Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
4414/254848-0411-48182ปลาแพะและปลาหนวดฤาษีที่พบทางฝั่งทะเลอันดามันและการจำแนกชนิดสิชล หอยมุข, เพราลัย นุชหมอน
4515/254843-43-1-14- 06-15-2-000-039การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง 10 กิโลเมตรบริเวณจังหวัดปัตตานีในเวลากลางวันสุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์, อำนวย คงพรหม, วิรัตน สนิทมัจโร, นิภล จันทขวัญ
4616/254848-0411-48181การประมงเบ็ดราวปลาทูน่าโดยเรือมุกอันดามันในมหาสมุทรอินเดียระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง 2547สัมพันธ์ ปานจรัตน์, เพราลัย นุชหมอน, สมิท ธรรมเชื้อ
4718/254845-1407-45003-007ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูจากเครื่องมืออวนล้อมติดปลาทูบริเวณเขตมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ จังหวัดประจบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานีพัชรี พันธุเล่ง, นพรัตน์ นาสุชล
4817/254840-40-3-14-03-15-2-193-006การสำรวจทรัพยากรปลาหมึกจากเครื่องมือประมงลอบหมึกอัญญานี แย้มรุ่งเรือง, เจิดจินดา โชติยุปุตตะ
4919/254845-1407-45002-002การประมงอวนครอบปลากะตักปั่นไฟและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากะตักบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง พ.ศ. 2545นพรัตน์ นาสุชล, พัชรี พันธุเล่ง
5020/254845-1403-45004-002การศึกษาตัวชี้วัดทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดิน : กรณีศึกษาเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดต่ำกว่า 14 เมตร อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รัตนาวลี พูลสวัสดิ์
5121/254845-2202-081-007ปลาฉลาม : สัตว์น้ำพลอยจับได้จากเครื่องมือเบ็ดราวและอวนล้อมปลาทูน่าโดยเรือ M.V.SEAFDEC บริเวณมหาสมุทรตะวันออกทศพร สุจิตโตสกุล, เริงชัย สุจิตโตสกุล
5222/254848-0412-48116-001รูปแบบโครงสร้างของเรือเบ็ดราวทูน่าต่างชาติอาภา สมสถาน, ประทับ ขาวมาลา, ไพเราะ กนกลัคนา, ประมวล รักษ์ใจ, จุรีรัตน์ สงนุ้ย
531/254948-0403-48120-004การเปรียบเทียบขนาดตาอวนที่เหมาะสมในการทำประมงปูม้าด้วยลอบปูและอวนจมปูบริเวณอ่าวพังงาพีระ อ่าวสมบูรณ์, จำนอง อุบลสุวรรณ, เรืองไรวินท์ เรืองพริ้ม
542/254943-45-1-14-05-15-2-931-073การประมงอวนลากในเขตจังหวัดสตูลกำพล ลอยชื่น, อลงกรณ์ พูนพานิช, เพิ่มศักดิ์ เพิงมาก
553/254943-43-214-06-14-2-000-042ปลาวัยอ่อนในแม่น้ำตากใบจังหวัดนราธิวาสนิรชา สองแก้ว, จารุภา ศิริ, สุชาติ รัตนเรืองสี
564/254944-45-1-14-06-15-2-977-027การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง 10 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดปัตตานีในเวลากลางคืนวิรัตน สนิทมัจโร, สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล, นิภล จันทขวัญ, สมใจ เวชประสิทธิ์
575/254949-0410-49007ผลกระทบของการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ต่อการทำประมงชายฝั่งจังหวัดสงขลาวราภรณ์ เดชบุญ, นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์, สมเกียรติ อินทร์ชู
586/254949-0402-49008สภาวะทรัพยากรที่จับได้จากเรืออวนลากคู่ ขนาด 18-25 เมตร ในบริเวณอ่าวไทยตอนบน ปี 2545-2548เสาวมล ภูตีกา
597/254945-1405-45004-004สภาวะการประมงปลาลังจากอวนล้อมจับทางฝั่งทะเลอันดามัน ปี ๒๕๔๑ - ๒๕๔๕จันทร์ทิพย์ บรรลือเดช, สนธยา บุญสุข และวีระ บุญรักษ์
608/254945-2202-45081-009ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในเนื้อปลาทูน่าจากมหาสมุทรอินเดียอรพินท์ จันทร์ผ่องแสง
619/254949-0408-49118คุณภาพน้ำในแหล่งประมงทะเลฝั่งอันดามันของประเทศไทยภายหลังการเกิดสึนามิรัตนา มั่นประสิทธิ์, จารุภา ศิริ, ทิวารัตน์ สินอนันต์, พานิชย์ สังข์เกษม และอัจฉรา วิภาศิริ
6210/254945-2202-45081-008สภาวะแวดล้อมบริเวณเทอร์โมไคลน์ของแหล่งสำรวจ ทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียอรพินท์ จันทร์ผ่องแสง, โสภณา บุญญาภิวัฒน์, สมเจตน์ สอนครุฑ, เพ็ญจันทร์ โรจน์อนวัช และ นฐิณี ศุกระมงคล
6311/254941-44-3-14-06-13-2-000-080การปนเปื้อนของสารโลหะหนักในสัตว์ทะเลบางชนิดบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างสมชาย วิบุญพันธ์, ณรงค์ศักดิ์ คงชัย, วิวิธนนท์ บุญยัง และ ทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »