Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า56789101112131415ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
1847/255544-44-1-14-04-152-2-977-014ทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือสำรวจประมงบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปี 2540 ถึง 2543 ปิยะโชค สินอนันต์ และ ประพัตร์ แก้วมณี
1858/255555-0408-55002ความชุกชุมของสัตว์น้ำวัยอ่อนบริเวณโป๊ะเชือกและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระยองกมลรัตน์ พุทธรักษา, อุดม เครือเนียม, บัณฑิต ยังพลขันธ์ และ รัตนา มั่นประสิทธิ์
1869/255552-0408-52153การเจริญพันธุ์ของปลาทู (Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)) บริเวณชายฝั่งจังหวัดตราดอุดม เครือเนียม และ บุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ
18710/255552-0421-52066ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของทรัพยากรสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมจับ ขนาดตาอวน 1.5 เซนติเมตร ในเขตน่านน้ำประชิดไทย-มาเลเซียเกศแก้ว เทศอาเส็น, อำนวย คงพรหม, สนธยา บุญสุข และรุ่งนภา หนูกล่ำ
18811/255550- 0410- 50091- 001การประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราชวิโรจน์ คงอาษา, หัสพงศ์ สมชนะกิจ และ นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์
18912/255554-0410-54088ชีววิทยาของกุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis H. Milne Edwards, 1837) บริเวณเกาะสมุย ถึงเกาะกระ ธเนศ ศรีถกล, สมชาย วิบุญพันธ์, อุทิศ โชติธรรมโม และ จุรีรัตน์ สงนุ้ย
19013/255550-0410-50089-009ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาปากคมชนิด Saurida elongata (Temminck & Schlegel, 1846) ในอ่าวไทยสมชาย วิบุญพันธ์, พัชรี พันธุเล่ง, ปิยวรรณ หัสดี และ บัญฑิต ยังพลขันธ์
19114/255553-0411-53088การประมงปูม้าจากเครื่องมือประมงพื้นบ้านบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดพังงาอรสา เพชรสลับศรี, สุชาติ แสงจันทร์, ทัศนีย์ ศุภพฤกษ์ และ เกี่ยวพันธุ์ เจนการ
19215/255549-0408-48120-006การประมงอวนจมปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกธีรยุทธ ศรีคุ้ม, ประภาส บินร่าหมาน และ สุวิชา ใจเปี่ยม
19316/255549-0408-48120-005ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกกมลรัตน์ พุทธรักษา, อุดม เครือเนียม และ บุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ
19417/255546-0408-45005-012การประมงอวนล้อมซั้งจากเรือที่ขึ้นท่าในจังหวัดระยองปิยะโชค สินอนันต์๑ และ ประพัตร์ แก้วมณี
19518/255551- 0408 - 51075 - 002การประมงปลากะตักในอ่าวไทยปิยะโชค สินอนันต์, ทิวารัตน์ สินอนันต์, ปวโรจน์ นรนาถตระกูล, นันทชัย บุญจร และ สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล
19619/255550-0408-50090-017การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1817)) ในอ่าวไทย กฤษฎา ธงศิลา, ทิวารัตน์ สินอนันต์, ปวโรจน์ นรนาถตระกูล, นันทชัย บุญจร และ ภัคจุฑา เขมากรณ์
19720/255550-0410-50090-019ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาแข้งไก่ (Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย อิสราภรณ์ จิตรหลัง, ธนดล นวลจันทร์ และ กำพล ลอยชื่น
19821/255553-0409-53029การเติบโตและการเคลื่อนที่ของปลากะพงขาว (Lates calcarifer (Bloch, 1970)) บริเวณ อ.ปะทิว จ.ชุมพรนพรัตน์ นาสุชล และ ฐิติพร ศุภนิรันดร์
19922/255552-0403-52049ทรัพยากรปลาทูจากการประมงพื้นบ้านบริเวณจังหวัดตราดจารุภา ศิริ และ ธีรยุทธ ศรีคุ้ม
20023/255550-0411-50089-006การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด Saurida undosquamis (Richardson, 1848) และ S. elongata (Temminck & Schlegel, 1846) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประทศไทยสัมพันธ์ ปานจรัตน์, สนธยา บุญสุข, มนตรี สุมณฑา, สิชล หอยมุข และ วรรลี สิงห์ธงยาม
20124/255552-0410-52057-003สภาวะการประมงพาณิชย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2552วิรัตน สนิทมัจโร, สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล, กิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์ และ จุรีรัตน์ สงนุ้ย
20225/255550-0410-50091-007ความชุกชุมของสัตว์น้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราชนพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์ และ วราภรณ์ เดชบุญ
20326/255553-0408-53018-003สภาวะการประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกอุดม เครือเนียม และ นันทพล สุขสำราญ

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า56789101112131415ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »