัตนเรืองศรี
89/254646-0409-46127การประมงไดหมึกขนาดเล็กบริเวณพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อำเภอปราณบุรี และอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันทนา เจนกิจโกศล
910/254641-3-22-09-3-113-288-122การประมงอวนล้อมจับในจังหวัดสตูล ปี 2541 - 2543กำพล ลอยชื่น, สุภาพร องสารา
1011/254643-43-2-14-04-17-2-978-025การศึกษาประสิทธิภาพการจับของลอบปูแบบพับได้อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์, ธีรยุทธ ศรีคุ้ม, มานะ พงษ์ทองเจริญ, ประภาส บินร่าหมาน
1112/254646-0407-46112การกระจายและแหล่งว่างไข่ของหมึกกระดอง บริเวณอ่าวไทยตอนบนจินตนา จินดาลิขิต, ขนิษฐา เสรีรักษ์
1213/254643-44-214-03-092-156-013สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาหลังเขียวในอ่าวไทยไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง
1314/254642-42-1-14-07-17-2-932-045ผลกะทบจากการทำประมงอวนล้อมติดที่มีต่อพ่อแม่พันธุ์ปลาทูในเขตมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานีจินดา นาครอบรู้, ไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง
141/254745-1403-45005-009ชีววิทยาบางประการของปลาสีกุนบั้ง (Atule mate) บริเวณอ่าวไทยตอนบนวิไลลักษณ์ เปรมกิจ, อำนาจ ดาวเรือง, ขนิษฐา เสรีรักษ์
152/254743-44-2-14-05-09-2-977-062การประมงชายฝั่งในเขตจังหวัดระนองพีระ อ่าวสมบูรณ์, อุทัย แก้วเนิน, จริยา ฤทธิสมาน
163/254741-43-3-14-06-15-2-931-077สภาวะการประมงอวนลากขนาดเล็กบริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลาภัคจุฑา เขมากรณ์
174/254743-45-2-14-05-17-2-099-070ประสิทธิภาพของอวนลอยปลาทูที่มีขนาดตาอวนต่างกันวุฒิชัย วังคะฮาต, เฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพ, ธีระชัย เรืองพริ้ม, ธีรภัทร ศุภสิริพงษ์
185/254741-41-3-14-05-15-2-198-062การประมงอวนจมปูบริเวณอ่าวพังงาสุชาติ แสงจันทร์, สมศักดิ์ ศิริรักษ์
196/254746-0417-46137การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออกโดยเรือสำรวจประมงมหิดลพิษณุ ศิริพิชญ์ตระกูล
207/254741-44-1-14-05-14-2-219-048ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหลังเขียว Sadinella gibbosa (Bleeker,1894) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยทัศพล กระจ่างดารา, พนิดา ชาลี
218/254743-44-2-14-05-16-2-080-067ติดตามผลการจัดสร้างอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณอ่าวพังงาสุชาติ แสงจันทร์
229/254747-0402-47163การประมงโป๊ะในอ่าวตราดสุชาดา บุญภักดี, ทศพร สุจิตโตสกุล
2310/254747-0402-47162ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากระบอกดำ Lisa subviridis (Valenciennes,1836) ในบริเวณอ่าวตราดสุชาดา บุญภักดี, สุวิมล เสนาลักษณ์

12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »