Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
6412/254944-45-1-14-06-15-2-255-030ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณชายฝั่ง จังหวัดปัตตานีธิดารัตน์ คงชัย, นิรชา สองแก้ว, ทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม และ สุชาติ รัตนเรืองสี
6513/254948-0407-48194ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทู และปลาลัง ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนปิยวรรณ ไหมละเอียด, จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์ และขนิษฐา เสรีรักษ์
6614/254949-0410-48119-007ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) และปลาลัง R. kanagurta (Cuvier, 1817) บริเวณอ่าวไทยตอนล่างธเนศ ศรีถกล นิรชา สองแก้ว ทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม และ สมใจ เวชประสิทธิ์
6715/254948-0409-48193การประมงลอบปูบริเวณอ่าวไทยตอนกลางศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม และ จินดา เพชรกำเนิด
6816/254946-0410-45004-007ความชุกชุมและการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจากเรือสำรวจประมงอำนวย คงพรหม วิรัตน สนิทมัจโร กิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์ สมใจ เวชประสิทธิ์
6917/254949-0411-49162ปลาฉลามที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำใกล้เคียงทัศพล กระจ่างดารา เสาวมล ภูตีกา รัตนาวลี พูลสวัสดิ์ สมชาย วิบุญพันธ์ เริงชัย สุจิตโตสกุล รังสรรค์ ฉายากุล
7018/254945-1406-45005-001ทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตชายฝั่ง 5 ไมล์ทะเล บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชวิรัตน สนิทมัจโร อำนวย คงพรหม กิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์ สมใจ เวชประสิทธิ์
7119/254950-0410-50008การประมงปูม้าบริเวณอ่าวไทยตอนล่างวราภรณ์ เดชบุญ หัสพงศ์ สมชนะกิจ
7220/254948-0409-48192การประมงอวนจมปูบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม โรจนรุตม์ รุ่งเรือง
7321/254950-0410-50002ทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือสำรวจประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ปี 2547-2548วิรัตน สนิทมัจโร ณรงค์ศักดิ์ คงชัย
7422/254949-0421-49026การประมงอวนจมปูบริเวณจังหวัดสตูลอลงกรณ์ พูนพานิช กำพล ลอยชื่น ธศินี นนทพันธ์
7523/254941-41-2-14-07-15-2-968-093อัตราการจับและองค์ประกอบสัตว์น้ำจากเครื่องมืออวนลากในเขตมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ปี 2541คณิต เชื้อพันธุ์
7624/254943-43-2-14-04-162-188-022การประมงปูทะเลในอ่าวไทยฝั่งตะวันออกดุสิต ตันวิไลย
7725/254943-43-2-14-06-16-2-000-044การประมงพื้นบ้านบริเวณแม่น้ำตากใบ จังหวัดนราธิวาสนพรัตน์ เรืองปฏิกาณ์ หัสพงศ์ สมชนะกิจ
7826/254945-14-06-45005-005ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนในเขตทะเลชายฝั่ง 5 ไมล์ทะเล บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชธิดารัตน์ คงชัย นิรชา สองแก้ว อุทิศ โชติธรรมโม
7927/254949-0422-49012การประมงอวนจมปูบริเวณจังหวัดระนองมนตรี สุมณฑา วุฒิชัย วังคะฮาต
8028/254945-1405-45005-007ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาแพะเหลือง Upeneus sulphureus (Lacepede, 1802) บริเวณอ่าวพังงาและพื้นที่ใกล้เคียง ทัศพล กระจ่างดารา
8129/254949-0422-49013การประมงลอบปูบริเวณจังหวัดระนองวุฒิชัย วังคะฮาต มนตรี สุมณฑา
8230/254948-0421-48118-007การประมงลอบปูวุฒิชัย วังคะฮาต เฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพ กมลพันธุ์ อวัยวานนท์ อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์ ศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม วราภรณ์ เดชบุญ กำพล ลอยชื่น
831/255044-45-1-14-06-15-2-005-029ความชุกชุมและการแพร่กระจายของไข่ปลากะตักและปลากะตักวัยอ่อน บริเวณอ่าวไทยตอนล่างนิรชา สองแก้ว, ธิดารัตน์ คงชัย และอุทิศ โชติธรรมโม

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »