Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!



          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า7891011121314151617ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
22716/255650-0411-50090-020ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย พนิดา ชาลี และ อัญชลีย์ ยะโกะ
22817/255652-0408-52023การทำประมง และผลจับจากการประมงโป๊ะเชือก จังหวัดระยองกมลรัตน์ พุทธรักษา, ธนัช ศรีคุ้ม, อุดม เครือเนียม, จารุภา ศิริ, กฤษฎา ธงศิลา และ รัตนา มั่นประสิทธิ์
22918/255653-0411-53017-003การประมงพื้นบ้านในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกทางฝั่งทะเลอันดามันอรสา เพชรสลับศรี, วิทยา พันธะกิจ, สนธยา บุญสุข และ ชลิต สง่างาม
23019/255650-0415-50088-001ทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียโดยเรือสำรวจประมงมหิดล พ.ศ. 2550-2551 สุธานี สุมะนังกุล
23120/255653-0411-53086ชีววิทยาของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) ในบริเวณอ่าวพังงาอัญชลีย์ ยะโกะ, พนิดา ชาลี, อิสราภรณ์ จิตรหลัง, ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ, ไภทูล ผิวขาว และ ธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์
2321/255753-0411-53018-001การประมงลอบหมึกทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยทัศนีย์ ศุภพฤกษ์, สุชาติ แสงจันทร์, กำพล ลอยชื่น, สนธยา บุญสุข, ชลิต สง่างาม
2332/255755-0408-55008ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus affinis (H. Milne Edward, 1837) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกบัณฑิต ยังพลขันธ์
2343/255754-0412-54018ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2551-2552วิไลลักษณ์ เปรมกิจ, พิทักษ์ ใจดี, เชิดศักดิ์ ชูคง, สายหยุด ฤทธิ์ช่วย, พิธเนตร์ อุทัศน์ และวาสนา สอนเกิด
2354/255753-0411-53019-008ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนตามระยะห่างฝั่ง ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ไภทูล ผิวขาว, อัญชลีย์ ยะโกะ, ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ และธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์
2365/255755-0408-55006ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก บัณฑิต ยังพลขันธ์ และ บุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ
2376/255749-0412-49135-003สภาวะแวดล้อมบางประการในแหล่งประมงบริเวณไหล่ทวีปทะเลอันดามันสมเจตน์ สอนครุฑ และ ไพโรจน์ หน่ายมี
2387/255751-0407-51077-002การแพร่กระจาย และความชุกชุมของหอยลายในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ปี 2550-2551จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์, ไพรัช เถาชาลีย์, ไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง, จินตนา จินดาลิขิต และ ปุณณวิทย์ แก้วมูล
2398/255753-0411-53017-005ทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือสำรวจประมงในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่เลี้ยงลูก และพื้นที่ใกล้เคียงทางฝั่งทะเลอันดามัน พรอนันต์ คีรีรัตน์, สิชล หอยมุข, ทัศพล กระจ่างดารา และ วรรลี สิงห์ธงยาม
2409/255755-0409-55114การประมาณอายุและการเติบโตของปลาทูจากกระดูกหูศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม, สุชาติ แสงจันทร์, อุดมสิน อักษรผอบ, นันทชัย บุญจร และ ศักดิ์ดา วังฉาย
24110/255753-0411-51075-006ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากะตักชนิด Encrasicholina punctifer, E. heteroloba และ E. devisi ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยอัญชลีย์ ยะโกะ, ธรรมรัตน์ เลิศเกียรติ,รัชตะ และ เกศแก้ว เทศอาเส็น
24211/255754-0410-54024-001ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนสกุลทู-ลังบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนิรชา สองแก้ว, ธิดารัตน์ คงชัย, อุทิศ โชติธรรมโม และ ศรีวิตา ไชยบัญดิษฐ์
24412/255754-0412-54020-004ผลกระทบของการประมงลอบหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนกลางจินดา เพชรกำเนิด และ ฐิติพร ศุภนิรันดร์
24513/255754-0412-54020-004ชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis) และ ปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) ที่จับได้จากเครื่องมืออวนล้อมจับ ของเรือสำรวจประมงมหิดล บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก สุธานี สุมะนังกุล, เชิดศักดิ์ ชูคง, วิไลลักษณ์ เปรมกิจ และ บุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ
24614/255753-0411-53017-002ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อน ในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ และวางไข่ เลี้ยงลูก และพื้นที่ใกล้เคียงทางฝั่งทะเลอันดามัน พนิดา ชาลี, อัญชลีย์ ยะโกะ, ไภทูล ผิวขาว และ ธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์
24715/255753-0411-53089คุณภาพน้ำและแพลงก์ตอนบริเวณแหล่งแปรรูปแมงกะพรุนในจังหวัดระนองอิสราภรณ์ จิตรหลัง, มนตรี สุมณฑา และ เสาวณี กุลกระโทก

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า7891011121314151617ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »