Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า23456789101112ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
12517/255150-0411-50103การประมงลอบหมึกแบบพับได้ที่บ้านเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรีธีรยุทธ ศรีคุ้ม และ ประภาส บินร่าหมาน
12618/255152-0408-52022ความคิดเห็นของผู้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองสำรวย ลิขสิทธิพันธุ์
12719/255149-0412-49116การศึกษาเครื่องมือเบ็ดราวหน้าดินแนวตั้งในการจับปลาหน้าดิน บริเวณทะเลติมอร์นฤพน ดรุมาศ, พิทักษ์ ใจดี และ พิเศษ จุฑาจันทร์
12820/255149-0407-49138-002การประเมินความสูญเสียและผลได้ทางการเงินจากการเลี้ยงปูม้าไข่นอกกระดอง ในธนาคารปูจังหวัดเพชรบุรีรัตนาวลี พูลสวัสดิ์, นิภา กุลานุจารี และ สุพัฒ ศรีสง่า
12921/255152-0403-52047สัตว์น้ำที่จับได้จากลอบปลาหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดระยองดุสิต ตันวิไลย, จารุภา ศิริ และ สุวิชา ใจเปี่ยม
13022/255152-0402-52013การประมงปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียจากเรืออวนล้อมจับสัญชาติญี่ปุ่น ที่มาขึ้นท่าที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง ปี ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๕๑สัมพันธ์ ปานจรัตน์, เพราลัย นุชหมอน, ธุมาวดี ใจเย็น, วรรลี สิงห์ธงยาม, กนกวรรณ แมเร๊าะ, นันทนา นาโคศิริ
1311/255250-0402-50107การมีส่วนร่วมและความคิดเห็นในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ของชาวประมงบริเวณอ่าวบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสาวนีย์ สิงหะไกรวรรณ และ กรวิทย์ จันทร์กุศล
1322/255250- 0410- 50090- 013ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาแข้งไก่ (Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอ่าวไทยนิรชา สองแก้ว, ชุมโชค สิงหราชัย, จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์ และบัณฑิต ยังพลขันธ์
1333/255251-0407-51013การประมงอวนจมปูและลอบปูแบบพับได้บริเวณอ่าวไทยตอนในกรวิทย์ จันทร์กุศล และ เสาวนีย์ สิงหะไกรวรรณ
1344/255249-0422-49137-002สภาวะการประมงอวนล้อมจับปลาโอของไทยในน่านน้ำสหภาพพม่า พ.ศ. 2547-2551วุฒิชัย วังคะฮาต, มนตรี สุมณฑา และ จริยา ฤทธิสมาน
1355/255251-0407-51078ต้นทุน ผลตอบแทน และความสูญเสียทางการเงินจากการทำประมงโพงพาง บริเวณคลองสรรพสามิตรัตนาวลี พูลสวัสดิ์, คณิต เชื้อพันธุ์ และ สุพัฒ ศรีสง่า
1366/255252-0408-52144ปัจจัยการอยู่อาศัยของหอยตลับ (Meretrix spp.) บริเวณชายฝั่งตำบลแหลมกลัด จังหวัดตราดรัตนา มั่นประสิทธิ์, กมลรัตน์ พุทธรักษา, บุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ และ อุดม เครือเนียม
1371/255350-0421-50089-008ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแพะเหลือง Upeneus sulphureus (Cuvier, 1829) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยกำพล ลอยชื่น, สิชล หอยมุข, สนธยา บุญสุข และ จริยา ฤทธิสมาน
1382/255352-0407-52139ปูม้าไข่นอกกระดองที่เหมาะสมสำหรับการเพาะฟักในธนาคารปูจินตนา จินดาลิขิต, ลิขิต บุญสิทธิ์ และ สุวรักษ์ วงษ์โท
1393/255345-2202-45081-003องค์ประกอบชนิด ปริมาณการจับและชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis) ปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) และ ปลาทูน่าตาโต (T. obesus) บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก พ.ศ. 2544-2545ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ, แช่มช้อย ฐานพงษ์, จันทร์ทิพย์ บรรลือเดช และ จุรีรัตน์ สงนุ้ย
1404/255350-0407-50089-003การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทยอำนวย คงพรหม, คณิต เชื้อพันธุ์, อุดมสิน อักษรผอบ, ทิวารัตน์ สินอนันต์, ณรงค์ศักดิ์ คงชัย และรัตนาวลี พูลสวัสดิ์
1415/255350-0411-50090-004การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทูแขกครีบยาว Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยสนธยา บุญสุข, ธุมาวดี ใจเย็น, มนตรี สุมณฑา และ ธศินี นนทพันธ์
1426/255351- 0407- 51091ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนิรชา สองแก้ว และ ธิดารัตน์ คงชัย
1437/255350-0421-50089-013การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแป้นกระดาน, Photopectoralis bindus (Valenciennes, 1835), ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยกำพล ลอยชื่น, อำนวย คงพรหม, วุฒิชัย วังคะฮาต และ สิชล หอยมุข
1448/255348-0411-48120-002อัตราการจับและองค์ประกอบขนาดปูม้า จากเครื่องมือประมงอวนลากและอวนรุนในน่านน้ำไทยเฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพ, กำพล ลอยชื่น, ธีรยุทธ ศรีคุ้ม, ธิดารัตน์ คงชัย

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า23456789101112ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »