Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
842/255044-44-3-14-04-16-2-000-023แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในจังหวัดระยอง หลังการจัดสร้าง ๑๐ ปีดุสิต ตันวิไลย, จารุภา ศิริ และสุวิชา ใจเปี่ยม
853/255048-040-9-48119-005ทัศนคติของชาวประมงต่อมาตรการปิดอ่าวบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ สุราษฎร์ธานีนพรัตน์ นาสุชล, จันทร์ทิพย์ บรรลือเดช และฐิติพร ศุภนิรันดร์
864/255049-0408-48120-007ทัศนคติของชาวประมงต่อการจัดการทรัพยากรปูม้าบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจารุภา ศิริ, ธีรยุทธ ศรีคุ้ม และ สุวิชา ใจเปี่ยม
875/255050-0410-50006ชีววิทยาบางประการของปลาทรายแดงโม่ง (Nemipterus hexodon) บริเวณอ่าวไทยตอนล่างธเนศ ศรีถกล, สมชาย วิบุญพันธ์ และ ทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม
886/255049-0421-49027ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทู (Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)) ในเขตน่านน้ำจังหวัดสตูลและบริเวณใกล้เคียงกำพล ลอยชื่น และ ธศินี นนทพันธ์
897/255049-0411-49108สัตว์ทะเลเศรษฐกิจวัยอ่อนทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยไภทูล ผิวขาว, พนิดา ชาลี และ ธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์
908/255048-0410-48118-003สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันจากเรืออวนลากพาณิชย์อำนวย คงพรหม, รัตนาวลี พลูสวัสดิ์, สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล, อุดมสิน อักษรผอบ, สิชล หอยมุข, กำพล ลอยชื่น, มนตรี สุมณฑา และ สุภัทร ศรีพันธุ์ไพบูลย์
919/255050-0410-50005คุณภาพน้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยตอนล่างณรงค์ศักดิ์ คงชัย และ วิรัตน สนิทมัจโร
9210/255041-42-3-14-06-07-2-803-072ผลจับสัตว์น้ำบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดสงขลาอำนาจ ศิริเพชร, หัสพงศ์ สมชนะกิจ และ สมเกียรติ อินทร์ชู
9311/255041-41-3-14-06-07-2-803-073ผลจับสัตว์น้ำจากเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่สำคัญบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชอำนาจ ศิริเพชร, นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์ และ ยุทธนา ราญฎร
9512/255049-0410-49139-004ทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือสำรวจประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ปี 2549วิรัตน สนิทมัจโร, อำนวย คงพรหม, ณรงค์ศักดิ์ คงชัย และ กิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์
9613/255048-0411-48118-008การประมงอวนจมปูวุฒิชัย วังคะฮาต, ธีรยุทธ ศรีคุ้ม, กมลพันธุ์ อวัยวานนท์, ศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม, อำนาจ ศิริเพชร, เฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพ และ กำพล ลอยชื่น
9714/255049-0411-49022ทัศนคติของชาวประมงต่อการจัดการทรัพยากรปูม้าทางฝั่งทะเลอันดามันสัมพันธ์ ปานจรัตน์, มนตรี สุมณฑา, กำพล ลอยชื่น, วิทยา พันธะกิจ และ วรรลี สิงห์ธงยาม
9815/255048-0407-48120-003ทัศนคติของชาวประมงต่อการจัดการทรัพยากรปูม้านิภา กุลานุจารี, สัมพันธ์ ปานจรัตน์, ธีรยุทธ ศรีคุ้ม, นพรัตน์ นาสุชล, นพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์, มนตรี สุมณฑา, จารุภา ศิริ, ปิยวรรณ หัสดี, กำพล ลอยชื่น และ จันทร์ทิพย์ บันลือเดช
9916/255049-0411-49109ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อน บริเวณทะเลอันดามันตอนล่างของประเทศไทยไภทูล ผิวขาว, อัญชลีย์ ยะโกะ, บุญศรี จารุธรรมโสภณ และ ธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์
10017/255048-0407-48118-005การประมงกุ้งทะเลจากเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้นบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันกมลพันธ์ อวัยวานนท์, รังสิมันต์ บัวทอง, อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์, ธีรยุทธ ศรีคุ้ม, โรจน์รุฒน์ รุ่งเรือง, วราภรณ์ เดชบุญ, สุชาติ แสงจันทร์, วิทยา พันธะกิจ และ อรสา เพชรสลับศรี
10118/255048-0403-48118-009คุณภาพน้ำในแหล่งประมงบริเวณอ่าวไทยเอนก จูศิริพงษ์กุล, ไพรัช เถาชาลีย์, รัตนา มั่นประสิทธิ์, ชุมโชค สิงหราชัย และ ณรงค์ศักดิ์ คงชัย
10219/255048-0411-48119-002ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) และ ปลาลัง R. kanagurta (Cuvier, 1816) ในน่านน้ำไทยทัศพล กระจ่างดารา, พัชรี พันธุเล่ง, พนิดา ชาลี และ ปิยวรรณ หัสดี
10320/255045-1405-45005-007ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาปากคมลาย Trachinocephalus myops (Forster, 1801) บริเวณอ่าวพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงทัศพล กระจ่างดารา
10421/255044-44-1-14-05-14-2-232-003ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาปากคม Saurida undosquamis (Richardson, 1848) S. elongata (Temminck & Schlegel, 1846) และ S. micropectoralis Shindo & Yamada, 1972 บริเวณอ่าวพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงทัศพล กระจ่างดารา และ อัญชลีย์ ยะโกะ

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »