Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า9101112131415161718ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
2711/2551-ขบวนการทำน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดด้วยระบบ Reverse Osmosis ของเครื่อง TAIGA รุ่น M12 ในเรือสำรวจประมงมหิดลภิรมย์ ปานประเสริฐ
2722/2551-ทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่ปิโตรเลียมนวมินทร์ ปี 2550วิรัตน สนิทมัจโร, ณรงค์ศักดิ์ คงชัย, อุทิศ โชติธรรมโม, สมใจ เวชประสิทธิ์, กิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์ และสุภาพร ชุมภูวรณ์
2733/2551-คู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์มารีนดีเซลธงชัย แสงพุ่ม
2741/2553-การเลี้ยงปูม้าไข่นอกกระดองในธนาคารปู อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีจินตนา จินดาลิขิต, อังสุนีย์ ชุณหปราณ, ปิยวรรณ หัสดี, จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์, ขนิษฐา เสรีรักษ์, สุวรักษ์ วงษ์โท และปุณณวิทย์ แก้วมูล
2773/2553-หอยทะเลสองฝาบริเวณจังหวัดระยองวัฒนา ไวยนิยา, ทิวารัตน์ สินอนันต์, ปรเมศร์ อรุณ, กฤษฎา ธงศิลา และ ขวัญชัย ปานแก้ว
2781/2554-(เอกสารเผยแพร่)การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในเรือสำรวจประมง 4สมพร โสฬส
2792/2554-เครื่องมือประมงทะเลขนาดเล็กบริเวณอำเภอเกาะช้าง และเกาะกูด จังหวัดตราด ปี ๒๕๕๒อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์, ธีรยุทธ ศรีคุ้ม และสุวรรณี เฉินบำรุง
2813/255449-0412-49136-003(เอกสารเผยแพร่)สมุทรศาสตร์การประมงในแหล่งสำรวจปลาทูน่าบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออกสมเจตน์ สอนครุฑ, พรชัย สิงหบุญ และธงทัพ ศรีพลอย
2821/2555-สภาวะการประมงพื้นบ้าน ก่อนและหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีรัชกฤต ตันวิไลย, นันทพล สุขสำราญ
2831/2556-การจับปลาผิวน้ำขนาดใหญ่ด้วยเครื่องมือเบ็ดราวแนวดิ่ง บริเวณแพล่อปลาประจำที่ในทะเลอันดามันสุมา รักแผน, นฤพน ดรุมาศ และพิทักษ์ ใจดี
2842/2556-การประมงพื้นบ้านที่สำคัญบริเวณจังหวัดตราด ปี 2552นันทพล สุขสำราญ, จารุภา ศิริ และรัชกฤต ตันวิไลย
2853/2556-(เอกสารเผยแพร่)อัตราส่วนเพศและฤดูวางไข่ของหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana Lesson, 1830) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปี 2553อุดม เครือเนียม และพัทธยานี คณะสุข
2861/255750-0416-50088-003(เอกสารเผยแพร่)สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์บริเวณ Ninety East Ridge พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑สมเจตน์ สอนครุฑ และ ธงทัพ ศรีพลอย
2882/2557 51-0400-51077(เอกสารเผยแพร่)สภาวะการทำประมงหอยลายและเศรษฐกิจ-สังคมในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนทวีป บุญวานิช
2901/255848-0410-48118-006(เอกสารเผยแพร่)การประมงอวนลอยปลาทูในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันวราภรณ์ เดชบุญ, อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์, ธีรยุทธ ศรีคุ้ม, พัชรี พันธุเล่ง, วิโรจน์ คงอาษา, เฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพ และพนิดา ชาลี
2911/155943-43-2-14-03-15-2-194-004(เอกสารเผยแพร่)การสำรวจทรัพยากรหมึกหอมบริเวณอ่าวไทยตอนบนอัญญานี แย้มรุ่งเรือง
2922/255946-0407-46069คู่มือการวิเคราะห์โลหะหนักในสัตว์น้ำทัศวรรณ ขาวสีจาน, สายหยุด ฤทธิ์ช่วย, ศุภลักษณ์ แช่มบาง และสุภาวดี จุลนวล
2933/255946-0407-45005-015สภาวะการประมงอวนดำบริเวณอ่าวไทยตอนบนอัญญานี แย้มรุ่งเรือง, ปวโรจน์ นรนาถตระกูล, พินิจ ทองชิตต์ และ ไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง
2944/255954-0411-54113เครื่องมือลอบพื้นบ้านในจังหวัดพังงาสุชาติ แสงจันทร์, วิทยา พันธะกิจ, ทัศนีย์ ศุภพฤกษ์ และ เทิดศักดิ์ มิตรวงค์
2955/255949-0412-49135-004การสำรวจทรัพยากรสัตว์นํ้าหน้าดินด้วยเครื่องมือลอบนํ้าลึก บริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามันบรรสาร ศิริพิชญ์ตระกูล, นฤพน ดรุมาศ และ เชิดศักดิ์ ชูคง

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า9101112131415161718ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »