Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!



          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า1112131415161718ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
3165/256059-0332-59054การเพาะและอนุบาลลูกปลาสีกุนใบไม้ Alepes kleinii (Bloch, 1793) จากพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนภมรพรรณ ฉัตรภูมิ,วรดร สุขสวัสดิ์,ธรรมนูญ วุ่นซิ่งซี่,ณรงค์ พลวารี,ศศิพงศ์ ทิพย์ดำรงพงษ์และจิตศุภา สีคำ
3176/256057-0422-53019-006การประมงอวนล้อมซั้งและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำ ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยกำพล ลอยชื่น,ประพัตร์ แก้วมณี,สิชล หอยมุข,วุฒิชัยวังคะฮาต และ ทิพากร สุขพล
3187/256053-0410-53019-003ทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตชายฝั่ง 10 ไมล์ทะเล บริเวณอ่าวไทยคณิต เชื้อพันธุ์,อุดมสิน อักษรผอบ,วิรัตน สนิทมัจโร,ปิยะโชค สินอนันต์ และ ขวัญชัย ปานแก้ว
3198/256046-0407-45004-008ปริมาณความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น้ำ บริเวณอ่าวไทยตอนใน ถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2546-2548คณิต เชื้อพันธุ์ และ นิภา กุลานุจารี
3209/256052-0402-52011การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำหลังการจับของเรืออวนลากคู่ บริเวณอ่าวไทยตอนบนรัตนาวลี พูลสวัสดิ์
32110/256054-0412-54020-006องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาทูน่าจากการทำประมงด้วย เครื่องมืออวนล้อมจับในบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออกวัชรพงศ์ ชุ่มชื่น,พิธเนตร์ อุทัศน์,เอกรัฐ วงษ์เขียว และ ทิราภรณ์ โยธะคง
3241/256152-0411-52135การประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟบริเวณจังหวัดพังงาชลิต สง่างาม,ธนภร เจริญลาภ,สิริเพ็ญ รัตนเอี่ยมพงศา และ ปริญญา สมหวัง
3252/256112-3456-78901-234ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลือง ที่จับด้วยอวนล้อมจับปลาทูน่า บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออกเอกรัฐ วงษ์เขียว,สาวิตรี ยาวะโนภาส,สรศักดิ์ คุ่ยเจริญ และ สมพิศ ประสงค์เงิน
3261 /563-(เอกสารเผยแพร่)การจัดการทรัพยากรปูม้าและธนาคารปูม้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์จินตนา จินดาลิขิต,ลิขิต บุญสิทธิ์,เพ็ญแข เนื่องสกุล,เรวัต แก้ววิจิตร
3271 /56354-0408-54022-001(เอกสารเผยแพร่)การฟื้นฟูแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยลาย (Paphia undulata) บริเวณจังหวัดตราดรัชกฤต ตันวิไลย,นันทพล สุขสำราญ,สุวิชา ใจเปี่ยม
329/563-(เอกสารเผยแพร่)คู่มือการวิเคราะห์โลหะหนักในสัตว์น้ำทัศวรรณ ขาวสีจาน,สายหยุด ฤทธิ์ช่วย,ศุภลักษณ์ แช่มบาง,สุภาวดี จุลนวล
3301 /56346-0407-45005-015(เอกสารเผยแพร่)สภาวะการประมงอวนดำบริเวณอ่าวไทยตอนบนอัญญานี แย้มรุ่งเรือง,ปวโรจน์ นรนาถตระกูล,พินิจ ทองชิตต์,ไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง
3311 /56354-0411-54113(เอกสารเผยแพร่)เครื่องมือลอบพื้นบ้านในจังหวัดพังงาสุชาติ แสงจันทร์,วิทยา พันธะกิจ,ทัศนีย์ ศุภพฤกษ์,เทิดศักดิ์ มิตรวงค์
3321 /56349-0412-49135-004(เอกสารเผยแพร่)การสำรวจทรัพยากรสัตว์นํ้าหน้าดินด้วยเครื่องมือลอบนํ้าลึก บริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามันบรรสาร ศิริพิชญ์ตระกูล,นฤพน ดรุมาศ,เชิดศักดิ์ ชูคง
3341 /56350-0416-50088-003(เอกสารเผยแพร่)คู่มือการวิเคราะห์โลหะหนักในสัตว์น้ำสภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์บริเวณ Ninety East Ridge พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑สมเจตน์ สอนครุฑ,ธงทัพ ศรีพลอย
3361 /56352-0412-52055-001(เอกสารเผยแพร่)คู่มือการวิเคราะห์โลหะหนักในสัตว์น้ำการจับปลาผิวน้ำขนาดใหญ่ด้วยเครื่องมือเบ็ดราวแนวดิ่ง บริเวณแพล่อปลาประจำที่ในทะเลอันดามันสุมา รักแผน,นฤพน ดรุมาศ,พิทักษ์ ใจดี
3371 /56355-0408-55003(เอกสารเผยแพร่)การประมงพื้นบ้านที่สำคัญบริเวณจังหวัดตราด ปี 2552นันทพล สุขสำราญ,จารุภา ศิริ,รัชกฤต ตันวิไลย
3391 /56352-0403-52048(เอกสารเผยแพร่)สภาวะการประมงพื้นบ้าน ก่อนและหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีรัชกฤต ตันวิไลย,นันทพล สุขสำราญ
3411 /56354-0408-54090(เอกสารเผยแพร่)เครื่องมือประมงทะเลขนาดเล็กบริเวณอำเภอเกาะช้าง และเกาะกูด จังหวัดตราด ปี ๒๕๕๒อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์,ธีรยุทธ ศรีคุ้ม,สุวรรณี เฉินบำรุง
3431 /56349 0407 49138 001(เอกสารเผยแพร่)การเลี้ยงปูม้าไข่นอกกระดองในธนาคารปู อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีจินตนา จินดาลิขิต,อังสุนีย์ ชุณหปราณ,ปิยวรรณ หัสดี,จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์,ขนิษฐา เสรีรักษ์, สุวรักษ์ วงษ์โท,ปุณณวิทย์ แก้วมูล

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า1112131415161718ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »