Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพท. [MFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2557

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการจัดทำรายงานวิชาการ กรมประมง คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า345678910111213ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
1459/255348-0412-48116-004การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับ บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก โดยเรือสำรวจประมงมหิดลวุฒิชัย อุทยมกุล, นฤพน ดรุมาศ และ เชิดศักดิ์ ชูคง
14610/255349-0412-4913-5001การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่าบริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามันจันทร์ทิพย์ บรรลือเดช, จิรัฏฐ์ เนื่องแสง, วิไลลักษณ์ เปรมกิจ และ ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ์
14711/255351-0410-51076-005การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis และ P. duvaucelii ในอ่าวไทยอำนวย คงพรหม, นิภา กุลานุจารี, อุดมสิน อักษรผอบ และ กฤษฎา ธงศิลา
14812/255350-0417-50088-004ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี 2548-2550วิไลลักษณ์ เปรมกิจ, พิทักษ์ ใจดี และ ญาดา โกจินะ
14913/255350-0411-50090-007การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยมนตรี สุมณฑา, สนธยา บุญสุข, สัมพันธ์ ปานจรัตน์, ธุมาวดี ใจเย็น และ จริยา ฤทธิสมาน
15214/255353-0421-51076-013การประเมินสภาวะทรัพยากรหมึกกล้วยชนิด Photololigo chinensis Gray, 1849 และ P. duvaucelii d'Orbigny, 1835 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยสนธยา บุญสุข, อำนวย คงพรหม, สิชล หอยมุข, มนตรี สุมณฑา และเกศแก้ว เทศอาเส็น
15315/255353-0422-51075-007การประมงปลากะตักทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยกำพล ลอยชื่น, ประพัตร์ แก้วมณี, ชลิต สง่างาม และ เฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพกำพล ลอยชื่น, ประพัตร์ แก้วมณี, ชลิต สง่างาม และ เฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพ
15416/255350-0410-50090-011ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849)) ในอ่าวไทยนพรัตน์ นาสุชล, กมลรัตน์ พุทธรักษา, ธเนศ ศรีถกล และปิยวรรณ หัสดี
15517/255353-0411-51075-008การประเมินสภาวะทรัพยากรปลากะตักชนิด Encrasicholina devisi (Whitley, 1940) E. punctifer Fowler, 1938 และ E. heteroloba (Ruppell, 1837) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยสนธยา บุญสุข, มนตรี สุมณฑา, ชลิต สง่างาม และ เกศแก้ว เทศอาเส็น
1561/255450-0410-50089-010ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาปากคมหางจุด Saurida undosquamis (Richardson, 1848) ในอ่าวไทยสมชาย วิบุญพันธ์, ปิยวรรณ หัสดี, กมลรัตน์ พุทธรักษา และ ฐิติพร ศุภนิรันดร์
1572/255451-0407-51076-006ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii บริเวณอ่าวไทยฐิติพร ศุภนิรันดร์, นิรชา สองแก้ว, อุดม เครือเนียม, และ จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์
1583/255450-0410-50091-002การประมงปลาเขือแดง (Trypauchen vagina) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราชวิรัตน สนิทมัจโร, อำนวย คงพรหม, สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล และ ภัคจุฑา เขมากรณ์
1594/255451-0417-51001โครงสร้างประชาคมปลาบริเวณกลางอ่าวไทยจากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ปี 2547-2548พิษณุ ศิริพิชญ์ตระกูล, วุฒิชัย อุทยมกุล, ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ, เชิดศักดิ์ ชูคง, คณิต เชื้อพันธุ์, เอกรัฐ วงษ์เขียว และ วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น
1605/255452-0410-52142ชีววิทยาบางประการของปลาปากคมชนิด Saurida elongata (Temminck & Schlegel, 1846) บริเวณอ่าวไทยตอนล่างธิดารัตน์ คงชัย, ธเนศ ศรีถกล, วิโรจน์ คงอาษา
1616/255451-0407-51077-001ต้นทุนและผลตอบแทนของเรือประมงคราดหอยลายความยาว มากกว่า 16 เมตร บริเวณอ่าวไทยตอนในปวโรจน์ นรนาถตระกูล, จักรพัณน์ ปิ่นพุทธศิลป์ และจินตนา จินดาลิขิต
1627/255453-0422-51076-012ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกกระดองชนิด Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 และ S. recurvirostra Steenstrup, 1875 ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยประพัตร์ แก้วมณี, ธนดล นวลจันทร์ และ เกศแก้ว เทศอาเส็น
1638/255446-0407-45005-016การประมงอวนล้อมติดบริเวณอ่าวไทยตอนในปวโรจน์ นรนาถตระกูล, อัญญานี แย้มรุ่งเรือง,พินิจ ทองชิตร์ และไพโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง
1649/255448-0400-48117-002ปริมาณโลหะหนักในสัตว์ทะเลจากท่าเทียบเรือประมงของประเทศไทยพนิดา ชาลี, วุฒิชัย วังคะฮาต, รัตนา มั่นประสิทธิ์, ปวโรจน์ นรนารถตระกูล, ชุมโชค สิงหราชัย, ณรงค์ศักดิ์ คงชัย และ กำพล ลอยชื่น
16510/255450-0410-50091-004ชีววิทยาบางประการของปลาเขือแดงชนิด Trypauchen vagina (Bloch and Schneider, 1801) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราชธเนศ ศรีถกล และ ธิดารัตน์ คงชัย
16611/255452-0410-52141ชีววิทยาปลาตะกรับ Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราชธเนศ ศรีถกล และ นิรชา สองแก้ว

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า345678910111213ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »