Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า1234567891011ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
10522/255045-1405-45005-007ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาดอกหมากกระโดง Gerres filamentosus Cuvier, 1829 บริเวณอ่าวพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงทัศพล กระจ่างดารา
10623/255045-1405-45005-007ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหมูสี Lethrinus lentjan (Lacepede, 1802) บริเวณอ่าวพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงทัศพล กระจ่างดารา
10724/255049-0407-49139-007สภาวะทรัพยากรปลาทูจากการประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนบนอัญญานี แย้มรุ่งเรือง
10825/255048-0403-48119-001ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาเศรษฐกิจวัยอ่อน บริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันพนิดา ชาลี, พัชรี พันธุเล่ง, จินดา ซ้ายเกลี้ยง และ ปิยวรรณ หัสดี
1091/255148-0400-48117-001ปริมาณโลหะหนักในสัตว์ทะเลจากเรือประมงอวนลาก และอวนล้อมจับบริเวณน่านน้ำไทยสมชาย วิบุญพันธ์, ไพรัช เถาชาลีย์, ชุมโชค สิงหราชัย, รัตนา มั่นประสิทธิ์ และ ทัศพล กระจ่างดารา
1102/255148-0404-48118-001ทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันจากเรือสำรวจ ปี 2546-2548คณิต เชื้อพันธุ์, ปิยะโชค สินอนันต์, วิรัตน สนิทมัจโร, สิชล หอยมุข, อุดมสิน อักษรผอบ และ วัฒนา ฉิมแก้ว
1113/255150-0407-50099ชีววิทยา และการประเมินทรัพยากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) บริเวณอ่าวไทยตอนบนจินตนา จินดาลิขิต, จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์, ขนิษฐา เสรีรักษ์ และ สุวรักษ์ วงษ์โท
1124/255150-0407-50106การสำรวจหอยสองฝาเศรษฐกิจ บริเวณอ่าวมหาชัย จังหวัดสมุทรสาครจินตนา จินดาลิขิต และ ไพรัช เถาชาลีย์
1135/255148-0403-48118-010ปริมาณแคดเมียมและตะกั่วในปลาหมึกและปลาทรายแดงจากแหล่งประมง ในน่านน้ำไทยไพรัช เถาชาลีย์, เอนก จูศิริพงษ์กุล, รัตนา มั่นประสิทธิ์, ชุมโชค สิงหราชัย, สมชาย วิบุญพันธ์ และ ทัศพล กระจ่างดารา
1146/255151-1600-51089การกระจายอำนาจในการบริการและแนวคิดใหม่ในการจัดการชายฝั่งสัญชัย ตัณฑวณิช
1157/255150-0410-50108การประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนล่างภัคจุฑา เขมากรณ์ และ กิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์
1168/255151-0403-51114ผลจับหอยหวาน (Babylonia areolata) จากลอบปูแบบพับได้ในจังหวัดระยองจารุภา ศิริ และ ดุสิต ตันวิไลย
1179/255150-0404-50127ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทรายแดง (Nemipterus hexodon (Quoy and Gaimard, 1824)) บริเวณอ่าวไทยตอนบนจักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์, ปิยวรรณ หัสดี, ขนิษฐา เสรีรักษ์, ปุณณวิทย์ แก้วมูล และ สุวรักษ์ วงษ์โท
11810/255150-0410-50109การประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาสุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล, ภัคจุฑา เขมากรณ์, อำนวย คงพรหม, กิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์ และ สุภาพร ชุมภูวรณ์
11911/255149-0408-49139-001ทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือสำรวจประมงบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปี 2549ปิยะโชค สินอนันต์
12012/255150-0400-50090-018ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาข้างเหลือง (Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยอัญชลีย์ ยะโกะ และ พนิดา ชาลี
12113/255151-0403-51097การประมงอวนจมกุ้งสามชั้นบริเวณอ่าวพังงา พ.ศ. 2540-2549สุชาติ แสงจันทร์, วิทยา พันธะกิจ และ เทิดศักดิ์ มิตรวงค์
12214/255151-0403-51096การประมงกุ้งจากอวนติดตาบริเวณอ่าวพังงาสุชาติ แสงจันทร์, วิทยา พันธะกิจ และ เทิดศักดิ์ มิตรวงค์
12315/255150-0421-50089-012ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาแพะเหลือง (Upeneus sulphureus (Cuvier, 1829)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยกำพล ลอยชื่น, ธนดล นวลจันทร์, มนตรี สุมณฑา และ ธศินี นนทพันธ์
12416/255112-3456-78901-234ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาสีกุนตาโต (Selar crumenopthalmus (Bloch, 1793)) ในอ่าวไทยกมลรัตน์ พุทธรักษา, นพรัตน์ นาสุชล, ธิดารัตน์ คงชัย และจักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า1234567891011ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »