Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
2411/254742-42-2-14-06-15-2-000-004การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง 10 กิโลเมตรบริเวณจังหวัดสงขลาอำนวย คงพรหม, วิรัตน สนิทมัจโร, วิชาญ ชูสุวรรณ์, นิภล จันทขวัญ
2512/254745-2202-45081-004ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณมหาสมุทรอินเดียภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ์, จิรัฎฐ์ เนื่องแสง, สุทธิพงษ์ มาแก้ว, เสาวนิช ชำนาญ
2613/254741-41-3-14-06-14-2-238-078ชีววิทยาการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาสีกุนบั้ง (Atule mate) บริเวณอ่าวไทยตอนล่างสุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล, ทวีป บุญวานิช
2714/254740-44-1-14-03-15-2-198-022การกระจายของปูม้า (Potunus pelagicus Linnaeus,1758) บริเวณจังหวัดชลบุรี สำรวจโดยเรือประมง 2จินตนา จินดาลิขิต, สมศรี พรรณวิเชียร, ปัถฐพล ประพฤติ
2815/254745-1403-42192องค์ประกอบ ชนิด และการกระจายเชิงเวลาของแพลงก์ตอนพืชในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีมัณฑนา ภิรมย์นิ่ม
2916/254747-0402-47165ความคิดเห็นของชาวประมงอวนลากต่อการบริหารจัดการประมงสุวิมล เสนาลักษณ์, สุชาดา บุญภักดี
3017/254744-45-3-14-05-09-2-936-037การประมงอวนรุนเคยทางฝั่งทะเลอันดามันเฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพ, ธีระชัย เรืองพริ้ม, พิเชษฐ์ แก้วเขียว
311/254843-43-2-14-06-15-2-000-040การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดสงขลาวิรัตน สนิทมัจโร, อำนวย คงพรหม, วิชาญ ชูสุวรรณ์, กิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์
322/254847-0402-47186การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการจับสัตว์น้ำของเรือสำรวจประมงในอ่าวไทยวิรัตน สนิทมัจโร, คณิต เชื้อพันธุ์, ปิยะโชค สินอนันต์, วัฒนา ฉิมแก้ว, สิชล หอยมุข, ปิยวรรณ ไหมละเอียด
333/254845-1405-45004-004การประมงอวนล้อมจับในพื้นที่อ่าวพังงาและใกล้เคียง พ.ศ. 2541-2545สนธยา บุญสุข, จันทร์ทิพย์ บรรลือเดช, วีระ บุญรักษ์, จำนอง อุบลสุวรรณ
344/254848-0412-48116-003ความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพทางการประมงต่อการทำประมงเบ็ดราวทูน่าและเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งเริงชัย สุจิตโตสกุล, สมเจตน์ สอนครุฑ, อำนาจ ดาวเรือง, จุรีรัตน์ สงนุ้ย
355/254840-40-3-14-07-09-2-219-079องค์ประกอบชนิดและอัตราการจับสัตว์น้ำของเรือประมงอวนล้อมในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร ปี 2540คณิต เชื้อพันธุ์, จิราภรณ์ รัตนพรหม
366/254844-44-1-14-05-14-2-232-003ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวาน Priacanthus tayenus Richardson,1846 และ P. macracanthus Cuvier,1829 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยทัศพล กระจ่างดารา, อัญชลีย์ ยะโกะ
377/254843-45-2-14-03-14-2-193-008การแพร่กระจายของปลาหมึกขนาดเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนจินตนา จินดาลิขิต, มณเฑียร เกษตรสมบรูณ์
388/254848-0411-48101ชนิด การเจริญพันธุ์ และการประมงปลาฉลามทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยทัศพล กระจ่างดารา
399/254846-0421-46066สภาวะสังคม-เศรษฐกิจ การประมงและความคิดเห็นต่อการจัดการประมงโดยชุมชนของชาวประมงพื้นบ้าน เกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูลกำพล ลอยชื่น, เพิ่มศักดิ์ เพิงมาก
4010/254848-0412-48116-007การทำประมงของกองเรือประมงไทยในน่าน้ำอินโดนีเซียตอนใต้ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ, แช่มช้อย ฐานพงษ์, สุมา รักแผน
4111/254842-43-2-14-05-19-2-005-034การประมงปลากะตักในจังหวัดสตูล ปี 2541-2543เพิ่มศักด์ เพิงมาก
4212/254844-45-1-14-06-15-2-980-026การสำรวจทรัพยากรปลาหน้าดินด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างวิรัตน สนิทมัจโร, อำนวย คงพรหม, วิชาญ ชูสุวรรณ์, สมใจ เวชประสิทธิ์
4313/254848-0411-48119-006ทัศนคติของชาวประมงต่อมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกในอ่าวพังงาสัมพันธ์ ปานจรัตน์, มนตรี สุมณฑา, กำพล ลอยชื่น

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »