ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่สำรวจพบในการออกสำรวจโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ข้อมูลอ้างอิง
1. ข้อมูลชนิดพันธุ์เบื้องต้น และชื่อไทย จากการจำแนกภาคสนามโดยนักวิชาการประมงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
2. ข้อมูลภาพหลัก อ้างอิงจาก Fishbase.org และ Sealifebase.org
3. ข้อมูลชนิดพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน (ชื่อวิทยาศาสตร์) อ้างอิงจาก Marinespecies.org * ชื่อผู้ตั้งจะแสดงผลอักขระพิเศษให้เป็นภาษาอังกฤษแทน
4. ข้อมูลภาพเพิ่มเติม จากตัวอย่างที่สำรวจพบในภาคสนามโดยนักวิชาการประมงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

*** ข้อมูลที่นำเสนออาจไม่ถูกต้องทั้งหมด หากต้องการใช้อ้างอิงต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมทุกครั้งด้วย ผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านครับ

ชื่อไทย  ปูม้าเข้ารีต,ปูกางเขนแสดงภาพขาวดำ
Charybdis feriata (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Charybdis feriata (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Charybdis feriata (Linnaeus, 1758)
 Charybdis feriata (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปูหิน,ปูม้าแดงแสดงภาพขาวดำ
Charybdis natator (Herbst, 1794)
แสดงภาพสี
Charybdis natator (Herbst, 1794)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Charybdis natator (Herbst, 1794)
 Charybdis natator (Herbst, 1794)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปูตายาวแสดงภาพขาวดำ
Podophthalmus vigil (Fabricius, 1798)
แสดงภาพสี
Podophthalmus vigil (Fabricius, 1798)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Podophthalmus vigil (Fabricius, 1798)
 Podophthalmus vigil (Fabricius, 1798)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปูสามจุด,ปูดาวแสดงภาพขาวดำ
Portunus sanguinolentus (Herbst, 1783)
แสดงภาพสี
Portunus sanguinolentus (Herbst, 1783)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Portunus sanguinolentus (Herbst, 1783)
 Portunus sanguinolentus (Herbst, 1783)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปูม้าแสดงภาพขาวดำ
Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)
 Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  หมึกกะตอยแสดงภาพขาวดำ
Loliolus sumatrensis (d'Orbigny, 1835)
แสดงภาพสี
Loliolus sumatrensis (d'Orbigny, 1835)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Loliolus sumatrensis (d'Orbigny, 1835)
 Loliolus sumatrensis (d'Orbigny, 1835)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  หมึกหอม,หมึกตะเภาแสดงภาพขาวดำ
Sepioteuthis lessoniana Ferussac, 1831
แสดงภาพสี
Sepioteuthis lessoniana Ferussac, 1831
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sepioteuthis lessoniana Ferussac, 1831
 Sepioteuthis lessoniana Ferussac, 1831
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  หมึกกล้วยแสดงภาพขาวดำ
Uroteuthis chinensis (Gray, 1849)
แสดงภาพสี
Uroteuthis chinensis (Gray, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Uroteuthis chinensis (Gray, 1849)
 Uroteuthis chinensis (Gray, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  หมึกกล้วยแสดงภาพขาวดำ
Uroteuthis duvaucelii (d'Orbigny, 1835)
แสดงภาพสี
Uroteuthis duvaucelii (d'Orbigny, 1835)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Uroteuthis duvaucelii (d'Orbigny, 1835)
 Uroteuthis duvaucelii (d'Orbigny, 1835)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  หมึกกระดองแสดงภาพขาวดำ
Sepia brevimana Steenstrup, 1875
แสดงภาพสี
Sepia brevimana Steenstrup, 1875
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sepia brevimana Steenstrup, 1875
 Sepia brevimana Steenstrup, 1875
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  หมึกกระดองลายเสือแสดงภาพขาวดำ
Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831
แสดงภาพสี
Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831
 Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  หมึกกระดองแสดงภาพขาวดำ
Sepia recurvirostra Steenstrup, 1875
แสดงภาพสี
Sepia recurvirostra Steenstrup, 1875
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sepia recurvirostra Steenstrup, 1875
 Sepia recurvirostra Steenstrup, 1875
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  หมึกกระดองก้นไหม้แสดงภาพขาวดำ
Sepiella inermis (Van Hasselt, 1835)
แสดงภาพสี
Sepiella inermis (Van Hasselt, 1835)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sepiella inermis (Van Hasselt, 1835)
 Sepiella inermis (Van Hasselt, 1835)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  หมึกกระดองแสดงภาพขาวดำ
Sepia aculeata Van Hasselt, 1835
แสดงภาพสี
Sepia aculeata Van Hasselt, 1835
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sepia aculeata Van Hasselt, 1835
 Sepia aculeata Van Hasselt, 1835
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาขี้ตังเป็ดปานแสดงภาพขาวดำ
Acanthurus fowleri de Beaufort, 1951
แสดงภาพสี
Acanthurus fowleri de Beaufort, 1951
ชื่อวิทยาศาสตร์  Acanthurus fowleri de Beaufort, 1951
 Acanthurus fowleri de Beaufort, 1951
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาขี้ตังเป็ดลายแสดงภาพขาวดำ
Acanthurus lineatus (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Acanthurus lineatus (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Acanthurus lineatus (Linnaeus, 1758)
 Acanthurus lineatus (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาขี้ตังเป็ดหางขาวแสดงภาพขาวดำ
Acanthurus nigrofuscus (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Acanthurus nigrofuscus (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Acanthurus nigrofuscus (Forsskal, 1775)
 Acanthurus nigrofuscus (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาขี้ตังเป็ดปากขาวแสดงภาพขาวดำ
Acanthurus pyroferus Kittlitz, 1834
แสดงภาพสี
Acanthurus pyroferus Kittlitz, 1834
ชื่อวิทยาศาสตร์  Acanthurus pyroferus Kittlitz, 1834
 Acanthurus pyroferus Kittlitz, 1834
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาขี้ตังเป็ดแสดงภาพขาวดำ
Ctenochaetus strigosus (Bennett, 1828)
แสดงภาพสี
Ctenochaetus strigosus (Bennett, 1828)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ctenochaetus strigosus (Bennett, 1828)
 Ctenochaetus strigosus (Bennett, 1828)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาขี้ตังเป็ดหัวโหนกแสดงภาพขาวดำ
Naso tuberosus Lacepede, 1801
แสดงภาพสี
Naso tuberosus Lacepede, 1801
ชื่อวิทยาศาสตร์  Naso tuberosus Lacepede, 1801
 Naso tuberosus Lacepede, 1801
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระบอกยล,กล้วยแสดงภาพขาวดำ
Albula vulpes (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Albula vulpes (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Albula vulpes (Linnaeus, 1758)
 Albula vulpes (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาข้าวเม่าแสดงภาพขาวดำ
Ambassis ambassis (Lacepede, 1802)
แสดงภาพสี
Ambassis ambassis (Lacepede, 1802)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ambassis ambassis (Lacepede, 1802)
 Ambassis ambassis (Lacepede, 1802)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาข้าวเม่าหัวล้านแสดงภาพขาวดำ
Ambassis gymnocephalus (Lacepede, 1802)
แสดงภาพสี
Ambassis gymnocephalus (Lacepede, 1802)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ambassis gymnocephalus (Lacepede, 1802)
 Ambassis gymnocephalus (Lacepede, 1802)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาข้าวเม่าแสดงภาพขาวดำ
Ambassis nalua (Hamilton, 1822)
แสดงภาพสี
Ambassis nalua (Hamilton, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ambassis nalua (Hamilton, 1822)
 Ambassis nalua (Hamilton, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาตูหนา,ตูหนาน้ำจืดแสดงภาพขาวดำ
Anguilla australis australis Richardson, 1841
แสดงภาพสี
Anguilla australis australis Richardson, 1841
ชื่อวิทยาศาสตร์  Anguilla australis australis Richardson, 1841
 Anguilla australis australis Richardson, 1841
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากบดำแสดงภาพขาวดำ
Antennarius commerson (Lacepede, 1798)
แสดงภาพสี
Antennarius commerson (Lacepede, 1798)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Antennarius commerson (Lacepede, 1798)
 Antennarius commerson (Lacepede, 1798)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากบแสดงภาพขาวดำ
Antennarius hispidus (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Antennarius hispidus (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Antennarius hispidus (Bloch & Schneider, 1801)
 Antennarius hispidus (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากบผมปกแสดงภาพขาวดำ
Antennatus nummifer (Cuvier, 1817)
แสดงภาพสี
Antennatus nummifer (Cuvier, 1817)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Antennatus nummifer (Cuvier, 1817)
 Antennatus nummifer (Cuvier, 1817)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังหัวโขนหูดำแสดงภาพขาวดำ
Apistus carinatus (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Apistus carinatus (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Apistus carinatus (Bloch & Schneider, 1801)
 Apistus carinatus (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอมไข่หางดำแสดงภาพขาวดำ
Apogon ellioti Day, 1875
แสดงภาพสี
Apogon ellioti Day, 1875
ชื่อวิทยาศาสตร์  Apogon ellioti Day, 1875
 Apogon ellioti Day, 1875
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอมไข่ดำแสดงภาพขาวดำ
Apogonichthyoides nigripinnis (Cuvier, 1828)
แสดงภาพสี
Apogonichthyoides nigripinnis (Cuvier, 1828)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Apogonichthyoides nigripinnis (Cuvier, 1828)
 Apogonichthyoides nigripinnis (Cuvier, 1828)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอมไข่สองบั้งแสดงภาพขาวดำ
Apogonichthyoides taeniatus (Cuvier, 1828)
แสดงภาพสี
Apogonichthyoides taeniatus (Cuvier, 1828)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Apogonichthyoides taeniatus (Cuvier, 1828)
 Apogonichthyoides taeniatus (Cuvier, 1828)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอมไข่ลายบั้งแสดงภาพขาวดำ
Archamia lineolata (Cuvier, 1828)
แสดงภาพสี
Archamia lineolata (Cuvier, 1828)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Archamia lineolata (Cuvier, 1828)
 Archamia lineolata (Cuvier, 1828)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอมไข่แดงแสดงภาพขาวดำ
Ostorhinchus aureus (Lacepede, 1802)
แสดงภาพสี
Ostorhinchus aureus (Lacepede, 1802)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ostorhinchus aureus (Lacepede, 1802)
 Ostorhinchus aureus (Lacepede, 1802)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอมไข่สี่แถบแสดงภาพขาวดำ
Ostorhinchus fasciatus (White, 1790)
แสดงภาพสี
Ostorhinchus fasciatus (White, 1790)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ostorhinchus fasciatus (White, 1790)
 Ostorhinchus fasciatus (White, 1790)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากดหน้าหนูแสดงภาพขาวดำ
Arius dispar Herre, 1926
แสดงภาพสี
Arius dispar Herre, 1926
ชื่อวิทยาศาสตร์  Arius dispar Herre, 1926
 Arius dispar Herre, 1926
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากด,กดขาว,กดโคกกะโส,กดหัวสั้น,กดหัวอ่อน,กดหน้าหมูแสดงภาพขาวดำ
Arius maculatus (Thunberg, 1792)
แสดงภาพสี
Arius maculatus (Thunberg, 1792)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Arius maculatus (Thunberg, 1792)
 Arius maculatus (Thunberg, 1792)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากด,กดเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Arius venosus Valenciennes, 1840
แสดงภาพสี
Arius venosus Valenciennes, 1840
ชื่อวิทยาศาสตร์  Arius venosus Valenciennes, 1840
 Arius venosus Valenciennes, 1840
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากด,กดหัวยาวแสดงภาพขาวดำ
Cochlefelis burmanica (Day, 1870)
แสดงภาพสี
Cochlefelis burmanica (Day, 1870)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cochlefelis burmanica (Day, 1870)
 Cochlefelis burmanica (Day, 1870)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากด,กดช้างลาย,กดขี้ลิงแสดงภาพขาวดำ
Hexanematichthys sagor (Hamilton, 1822)
แสดงภาพสี
Hexanematichthys sagor (Hamilton, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Hexanematichthys sagor (Hamilton, 1822)
 Hexanematichthys sagor (Hamilton, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากด,กดแดง,กดหัวโหม่ง,กดเหลือง,อุก,อุกปากกว้างแสดงภาพขาวดำ
Nemapteryx caelata (Valenciennes, 1840)
แสดงภาพสี
Nemapteryx caelata (Valenciennes, 1840)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nemapteryx caelata (Valenciennes, 1840)
 Nemapteryx caelata (Valenciennes, 1840)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากด,กดทะเลแสดงภาพขาวดำ
Nemapteryx macronotacantha (Bleeker, 1846)
แสดงภาพสี
Nemapteryx macronotacantha (Bleeker, 1846)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nemapteryx macronotacantha (Bleeker, 1846)
 Nemapteryx macronotacantha (Bleeker, 1846)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากด,กดครีบยาวแสดงภาพขาวดำ
Nemapteryx nenga (Hamilton, 1822)
แสดงภาพสี
Nemapteryx nenga (Hamilton, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nemapteryx nenga (Hamilton, 1822)
 Nemapteryx nenga (Hamilton, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากด,กดทะเล,กดโคกโส,เซียว,ลู่ทู่แสดงภาพขาวดำ
Netuma thalassina (Ruppell, 1837)
แสดงภาพสี
Netuma thalassina (Ruppell, 1837)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Netuma thalassina (Ruppell, 1837)
 Netuma thalassina (Ruppell, 1837)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากด,กดโคกโส,กดหนวด,กดส้มอุย,หัวอ่อน,อุก,อุกหัวสั้นแสดงภาพขาวดำ
Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 1758)
 Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากดทะเลแสดงภาพขาวดำ
Plicofollis argyropleuron (Valenciennes, 1840)
แสดงภาพสี
Plicofollis argyropleuron (Valenciennes, 1840)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Plicofollis argyropleuron (Valenciennes, 1840)
 Plicofollis argyropleuron (Valenciennes, 1840)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากดทะเล,กดปากขวด,กดหัวโม่งแสดงภาพขาวดำ
Plicofollis dussumieri (Valenciennes, 1840)
แสดงภาพสี
Plicofollis dussumieri (Valenciennes, 1840)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Plicofollis dussumieri (Valenciennes, 1840)
 Plicofollis dussumieri (Valenciennes, 1840)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหัวแข็งแสดงภาพขาวดำ
Atherinomorus duodecimalis (Valenciennes, 1835)
แสดงภาพสี
Atherinomorus duodecimalis (Valenciennes, 1835)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Atherinomorus duodecimalis (Valenciennes, 1835)
 Atherinomorus duodecimalis (Valenciennes, 1835)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหัวแข็งแสดงภาพขาวดำ
Atherinomorus lacunosus (Forster, 1801)
แสดงภาพสี
Atherinomorus lacunosus (Forster, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Atherinomorus lacunosus (Forster, 1801)
 Atherinomorus lacunosus (Forster, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหัวตะกั่วแสดงภาพขาวดำ
Hypoatherina valenciennei (Bleeker, 1854)
แสดงภาพสี
Hypoatherina valenciennei (Bleeker, 1854)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Hypoatherina valenciennei (Bleeker, 1854)
 Hypoatherina valenciennei (Bleeker, 1854)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากวาง,วัวแสดงภาพขาวดำ
Abalistes stellaris (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Abalistes stellaris (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Abalistes stellaris (Bloch & Schneider, 1801)
 Abalistes stellaris (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอุบ,กบ,คางคก,บู่ทะเล,ผีหลอก,อุยแสดงภาพขาวดำ
Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758)
 Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะทุงเหวข้างแบนแสดงภาพขาวดำ
Ablennes hians (Valenciennes, 1846)
แสดงภาพสี
Ablennes hians (Valenciennes, 1846)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ablennes hians (Valenciennes, 1846)
 Ablennes hians (Valenciennes, 1846)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะทุงเหวหูดำแสดงภาพขาวดำ
Strongylura leiura (Bleeker, 1850)
แสดงภาพสี
Strongylura leiura (Bleeker, 1850)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Strongylura leiura (Bleeker, 1850)
 Strongylura leiura (Bleeker, 1850)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะทุงเหว,กะทุงควายแสดงภาพขาวดำ
Strongylura strongylura (van Hasselt, 1823)
แสดงภาพสี
Strongylura strongylura (van Hasselt, 1823)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Strongylura strongylura (van Hasselt, 1823)
 Strongylura strongylura (van Hasselt, 1823)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะทุงเหวทะเล,กะทุงแทง,เต๊กเล้ง (จ)แสดงภาพขาวดำ
Tylosurus crocodilus crocodilus (Peron & Lesueur, 1821)
แสดงภาพสี
Tylosurus crocodilus crocodilus (Peron & Lesueur, 1821)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Tylosurus crocodilus crocodilus (Peron & Lesueur, 1821)
 Tylosurus crocodilus crocodilus (Peron & Lesueur, 1821)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระบี่บั้งแสดงภาพขาวดำ
Omobranchus elongatus (Peters, 1855)
แสดงภาพสี
Omobranchus elongatus (Peters, 1855)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Omobranchus elongatus (Peters, 1855)
 Omobranchus elongatus (Peters, 1855)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาตีนแถบแสดงภาพขาวดำ
Petroscirtes variabilis Cantor, 1849
แสดงภาพสี
Petroscirtes variabilis Cantor, 1849
ชื่อวิทยาศาสตร์  Petroscirtes variabilis Cantor, 1849
 Petroscirtes variabilis Cantor, 1849
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระบี่ แสดงภาพขาวดำ
Xiphasia setifer Swainson, 1839
แสดงภาพสี
Xiphasia setifer Swainson, 1839
ชื่อวิทยาศาสตร์  Xiphasia setifer Swainson, 1839
 Xiphasia setifer Swainson, 1839
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นควาย,ใบไม้แสดงภาพขาวดำ
Arnoglossus aspilos (Bleeker, 1851)
แสดงภาพสี
Arnoglossus aspilos (Bleeker, 1851)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Arnoglossus aspilos (Bleeker, 1851)
 Arnoglossus aspilos (Bleeker, 1851)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นควายกระดาน,ใบขนุนกระดานแสดงภาพขาวดำ
Asterorhombus intermedius (Bleeker, 1865)
แสดงภาพสี
Asterorhombus intermedius (Bleeker, 1865)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Asterorhombus intermedius (Bleeker, 1865)
 Asterorhombus intermedius (Bleeker, 1865)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาใบขนุนเกล็ดใหญ่แสดงภาพขาวดำ
Engyprosopon grandisquama (Temminck & Schlegel, 1846)
แสดงภาพสี
Engyprosopon grandisquama (Temminck & Schlegel, 1846)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Engyprosopon grandisquama (Temminck & Schlegel, 1846)
 Engyprosopon grandisquama (Temminck & Schlegel, 1846)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมาหงอนสั้น,ซีกเดียว,ใบขนุนแสดงภาพขาวดำ
Grammatobothus polyophthalmus (Bleeker, 1865)
แสดงภาพสี
Grammatobothus polyophthalmus (Bleeker, 1865)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Grammatobothus polyophthalmus (Bleeker, 1865)
 Grammatobothus polyophthalmus (Bleeker, 1865)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นควาย,ใบขนุนแสดงภาพขาวดำ
Laeops guentheri Alcock, 1890
แสดงภาพสี
Laeops guentheri Alcock, 1890
ชื่อวิทยาศาสตร์  Laeops guentheri Alcock, 1890
 Laeops guentheri Alcock, 1890
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะเราแคระแสดงภาพขาวดำ
Bregmaceros mcclellandi Thompson, 1840
แสดงภาพสี
Bregmaceros mcclellandi Thompson, 1840
ชื่อวิทยาศาสตร์  Bregmaceros mcclellandi Thompson, 1840
 Bregmaceros mcclellandi Thompson, 1840
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาเหลืองปล้องหม้อแสดงภาพขาวดำ
Caesio caerulaurea Lacepede, 1801
แสดงภาพสี
Caesio caerulaurea Lacepede, 1801
ชื่อวิทยาศาสตร์  Caesio caerulaurea Lacepede, 1801
 Caesio caerulaurea Lacepede, 1801
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาเหลือง,เหลืองปล้องหม้อ,หางเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Caesio cuning (Bloch, 1791)
แสดงภาพสี
Caesio cuning (Bloch, 1791)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Caesio cuning (Bloch, 1791)
 Caesio cuning (Bloch, 1791)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากล้วยน้ำเงินหางจุดแสดงภาพขาวดำ
Caesio lunaris Cuvier, 1830
แสดงภาพสี
Caesio lunaris Cuvier, 1830
ชื่อวิทยาศาสตร์  Caesio lunaris Cuvier, 1830
 Caesio lunaris Cuvier, 1830
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากล้วยฟ้าหลังเหลือง,เหลืองกลมแสดงภาพขาวดำ
Caesio xanthonota Bleeker, 1853
แสดงภาพสี
Caesio xanthonota Bleeker, 1853
ชื่อวิทยาศาสตร์  Caesio xanthonota Bleeker, 1853
 Caesio xanthonota Bleeker, 1853
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาเหลือง,เหลืองปล้อง,โคกนี,ปล้องหม้อ,โพรงแดงแสดงภาพขาวดำ
Pterocaesio chrysozona (Cuvier, 1830)
แสดงภาพสี
Pterocaesio chrysozona (Cuvier, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pterocaesio chrysozona (Cuvier, 1830)
 Pterocaesio chrysozona (Cuvier, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากล้วยแดงหางจุดแสดงภาพขาวดำ
Pterocaesio pisang (Bleeker, 1853)
แสดงภาพสี
Pterocaesio pisang (Bleeker, 1853)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pterocaesio pisang (Bleeker, 1853)
 Pterocaesio pisang (Bleeker, 1853)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากล้วยหางดำแสดงภาพขาวดำ
Pterocaesio tile (Cuvier, 1830)
แสดงภาพสี
Pterocaesio tile (Cuvier, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pterocaesio tile (Cuvier, 1830)
 Pterocaesio tile (Cuvier, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลามังกรน้อยท้องดำแสดงภาพขาวดำ
Bathycallionymus kaianus (Gunther, 1880)
แสดงภาพสี
Bathycallionymus kaianus (Gunther, 1880)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Bathycallionymus kaianus (Gunther, 1880)
 Bathycallionymus kaianus (Gunther, 1880)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลามังกรน้อยแสดงภาพขาวดำ
Callionymus filamentosus Valenciennes, 1837
แสดงภาพสี
Callionymus filamentosus Valenciennes, 1837
ชื่อวิทยาศาสตร์  Callionymus filamentosus Valenciennes, 1837
 Callionymus filamentosus Valenciennes, 1837
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลามังกรน้อยหัวมันแสดงภาพขาวดำ
Callionymus japonicus Houttuyn, 1782
แสดงภาพสี
Callionymus japonicus Houttuyn, 1782
ชื่อวิทยาศาสตร์  Callionymus japonicus Houttuyn, 1782
 Callionymus japonicus Houttuyn, 1782
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลามังกรน้อยหัวแหลมแสดงภาพขาวดำ
Callionymus sagitta Pallas, 1770
แสดงภาพสี
Callionymus sagitta Pallas, 1770
ชื่อวิทยาศาสตร์  Callionymus sagitta Pallas, 1770
 Callionymus sagitta Pallas, 1770
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลามังกรน้อยแสดงภาพขาวดำ
Callionymus schaapii Bleeker, 1852
แสดงภาพสี
Callionymus schaapii Bleeker, 1852
ชื่อวิทยาศาสตร์  Callionymus schaapii Bleeker, 1852
 Callionymus schaapii Bleeker, 1852
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลามังกรน้อยลายดำแสดงภาพขาวดำ
Dactylopus dactylopus (Valenciennes, 1837)
แสดงภาพสี
Dactylopus dactylopus (Valenciennes, 1837)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Dactylopus dactylopus (Valenciennes, 1837)
 Dactylopus dactylopus (Valenciennes, 1837)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลามังกรน้อยแสดงภาพขาวดำ
Synchiropus lineolatus (Valenciennes, 1837)
แสดงภาพสี
Synchiropus lineolatus (Valenciennes, 1837)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Synchiropus lineolatus (Valenciennes, 1837)
 Synchiropus lineolatus (Valenciennes, 1837)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาผมนางลายแสดงภาพขาวดำ
Alectis ciliaris (Bloch, 1787)
แสดงภาพสี
Alectis ciliaris (Bloch, 1787)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Alectis ciliaris (Bloch, 1787)
 Alectis ciliaris (Bloch, 1787)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาโฉมงาม,จุ่ม,ผมนางแสดงภาพขาวดำ
Alectis indica (Ruppell, 1830)
แสดงภาพสี
Alectis indica (Ruppell, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Alectis indica (Ruppell, 1830)
 Alectis indica (Ruppell, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสีกุนแก้มดำ,สีขนเขียว,หางแข็งแสดงภาพขาวดำ
Alepes djedaba (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Alepes djedaba (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Alepes djedaba (Forsskal, 1775)
 Alepes djedaba (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสีกุนแสดงภาพขาวดำ
Alepes kleinii (Bloch, 1793)
แสดงภาพสี
Alepes kleinii (Bloch, 1793)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Alepes kleinii (Bloch, 1793)
 Alepes kleinii (Bloch, 1793)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสีกุนกระโดงดำ,สีกุนทอง,สีขนทอง,หางกิ่ว,หางเหลี่ยมทองแสดงภาพขาวดำ
Alepes melanoptera (Swainson, 1839)
แสดงภาพสี
Alepes melanoptera (Swainson, 1839)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Alepes melanoptera (Swainson, 1839)
 Alepes melanoptera (Swainson, 1839)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสีกุนหางเหยี่ยวแสดงภาพขาวดำ
Alepes vari (Cuvier, 1833)
แสดงภาพสี
Alepes vari (Cuvier, 1833)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Alepes vari (Cuvier, 1833)
 Alepes vari (Cuvier, 1833)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจุ้ยจิน,ตะโกรงขาว,แป้นแสดงภาพขาวดำ
Atropus atropos (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Atropus atropos (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Atropus atropos (Bloch & Schneider, 1801)
 Atropus atropos (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสีกุนบั้ง,สีกุนกบ,หางกิ่ว,หางแข็งแสดงภาพขาวดำ
Atule mate (Cuvier, 1833)
แสดงภาพสี
Atule mate (Cuvier, 1833)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Atule mate (Cuvier, 1833)
 Atule mate (Cuvier, 1833)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจุ้ยจิน,ตะกลองขาว,ผมนางแสดงภาพขาวดำ
Carangoides armatus (Ruppell, 1830)
แสดงภาพสี
Carangoides armatus (Ruppell, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Carangoides armatus (Ruppell, 1830)
 Carangoides armatus (Ruppell, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสีกุนป้อมแสดงภาพขาวดำ
Carangoides chrysophrys (Cuvier, 1833)
แสดงภาพสี
Carangoides chrysophrys (Cuvier, 1833)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Carangoides chrysophrys (Cuvier, 1833)
 Carangoides chrysophrys (Cuvier, 1833)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสีกุนจุดเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Carangoides fulvoguttatus (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Carangoides fulvoguttatus (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Carangoides fulvoguttatus (Forsskal, 1775)
 Carangoides fulvoguttatus (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสีกุนกลม,ม่งแสดงภาพขาวดำ
Carangoides gymnostethus (Cuvier, 1833)
แสดงภาพสี
Carangoides gymnostethus (Cuvier, 1833)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Carangoides gymnostethus (Cuvier, 1833)
 Carangoides gymnostethus (Cuvier, 1833)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจุ้ยจิน,ป้าน,แป้น,สีกุนแสดงภาพขาวดำ
Carangoides malabaricus (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Carangoides malabaricus (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Carangoides malabaricus (Bloch & Schneider, 1801)
 Carangoides malabaricus (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสีกุนครีบยาวแสดงภาพขาวดำ
Carangoides oblongus (Cuvier, 1833)
แสดงภาพสี
Carangoides oblongus (Cuvier, 1833)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Carangoides oblongus (Cuvier, 1833)
 Carangoides oblongus (Cuvier, 1833)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสีกุนเล็กครีบดำแสดงภาพขาวดำ
Carangoides praeustus (Anonymous [Bennett], 1830)
แสดงภาพสี
Carangoides praeustus (Anonymous [Bennett], 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Carangoides praeustus (Anonymous [Bennett], 1830)
 Carangoides praeustus (Anonymous [Bennett], 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสีกุนเผือกแสดงภาพขาวดำ
Caranx ignobilis (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Caranx ignobilis (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Caranx ignobilis (Forsskal, 1775)
 Caranx ignobilis (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสีกุน,สีขน,แง่บ้วย,หางกิ่วหม้อ,หางแข็งแสดงภาพขาวดำ
Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard, 1825
แสดงภาพสี
Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard, 1825
ชื่อวิทยาศาสตร์  Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard, 1825
 Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard, 1825
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทูแขกแสดงภาพขาวดำ
Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843)
แสดงภาพสี
Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843)
 Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทูแขก,เก๋าเก้งแสดงภาพขาวดำ
Decapterus russelli (Ruppell, 1830)
แสดงภาพสี
Decapterus russelli (Ruppell, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Decapterus russelli (Ruppell, 1830)
 Decapterus russelli (Ruppell, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากล้วยเกาะ,เหลืองโพรงแสดงภาพขาวดำ
Elagatis bipinnulata (Quoy & Gaimard, 1825)
แสดงภาพสี
Elagatis bipinnulata (Quoy & Gaimard, 1825)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Elagatis bipinnulata (Quoy & Gaimard, 1825)
 Elagatis bipinnulata (Quoy & Gaimard, 1825)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาตะกลอง,ตะกลองเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Gnathanodon speciosus (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Gnathanodon speciosus (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gnathanodon speciosus (Forsskal, 1775)
 Gnathanodon speciosus (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแข้งไก่,ขาไก่,ตีโล้ง,หางแข็ง,อีลอง,อีโลงแสดงภาพขาวดำ
Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)
 Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจะละเม็ดดำ,โอเชียแสดงภาพขาวดำ
Parastromateus niger (Bloch, 1795)
แสดงภาพสี
Parastromateus niger (Bloch, 1795)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Parastromateus niger (Bloch, 1795)
 Parastromateus niger (Bloch, 1795)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาเฉลียบแสดงภาพขาวดำ
Scomberoides commersonnianus Lacepede, 1801
แสดงภาพสี
Scomberoides commersonnianus Lacepede, 1801
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scomberoides commersonnianus Lacepede, 1801
 Scomberoides commersonnianus Lacepede, 1801
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาเฉลียบแสดงภาพขาวดำ
Scomberoides lysan (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Scomberoides lysan (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scomberoides lysan (Forsskal, 1775)
 Scomberoides lysan (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาเฉลียบ,เฉลียบป้อมแสดงภาพขาวดำ
Scomberoides tala (Cuvier, 1832)
แสดงภาพสี
Scomberoides tala (Cuvier, 1832)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scomberoides tala (Cuvier, 1832)
 Scomberoides tala (Cuvier, 1832)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสละ,สีเสียด,ขานกยางแสดงภาพขาวดำ
Scomberoides tol (Cuvier, 1832)
แสดงภาพสี
Scomberoides tol (Cuvier, 1832)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scomberoides tol (Cuvier, 1832)
 Scomberoides tol (Cuvier, 1832)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสีกุนข้างลาย,สีกุนทอง,สีกุนทองแถบเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Selar boops (Cuvier, 1833)
แสดงภาพสี
Selar boops (Cuvier, 1833)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Selar boops (Cuvier, 1833)
 Selar boops (Cuvier, 1833)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสีกุนข้างลาย,สีกุนทอง,สีกุนทองตาโตแสดงภาพขาวดำ
Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)
แสดงภาพสี
Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)
 Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสีกุนข้างเหลือง,กิมซัว,ข้างลวด,ข้างเหลือง,สีกุนข้างลวดแสดงภาพขาวดำ
Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)
แสดงภาพสี
Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)
 Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสำลี,ช่อลำดวนแสดงภาพขาวดำ
Seriolina nigrofasciata (Ruppell, 1829)
แสดงภาพสี
Seriolina nigrofasciata (Ruppell, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Seriolina nigrofasciata (Ruppell, 1829)
 Seriolina nigrofasciata (Ruppell, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาเนื้ออ่อน,แล่นลม,อั้งซาแสดงภาพขาวดำ
Trachinotus baillonii (Lacepede, 1801)
แสดงภาพสี
Trachinotus baillonii (Lacepede, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Trachinotus baillonii (Lacepede, 1801)
 Trachinotus baillonii (Lacepede, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอั้งซาแสดงภาพขาวดำ
Trachinotus blochii (Lacepede, 1801)
แสดงภาพสี
Trachinotus blochii (Lacepede, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Trachinotus blochii (Lacepede, 1801)
 Trachinotus blochii (Lacepede, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจุ้ยจินเหงือกยาวแสดงภาพขาวดำ
Ulua mentalis (Cuvier, 1833)
แสดงภาพสี
Ulua mentalis (Cuvier, 1833)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ulua mentalis (Cuvier, 1833)
 Ulua mentalis (Cuvier, 1833)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจุ้ยจินบั้งแสดงภาพขาวดำ
Uraspis helvola (Forster, 1801)
แสดงภาพสี
Uraspis helvola (Forster, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Uraspis helvola (Forster, 1801)
 Uraspis helvola (Forster, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจุ้ยจินแคระแสดงภาพขาวดำ
Uraspis uraspis (Gunther, 1860)
แสดงภาพสี
Uraspis uraspis (Gunther, 1860)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Uraspis uraspis (Gunther, 1860)
 Uraspis uraspis (Gunther, 1860)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาไข่มุกแสดงภาพขาวดำ
Encheliophis homei (Richardson, 1846)
แสดงภาพสี
Encheliophis homei (Richardson, 1846)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Encheliophis homei (Richardson, 1846)
 Encheliophis homei (Richardson, 1846)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาฉลามหนูแสดงภาพขาวดำ
Carcharhinus falciformis (Muller & Henle, 1839)
แสดงภาพสี
Carcharhinus falciformis (Muller & Henle, 1839)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Carcharhinus falciformis (Muller & Henle, 1839)
 Carcharhinus falciformis (Muller & Henle, 1839)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาฉลามครีบดำ,ฉลามหูดำแสดงภาพขาวดำ
Carcharhinus sorrah (Muller & Henle, 1839)
แสดงภาพสี
Carcharhinus sorrah (Muller & Henle, 1839)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Carcharhinus sorrah (Muller & Henle, 1839)
 Carcharhinus sorrah (Muller & Henle, 1839)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาฉลามเสือ,ตะเพียนทองแสดงภาพขาวดำ
Galeocerdo cuvier (Peron & Lesueur, 1822)
แสดงภาพสี
Galeocerdo cuvier (Peron & Lesueur, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Galeocerdo cuvier (Peron & Lesueur, 1822)
 Galeocerdo cuvier (Peron & Lesueur, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาฉลามหนูเทา,ฉลามหัวแหลมแสดงภาพขาวดำ
Rhizoprionodon acutus (Ruppell, 1837)
แสดงภาพสี
Rhizoprionodon acutus (Ruppell, 1837)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Rhizoprionodon acutus (Ruppell, 1837)
 Rhizoprionodon acutus (Ruppell, 1837)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาฉลามหนู,ฉลามหัวแหลมแสดงภาพขาวดำ
Scoliodon laticaudus Muller & Henle, 1838
แสดงภาพสี
Scoliodon laticaudus Muller & Henle, 1838
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scoliodon laticaudus Muller & Henle, 1838
 Scoliodon laticaudus Muller & Henle, 1838
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาข้างใส,กระจกแสดงภาพขาวดำ
Centriscus scutatus Linnaeus, 1758
แสดงภาพสี
Centriscus scutatus Linnaeus, 1758
ชื่อวิทยาศาสตร์  Centriscus scutatus Linnaeus, 1758
 Centriscus scutatus Linnaeus, 1758
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาผีเสื้อครีบยาวแสดงภาพขาวดำ
Chaetodon auriga Forsskal, 1775
แสดงภาพสี
Chaetodon auriga Forsskal, 1775
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chaetodon auriga Forsskal, 1775
 Chaetodon auriga Forsskal, 1775
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาผีเสื้อคอขาวแสดงภาพขาวดำ
Chaetodon collare Bloch, 1787
แสดงภาพสี
Chaetodon collare Bloch, 1787
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chaetodon collare Bloch, 1787
 Chaetodon collare Bloch, 1787
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาผีเสื้อพระจันทร์แสดงภาพขาวดำ
Chaetodon lunula (Lacepede, 1802)
แสดงภาพสี
Chaetodon lunula (Lacepede, 1802)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chaetodon lunula (Lacepede, 1802)
 Chaetodon lunula (Lacepede, 1802)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาผีเสื้อลายแปดเส้นแสดงภาพขาวดำ
Chaetodon octofasciatus Bloch, 1787
แสดงภาพสี
Chaetodon octofasciatus Bloch, 1787
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chaetodon octofasciatus Bloch, 1787
 Chaetodon octofasciatus Bloch, 1787
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาผีเสื้อลายทะแยงครีบดำแสดงภาพขาวดำ
Chaetodon pictus Forsskal, 1775
แสดงภาพสี
Chaetodon pictus Forsskal, 1775
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chaetodon pictus Forsskal, 1775
 Chaetodon pictus Forsskal, 1775
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาผีเสื้อหางเหลี่ยมแสดงภาพขาวดำ
Chaetodon triangulum Cuvier, 1831
แสดงภาพสี
Chaetodon triangulum Cuvier, 1831
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chaetodon triangulum Cuvier, 1831
 Chaetodon triangulum Cuvier, 1831
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาผีเสื้อข้างลายแสดงภาพขาวดำ
Chaetodon trifasciatus Park, 1797
แสดงภาพสี
Chaetodon trifasciatus Park, 1797
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chaetodon trifasciatus Park, 1797
 Chaetodon trifasciatus Park, 1797
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาผีเสื้อลายทะแยงแสดงภาพขาวดำ
Chaetodon vagabundus Linnaeus, 1758
แสดงภาพสี
Chaetodon vagabundus Linnaeus, 1758
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chaetodon vagabundus Linnaeus, 1758
 Chaetodon vagabundus Linnaeus, 1758
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาผีเสื้อปากยาวแสดงภาพขาวดำ
Chelmon rostratus (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Chelmon rostratus (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chelmon rostratus (Linnaeus, 1758)
 Chelmon rostratus (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาผีเสื้อเอวดำแสดงภาพขาวดำ
Coradion chrysozonus (Cuvier, 1831)
แสดงภาพสี
Coradion chrysozonus (Cuvier, 1831)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Coradion chrysozonus (Cuvier, 1831)
 Coradion chrysozonus (Cuvier, 1831)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาผีเสื้อครีบยาว,มะโนรี,โนรีแสดงภาพขาวดำ
Heniochus acuminatus (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Heniochus acuminatus (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Heniochus acuminatus (Linnaeus, 1758)
 Heniochus acuminatus (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาผีเสื้อแสดงภาพขาวดำ
Parachaetodon ocellatus (Cuvier, 1831)
แสดงภาพสี
Parachaetodon ocellatus (Cuvier, 1831)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Parachaetodon ocellatus (Cuvier, 1831)
 Parachaetodon ocellatus (Cuvier, 1831)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานวลจันทร์ทะเล,ชะลิน,ดอกไม้,ทูน้ำจืด,ไหลิ้ง (จ)แสดงภาพขาวดำ
Chanos chanos (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Chanos chanos (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chanos chanos (Forsskal, 1775)
 Chanos chanos (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาดาบลาว,ไซตอ (จ),ฝักพร้าแสดงภาพขาวดำ
Chirocentrus dorab (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Chirocentrus dorab (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chirocentrus dorab (Forsskal, 1775)
 Chirocentrus dorab (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาดาบลาวสั้นแสดงภาพขาวดำ
Chirocentrus nudus Swainson, 1839
แสดงภาพสี
Chirocentrus nudus Swainson, 1839
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chirocentrus nudus Swainson, 1839
 Chirocentrus nudus Swainson, 1839
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสลิดทองแสดงภาพขาวดำ
Cirrhitichthys aureus (Temminck & Schlegel, 1842)
แสดงภาพสี
Cirrhitichthys aureus (Temminck & Schlegel, 1842)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cirrhitichthys aureus (Temminck & Schlegel, 1842)
 Cirrhitichthys aureus (Temminck & Schlegel, 1842)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาซีกเดียวครีบจุดแสดงภาพขาวดำ
Brachypleura novaezeelandiae Gunther, 1862
แสดงภาพสี
Brachypleura novaezeelandiae Gunther, 1862
ชื่อวิทยาศาสตร์  Brachypleura novaezeelandiae Gunther, 1862
 Brachypleura novaezeelandiae Gunther, 1862
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหลังเขียวแสดงภาพขาวดำ
Amblygaster leiogaster (Valenciennes, 1847)
แสดงภาพสี
Amblygaster leiogaster (Valenciennes, 1847)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Amblygaster leiogaster (Valenciennes, 1847)
 Amblygaster leiogaster (Valenciennes, 1847)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหลังเขียวข้างจุดแสดงภาพขาวดำ
Amblygaster sirm (Walbaum, 1792)
แสดงภาพสี
Amblygaster sirm (Walbaum, 1792)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Amblygaster sirm (Walbaum, 1792)
 Amblygaster sirm (Walbaum, 1792)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาโคก,โคกมัน,บั้กคาฮื้อ (จ),ตะเพียนน้ำเค็มแสดงภาพขาวดำ
Anodontostoma chacunda (Hamilton, 1822)
แสดงภาพสี
Anodontostoma chacunda (Hamilton, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Anodontostoma chacunda (Hamilton, 1822)
 Anodontostoma chacunda (Hamilton, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะตักขาวแสดงภาพขาวดำ
Escualosa thoracata (Valenciennes, 1847)
แสดงภาพสี
Escualosa thoracata (Valenciennes, 1847)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Escualosa thoracata (Valenciennes, 1847)
 Escualosa thoracata (Valenciennes, 1847)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหลังเขียว,แชลั้นสามจุด,อกแลสามจุดแสดงภาพขาวดำ
Herklotsichthys dispilonotus (Bleeker, 1852)
แสดงภาพสี
Herklotsichthys dispilonotus (Bleeker, 1852)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Herklotsichthys dispilonotus (Bleeker, 1852)
 Herklotsichthys dispilonotus (Bleeker, 1852)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลามงโกรย,โมงโกรย,ตั้วมั่กโก๊ว (จ),หมากผางแสดงภาพขาวดำ
Hilsa kelee (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Hilsa kelee (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Hilsa kelee (Cuvier, 1829)
 Hilsa kelee (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาโคก,โคกโค้ง,กุบ,คุก,ตะโกก,ตะเพียนน้ำเค็มแสดงภาพขาวดำ
Nematalosa nasus (Bloch, 1795)
แสดงภาพสี
Nematalosa nasus (Bloch, 1795)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nematalosa nasus (Bloch, 1795)
 Nematalosa nasus (Bloch, 1795)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาใบไผ่,บาง,พุดใบไม้,อีปุด,อีปุดหัวเล็กแสดงภาพขาวดำ
Opisthopterus tardoore (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Opisthopterus tardoore (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Opisthopterus tardoore (Cuvier, 1829)
 Opisthopterus tardoore (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหลังเขียว,แชลั้น (จ),มงโกรย,อกแลแสดงภาพขาวดำ
Sardinella albella (Valenciennes, 1847)
แสดงภาพสี
Sardinella albella (Valenciennes, 1847)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sardinella albella (Valenciennes, 1847)
 Sardinella albella (Valenciennes, 1847)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหลังเขียว,แชลั้นทรงยาว,อกราแสดงภาพขาวดำ
Sardinella fimbriata (Valenciennes, 1847)
แสดงภาพสี
Sardinella fimbriata (Valenciennes, 1847)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sardinella fimbriata (Valenciennes, 1847)
 Sardinella fimbriata (Valenciennes, 1847)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหลังเขียวแสดงภาพขาวดำ
Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849)
แสดงภาพสี
Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849)
 Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหลังเขียว,แชลั้น (จ)แสดงภาพขาวดำ
Sardinella jussieu (Lacepede, 1803)
แสดงภาพสี
Sardinella jussieu (Lacepede, 1803)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sardinella jussieu (Lacepede, 1803)
 Sardinella jussieu (Lacepede, 1803)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาตลุมพุก,ชีคั่ก (จ)แสดงภาพขาวดำ
Tenualosa toli (Valenciennes, 1847)
แสดงภาพสี
Tenualosa toli (Valenciennes, 1847)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Tenualosa toli (Valenciennes, 1847)
 Tenualosa toli (Valenciennes, 1847)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหลดบางแสดงภาพขาวดำ
Uroconger lepturus (Richardson, 1845)
แสดงภาพสี
Uroconger lepturus (Richardson, 1845)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Uroconger lepturus (Richardson, 1845)
 Uroconger lepturus (Richardson, 1845)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอีโต้มอญ,หน้ามอม,อีโต้แสดงภาพขาวดำ
Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758
แสดงภาพสี
Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758
ชื่อวิทยาศาสตร์  Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758
 Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมาน้ำตาล,ยอดม่วงน้ำตาลแสดงภาพขาวดำ
Cynoglossus arel (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Cynoglossus arel (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cynoglossus arel (Bloch & Schneider, 1801)
 Cynoglossus arel (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมา,ยอดม่วงลายสี่เส้นแสดงภาพขาวดำ
Cynoglossus bilineatus (Lacepede, 1802)
แสดงภาพสี
Cynoglossus bilineatus (Lacepede, 1802)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cynoglossus bilineatus (Lacepede, 1802)
 Cynoglossus bilineatus (Lacepede, 1802)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมา,ยอดม่วงแสดงภาพขาวดำ
Cynoglossus cynoglossus (Hamilton, 1822)
แสดงภาพสี
Cynoglossus cynoglossus (Hamilton, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cynoglossus cynoglossus (Hamilton, 1822)
 Cynoglossus cynoglossus (Hamilton, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมา,ยอดม่วงลาย,ซีกเดียวลายแสดงภาพขาวดำ
Cynoglossus lingua Hamilton, 1822
แสดงภาพสี
Cynoglossus lingua Hamilton, 1822
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cynoglossus lingua Hamilton, 1822
 Cynoglossus lingua Hamilton, 1822
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมา,ยอดม่วงเกล็ดใหญ่แสดงภาพขาวดำ
Cynoglossus macrolepidotus (Bleeker, 1851)
แสดงภาพสี
Cynoglossus macrolepidotus (Bleeker, 1851)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cynoglossus macrolepidotus (Bleeker, 1851)
 Cynoglossus macrolepidotus (Bleeker, 1851)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมาครีบดำ,ยอดม่วงครีบดำแสดงภาพขาวดำ
Cynoglossus monopus (Bleeker, 1849)
แสดงภาพสี
Cynoglossus monopus (Bleeker, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cynoglossus monopus (Bleeker, 1849)
 Cynoglossus monopus (Bleeker, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมา,ยอดม่วงแสดงภาพขาวดำ
Cynoglossus oligolepis (Bleeker, 1855)
แสดงภาพสี
Cynoglossus oligolepis (Bleeker, 1855)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cynoglossus oligolepis (Bleeker, 1855)
 Cynoglossus oligolepis (Bleeker, 1855)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมา,ยอดม่วง,ช่างชุนแสดงภาพขาวดำ
Cynoglossus puncticeps (Richardson, 1846)
แสดงภาพสี
Cynoglossus puncticeps (Richardson, 1846)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cynoglossus puncticeps (Richardson, 1846)
 Cynoglossus puncticeps (Richardson, 1846)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมา,ยอดม่วงแสดงภาพขาวดำ
Cynoglossus sibogae Weber, 1913
แสดงภาพสี
Cynoglossus sibogae Weber, 1913
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cynoglossus sibogae Weber, 1913
 Cynoglossus sibogae Weber, 1913
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมา,ยอดม่วงแสดงภาพขาวดำ
Cynoglossus trulla (Cantor, 1849)
แสดงภาพสี
Cynoglossus trulla (Cantor, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cynoglossus trulla (Cantor, 1849)
 Cynoglossus trulla (Cantor, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมา,ยอดม่วงลายสองเส้นแสดงภาพขาวดำ
Paraplagusia bilineata (Bloch, 1787)
แสดงภาพสี
Paraplagusia bilineata (Bloch, 1787)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Paraplagusia bilineata (Bloch, 1787)
 Paraplagusia bilineata (Bloch, 1787)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมา,ยอดม่วงปากขนแสดงภาพขาวดำ
Paraplagusia blochii (Bleeker, 1851)
แสดงภาพสี
Paraplagusia blochii (Bleeker, 1851)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Paraplagusia blochii (Bleeker, 1851)
 Paraplagusia blochii (Bleeker, 1851)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกฮูก,นกเค้าแมว,สามกษัตริย์แสดงภาพขาวดำ
Dactyloptena orientalis (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Dactyloptena orientalis (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Dactyloptena orientalis (Cuvier, 1829)
 Dactyloptena orientalis (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบนหัวแหลมแสดงภาพขาวดำ
Dasyatis zugei (Muller & Henle, 1841)
แสดงภาพสี
Dasyatis zugei (Muller & Henle, 1841)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Dasyatis zugei (Muller & Henle, 1841)
 Dasyatis zugei (Muller & Henle, 1841)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบนแมงวันจุดขาวแสดงภาพขาวดำ
Himantura gerrardi (Gray, 1851)
แสดงภาพสี
Himantura gerrardi (Gray, 1851)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Himantura gerrardi (Gray, 1851)
 Himantura gerrardi (Gray, 1851)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบนปากแหลม,กระเบนแมลงวัน,กระเบนลายแมลงวัน,กระเบนเสือแสดงภาพขาวดำ
Himantura uarnak (Gmelin, 1789)
แสดงภาพสี
Himantura uarnak (Gmelin, 1789)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Himantura uarnak (Gmelin, 1789)
 Himantura uarnak (Gmelin, 1789)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระบาง,กระเบนตุ๊กแก,กระเบนตุ๊กตาแสดงภาพขาวดำ
Himantura walga (Muller & Henle, 1841)
แสดงภาพสี
Himantura walga (Muller & Henle, 1841)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Himantura walga (Muller & Henle, 1841)
 Himantura walga (Muller & Henle, 1841)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบนจมูกโตแสดงภาพขาวดำ
Neotrygon kuhlii (Muller & Henle, 1841)
แสดงภาพสี
Neotrygon kuhlii (Muller & Henle, 1841)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Neotrygon kuhlii (Muller & Henle, 1841)
 Neotrygon kuhlii (Muller & Henle, 1841)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบนธงแสดงภาพขาวดำ
Pastinachus sephen (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Pastinachus sephen (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pastinachus sephen (Forsskal, 1775)
 Pastinachus sephen (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบนทอง,กระเบนหินแสดงภาพขาวดำ
Taeniura lymma (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Taeniura lymma (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Taeniura lymma (Forsskal, 1775)
 Taeniura lymma (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงลาย,กะพงแสม,กะพงหิน,ลำพึง,ลำพังแสดงภาพขาวดำ
Datnioides polota (Hamilton, 1822)
แสดงภาพสี
Datnioides polota (Hamilton, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Datnioides polota (Hamilton, 1822)
 Datnioides polota (Hamilton, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปักเป้าหนามทุเรียนสั้นแสดงภาพขาวดำ
Cyclichthys orbicularis (Bloch, 1785)
แสดงภาพสี
Cyclichthys orbicularis (Bloch, 1785)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cyclichthys orbicularis (Bloch, 1785)
 Cyclichthys orbicularis (Bloch, 1785)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปักเป้าหนามทุเรียนยาวแสดงภาพขาวดำ
Diodon holocanthus Linnaeus, 1758
แสดงภาพสี
Diodon holocanthus Linnaeus, 1758
ชื่อวิทยาศาสตร์  Diodon holocanthus Linnaeus, 1758
 Diodon holocanthus Linnaeus, 1758
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหูช้าง,แมลงปอ,ใบโพธิ์แสดงภาพขาวดำ
Drepane punctata (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Drepane punctata (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Drepane punctata (Linnaeus, 1758)
 Drepane punctata (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหลังเขียวกลมแสดงภาพขาวดำ
Dussumieria acuta Valenciennes, 1847
แสดงภาพสี
Dussumieria acuta Valenciennes, 1847
ชื่อวิทยาศาสตร์  Dussumieria acuta Valenciennes, 1847
 Dussumieria acuta Valenciennes, 1847
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากุแลกล้วย,อกรากล้วย,อกแลกล้วยแสดงภาพขาวดำ
Dussumieria elopsoides Bleeker, 1849
แสดงภาพสี
Dussumieria elopsoides Bleeker, 1849
ชื่อวิทยาศาสตร์  Dussumieria elopsoides Bleeker, 1849
 Dussumieria elopsoides Bleeker, 1849
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาติด,เหาแสดงภาพขาวดำ
Echeneis naucrates Linnaeus, 1758
แสดงภาพสี
Echeneis naucrates Linnaeus, 1758
ชื่อวิทยาศาสตร์  Echeneis naucrates Linnaeus, 1758
 Echeneis naucrates Linnaeus, 1758
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่เกล็ดแข็งแสดงภาพขาวดำ
Butis butis (Hamilton, 1822)
แสดงภาพสี
Butis butis (Hamilton, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Butis butis (Hamilton, 1822)
 Butis butis (Hamilton, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่ฟันเลื่อยแสดงภาพขาวดำ
Butis koilomatodon (Bleeker, 1849)
แสดงภาพสี
Butis koilomatodon (Bleeker, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Butis koilomatodon (Bleeker, 1849)
 Butis koilomatodon (Bleeker, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาตาเหลือกยาวแสดงภาพขาวดำ
Elops saurus Linnaeus, 1766
แสดงภาพสี
Elops saurus Linnaeus, 1766
ชื่อวิทยาศาสตร์  Elops saurus Linnaeus, 1766
 Elops saurus Linnaeus, 1766
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหางไก่แสดงภาพขาวดำ
Coilia macrognathos Bleeker, 1852
แสดงภาพสี
Coilia macrognathos Bleeker, 1852
ชื่อวิทยาศาสตร์  Coilia macrognathos Bleeker, 1852
 Coilia macrognathos Bleeker, 1852
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะตักแสดงภาพขาวดำ
Encrasicholina devisi (Whitley, 1940)
แสดงภาพสี
Encrasicholina devisi (Whitley, 1940)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Encrasicholina devisi (Whitley, 1940)
 Encrasicholina devisi (Whitley, 1940)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะตักหัวแหลม,มะลิ,ไส้ตันแถบเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Encrasicholina heteroloba (Ruppell, 1837)
แสดงภาพสี
Encrasicholina heteroloba (Ruppell, 1837)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Encrasicholina heteroloba (Ruppell, 1837)
 Encrasicholina heteroloba (Ruppell, 1837)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะตักแสดงภาพขาวดำ
Encrasicholina punctifer Fowler, 1938
แสดงภาพสี
Encrasicholina punctifer Fowler, 1938
ชื่อวิทยาศาสตร์  Encrasicholina punctifer Fowler, 1938
 Encrasicholina punctifer Fowler, 1938
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแมวหูยาวแสดงภาพขาวดำ
Setipinna melanochir (Bleeker, 1849)
แสดงภาพสี
Setipinna melanochir (Bleeker, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Setipinna melanochir (Bleeker, 1849)
 Setipinna melanochir (Bleeker, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแมวหนวดพราหมณ์แสดงภาพขาวดำ
Setipinna taty (Valenciennes, 1848)
แสดงภาพสี
Setipinna taty (Valenciennes, 1848)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Setipinna taty (Valenciennes, 1848)
 Setipinna taty (Valenciennes, 1848)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะตัก,มะลิ,ไส้ตัน,หัวอ่อนหัวป้านแสดงภาพขาวดำ
Stolephorus baganensis Hardenberg, 1933
แสดงภาพสี
Stolephorus baganensis Hardenberg, 1933
ชื่อวิทยาศาสตร์  Stolephorus baganensis Hardenberg, 1933
 Stolephorus baganensis Hardenberg, 1933
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะตัก,กล้วย,มะลิ,ไส้ตัน,เส้นขนมจีนแสดงภาพขาวดำ
Stolephorus commersonnii Lacepede, 1803
แสดงภาพสี
Stolephorus commersonnii Lacepede, 1803
ชื่อวิทยาศาสตร์  Stolephorus commersonnii Lacepede, 1803
 Stolephorus commersonnii Lacepede, 1803
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะตักควาย,กล้วย,กะตักใหญ่,เก๋ย,มะลิ,ไส้ตันแสดงภาพขาวดำ
Stolephorus indicus (van Hasselt, 1823)
แสดงภาพสี
Stolephorus indicus (van Hasselt, 1823)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Stolephorus indicus (van Hasselt, 1823)
 Stolephorus indicus (van Hasselt, 1823)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะตักหลังลาย,มะลิ,ไส้ตันแสดงภาพขาวดำ
Stolephorus tri (Bleeker, 1852)
แสดงภาพสี
Stolephorus tri (Bleeker, 1852)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Stolephorus tri (Bleeker, 1852)
 Stolephorus tri (Bleeker, 1852)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะตักขาว,มะลิ,ไส้ตัน,หัวอ่อนแสดงภาพขาวดำ
Stolephorus waitei Jordan & Seale, 1926
แสดงภาพสี
Stolephorus waitei Jordan & Seale, 1926
ชื่อวิทยาศาสตร์  Stolephorus waitei Jordan & Seale, 1926
 Stolephorus waitei Jordan & Seale, 1926
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแมว,งาคอดำแสดงภาพขาวดำ
Thryssa dussumieri (Valenciennes, 1848)
แสดงภาพสี
Thryssa dussumieri (Valenciennes, 1848)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Thryssa dussumieri (Valenciennes, 1848)
 Thryssa dussumieri (Valenciennes, 1848)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาป้อปี้แสดงภาพขาวดำ
Thryssa hamiltonii Gray, 1835
แสดงภาพสี
Thryssa hamiltonii Gray, 1835
ชื่อวิทยาศาสตร์  Thryssa hamiltonii Gray, 1835
 Thryssa hamiltonii Gray, 1835
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแมวหัวแหลมแสดงภาพขาวดำ
Thryssa kammalensis (Bleeker, 1849)
แสดงภาพสี
Thryssa kammalensis (Bleeker, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Thryssa kammalensis (Bleeker, 1849)
 Thryssa kammalensis (Bleeker, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแมว,แบน,มงโกรยแสดงภาพขาวดำ
Thryssa mystax (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Thryssa mystax (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Thryssa mystax (Bloch & Schneider, 1801)
 Thryssa mystax (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลางาแสดงภาพขาวดำ
Thryssa setirostris (Broussonet, 1782)
แสดงภาพสี
Thryssa setirostris (Broussonet, 1782)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Thryssa setirostris (Broussonet, 1782)
 Thryssa setirostris (Broussonet, 1782)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาข้าวเม่า,จะละเม็ดขาว,คลุดแสดงภาพขาวดำ
Ephippus orbis (Bloch, 1787)
แสดงภาพสี
Ephippus orbis (Bloch, 1787)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ephippus orbis (Bloch, 1787)
 Ephippus orbis (Bloch, 1787)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหูช้างหัวโหนกแสดงภาพขาวดำ
Platax batavianus Cuvier, 1831
แสดงภาพสี
Platax batavianus Cuvier, 1831
ชื่อวิทยาศาสตร์  Platax batavianus Cuvier, 1831
 Platax batavianus Cuvier, 1831
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหูช้างกลมแสดงภาพขาวดำ
Platax orbicularis (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Platax orbicularis (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Platax orbicularis (Forsskal, 1775)
 Platax orbicularis (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหูช้างครีบยาวแสดงภาพขาวดำ
Platax teira (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Platax teira (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Platax teira (Forsskal, 1775)
 Platax teira (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกกะจอกแสดงภาพขาวดำ
Cheilopogon furcatus (Mitchill, 1815)
แสดงภาพสี
Cheilopogon furcatus (Mitchill, 1815)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cheilopogon furcatus (Mitchill, 1815)
 Cheilopogon furcatus (Mitchill, 1815)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกกะจอกแสดงภาพขาวดำ
Cypselurus oligolepis (Bleeker, 1865)
แสดงภาพสี
Cypselurus oligolepis (Bleeker, 1865)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cypselurus oligolepis (Bleeker, 1865)
 Cypselurus oligolepis (Bleeker, 1865)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกกะจอกเล็กแสดงภาพขาวดำ
Parexocoetus brachypterus (Richardson, 1846)
แสดงภาพสี
Parexocoetus brachypterus (Richardson, 1846)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Parexocoetus brachypterus (Richardson, 1846)
 Parexocoetus brachypterus (Richardson, 1846)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปากแตร,สามรสแสดงภาพขาวดำ
Fistularia petimba Lacepede, 1803
แสดงภาพสี
Fistularia petimba Lacepede, 1803
ชื่อวิทยาศาสตร์  Fistularia petimba Lacepede, 1803
 Fistularia petimba Lacepede, 1803
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาดอกหมากครีบสั้นแสดงภาพขาวดำ
Gerres erythrourus (Bloch, 1791)
แสดงภาพสี
Gerres erythrourus (Bloch, 1791)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gerres erythrourus (Bloch, 1791)
 Gerres erythrourus (Bloch, 1791)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาดอกหมากกระโดงแสดงภาพขาวดำ
Gerres filamentosus Cuvier, 1829
แสดงภาพสี
Gerres filamentosus Cuvier, 1829
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gerres filamentosus Cuvier, 1829
 Gerres filamentosus Cuvier, 1829
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาเกล็ดข้าวเม่าแสดงภาพขาวดำ
Gerres oyena (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Gerres oyena (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gerres oyena (Forsskal, 1775)
 Gerres oyena (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาดอกหมากครีบยาวแสดงภาพขาวดำ
Pentaprion longimanus (Cantor, 1849)
แสดงภาพสี
Pentaprion longimanus (Cantor, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pentaprion longimanus (Cantor, 1849)
 Pentaprion longimanus (Cantor, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่ขาว,บู่ทะเลแสดงภาพขาวดำ
Acentrogobius caninus (Valenciennes, 1837)
แสดงภาพสี
Acentrogobius caninus (Valenciennes, 1837)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Acentrogobius caninus (Valenciennes, 1837)
 Acentrogobius caninus (Valenciennes, 1837)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่สีน้ำเงินแสดงภาพขาวดำ
Acentrogobius cyanomos (Bleeker, 1849)
แสดงภาพสี
Acentrogobius cyanomos (Bleeker, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Acentrogobius cyanomos (Bleeker, 1849)
 Acentrogobius cyanomos (Bleeker, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่ตะกั่วแสดงภาพขาวดำ
Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes, 1837)
แสดงภาพสี
Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes, 1837)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes, 1837)
 Acentrogobius viridipunctatus (Valenciennes, 1837)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจุมพรวดแสดงภาพขาวดำ
Apocryptodon madurensis (Bleeker, 1849)
แสดงภาพสี
Apocryptodon madurensis (Bleeker, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Apocryptodon madurensis (Bleeker, 1849)
 Apocryptodon madurensis (Bleeker, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่แสดงภาพขาวดำ
Arcygobius baliurus (Valenciennes, 1837)
แสดงภาพสี
Arcygobius baliurus (Valenciennes, 1837)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Arcygobius baliurus (Valenciennes, 1837)
 Arcygobius baliurus (Valenciennes, 1837)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่ปีกพู่,บู่น้ำตาลแสดงภาพขาวดำ
Bathygobius fuscus (Ruppell, 1830)
แสดงภาพสี
Bathygobius fuscus (Ruppell, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Bathygobius fuscus (Ruppell, 1830)
 Bathygobius fuscus (Ruppell, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากำพุด,จุมพรวด,ตีน,ตุมพรวด,เขือแสดงภาพขาวดำ
Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)
แสดงภาพสี
Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)
 Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่ทราย,บู่ทอง,บู่หิน,ลูกทราย,ลูกหินแสดงภาพขาวดำ
Glossogobius giuris (Hamilton, 1822)
แสดงภาพสี
Glossogobius giuris (Hamilton, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Glossogobius giuris (Hamilton, 1822)
 Glossogobius giuris (Hamilton, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่หัวโตแสดงภาพขาวดำ
Istigobius ornatus (Ruppell, 1830)
แสดงภาพสี
Istigobius ornatus (Ruppell, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Istigobius ornatus (Ruppell, 1830)
 Istigobius ornatus (Ruppell, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่แสดงภาพขาวดำ
Oxyurichthys auchenolepis Bleeker, 1876
แสดงภาพสี
Oxyurichthys auchenolepis Bleeker, 1876
ชื่อวิทยาศาสตร์  Oxyurichthys auchenolepis Bleeker, 1876
 Oxyurichthys auchenolepis Bleeker, 1876
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่เกล็ดเล็กแสดงภาพขาวดำ
Oxyurichthys microlepis (Bleeker, 1849)
แสดงภาพสี
Oxyurichthys microlepis (Bleeker, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Oxyurichthys microlepis (Bleeker, 1849)
 Oxyurichthys microlepis (Bleeker, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่ขนตาแสดงภาพขาวดำ
Oxyurichthys tentacularis (Valenciennes, 1837)
แสดงภาพสี
Oxyurichthys tentacularis (Valenciennes, 1837)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Oxyurichthys tentacularis (Valenciennes, 1837)
 Oxyurichthys tentacularis (Valenciennes, 1837)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาเขือหางยาวแสดงภาพขาวดำ
Parapocryptes rictuosus (Valenciennes, 1837)
แสดงภาพสี
Parapocryptes rictuosus (Valenciennes, 1837)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Parapocryptes rictuosus (Valenciennes, 1837)
 Parapocryptes rictuosus (Valenciennes, 1837)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่เกล็ดใหญ่แสดงภาพขาวดำ
Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846)
แสดงภาพสี
Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846)
 Parapocryptes serperaster (Richardson, 1846)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาตีน,กะจัง,จุมพรวด,อีจังแสดงภาพขาวดำ
Periophthalmodon schlosseri (Pallas, 1770)
แสดงภาพสี
Periophthalmodon schlosseri (Pallas, 1770)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Periophthalmodon schlosseri (Pallas, 1770)
 Periophthalmodon schlosseri (Pallas, 1770)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่สีส้มแสดงภาพขาวดำ
Priolepis anthioides (Smith, 1959)
แสดงภาพสี
Priolepis anthioides (Smith, 1959)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Priolepis anthioides (Smith, 1959)
 Priolepis anthioides (Smith, 1959)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่สองจุดแสดงภาพขาวดำ
Psammogobius biocellatus (Valenciennes, 1837)
แสดงภาพสี
Psammogobius biocellatus (Valenciennes, 1837)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Psammogobius biocellatus (Valenciennes, 1837)
 Psammogobius biocellatus (Valenciennes, 1837)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาเขือ,จุมพรวดแสดงภาพขาวดำ
Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816)
แสดงภาพสี
Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816)
 Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่จุดน้ำตาลแสดงภาพขาวดำ
Stigmatogobius sadanundio (Hamilton, 1822)
แสดงภาพสี
Stigmatogobius sadanundio (Hamilton, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Stigmatogobius sadanundio (Hamilton, 1822)
 Stigmatogobius sadanundio (Hamilton, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาเขือคางยื่นแสดงภาพขาวดำ
Taenioides cirratus (Blyth, 1860)
แสดงภาพสี
Taenioides cirratus (Blyth, 1860)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Taenioides cirratus (Blyth, 1860)
 Taenioides cirratus (Blyth, 1860)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาพรวดเกล็ดใหญ่แสดงภาพขาวดำ
Trypauchen raha Popta, 1922
แสดงภาพสี
Trypauchen raha Popta, 1922
ชื่อวิทยาศาสตร์  Trypauchen raha Popta, 1922
 Trypauchen raha Popta, 1922
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาพรวด,แดงแสดงภาพขาวดำ
Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801)
 Trypauchen vagina (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาบู่จุดน้ำตาลแสดงภาพขาวดำ
Yongeichthys criniger (Valenciennes, 1837)
แสดงภาพสี
Yongeichthys criniger (Valenciennes, 1837)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Yongeichthys criniger (Valenciennes, 1837)
 Yongeichthys criniger (Valenciennes, 1837)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบนผีเสื้อหางลาย,กระเบนเผือก,อ้ายเปี๊ยกแสดงภาพขาวดำ
Gymnura micrura (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Gymnura micrura (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gymnura micrura (Bloch & Schneider, 1801)
 Gymnura micrura (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบน,อ้ายเปี๊ยกหางยาวแสดงภาพขาวดำ
Gymnura poecilura (Shaw, 1804)
แสดงภาพสี
Gymnura poecilura (Shaw, 1804)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gymnura poecilura (Shaw, 1804)
 Gymnura poecilura (Shaw, 1804)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบนผีเสื้อ,อ้ายเปี๊ยกแสดงภาพขาวดำ
Gymnura tentaculata (Muller & Henle, 1841)
แสดงภาพสี
Gymnura tentaculata (Muller & Henle, 1841)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gymnura tentaculata (Muller & Henle, 1841)
 Gymnura tentaculata (Muller & Henle, 1841)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสร้อยนกเขา,ข้างตะเภา,ตะเภา,ขี้นกแสดงภาพขาวดำ
Diagramma pictum (Thunberg, 1792)
แสดงภาพสี
Diagramma pictum (Thunberg, 1792)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Diagramma pictum (Thunberg, 1792)
 Diagramma pictum (Thunberg, 1792)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสร้อยนกเขา,กะต่ายขูด,ตะเภา,สร้อยปากหมูลายตาข่าย,ออดแอดแสดงภาพขาวดำ
Plectorhinchus chaetodonoides Lacepede, 1801
แสดงภาพสี
Plectorhinchus chaetodonoides Lacepede, 1801
ชื่อวิทยาศาสตร์  Plectorhinchus chaetodonoides Lacepede, 1801
 Plectorhinchus chaetodonoides Lacepede, 1801
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสร้อยนกเขา,ตะเภาแสดงภาพขาวดำ
Plectorhinchus diagrammus (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Plectorhinchus diagrammus (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Plectorhinchus diagrammus (Linnaeus, 1758)
 Plectorhinchus diagrammus (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสร้อยนกเขาปากหมู,ข้างตะเภา,ขี้นกปากหมูแสดงภาพขาวดำ
Plectorhinchus gibbosus (Lacepede, 1802)
แสดงภาพสี
Plectorhinchus gibbosus (Lacepede, 1802)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Plectorhinchus gibbosus (Lacepede, 1802)
 Plectorhinchus gibbosus (Lacepede, 1802)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสร้อยนกเขาแสดงภาพขาวดำ
Plectorhinchus pictus (Tortonese, 1936)
แสดงภาพสี
Plectorhinchus pictus (Tortonese, 1936)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Plectorhinchus pictus (Tortonese, 1936)
 Plectorhinchus pictus (Tortonese, 1936)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสร้อยเทาแสดงภาพขาวดำ
Plectorhinchus schotaf (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Plectorhinchus schotaf (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Plectorhinchus schotaf (Forsskal, 1775)
 Plectorhinchus schotaf (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงแสม,ครืดคราด,ออดแอดแสดงภาพขาวดำ
Pomadasys argenteus (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Pomadasys argenteus (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pomadasys argenteus (Forsskal, 1775)
 Pomadasys argenteus (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงแสมแก้มดำแสดงภาพขาวดำ
Pomadasys argyreus (Valenciennes, 1833)
แสดงภาพสี
Pomadasys argyreus (Valenciennes, 1833)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pomadasys argyreus (Valenciennes, 1833)
 Pomadasys argyreus (Valenciennes, 1833)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงแสมแถบดำแสดงภาพขาวดำ
Pomadasys furcatus (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Pomadasys furcatus (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pomadasys furcatus (Bloch & Schneider, 1801)
 Pomadasys furcatus (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะต่ายขูด,กะทิขูด,มะโหรี,สีกรุด,หัวขวานแสดงภาพขาวดำ
Pomadasys maculatus (Bloch, 1793)
แสดงภาพสี
Pomadasys maculatus (Bloch, 1793)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pomadasys maculatus (Bloch, 1793)
 Pomadasys maculatus (Bloch, 1793)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาฉลามหนูแสดงภาพขาวดำ
Chaenogaleus macrostoma (Bleeker, 1852)
แสดงภาพสี
Chaenogaleus macrostoma (Bleeker, 1852)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chaenogaleus macrostoma (Bleeker, 1852)
 Chaenogaleus macrostoma (Bleeker, 1852)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะทุงเหว,กะทุงแม่หม้าย,ตับเต่าแสดงภาพขาวดำ
Hemiramphus far (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Hemiramphus far (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Hemiramphus far (Forsskal, 1775)
 Hemiramphus far (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะทุงเหว,เข็มแสดงภาพขาวดำ
Hemiramphus marginatus (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Hemiramphus marginatus (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Hemiramphus marginatus (Forsskal, 1775)
 Hemiramphus marginatus (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะทุงปานแดง,เข็มปากแดงแสดงภาพขาวดำ
Hyporhamphus quoyi (Valenciennes, 1847)
แสดงภาพสี
Hyporhamphus quoyi (Valenciennes, 1847)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Hyporhamphus quoyi (Valenciennes, 1847)
 Hyporhamphus quoyi (Valenciennes, 1847)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะทุงแถบเงิน,ตักแสดงภาพขาวดำ
Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 1841)
แสดงภาพสี
Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 1841)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 1841)
 Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 1841)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะทุงปากยาวแสดงภาพขาวดำ
Rhynchorhamphus georgii (Valenciennes, 1847)
แสดงภาพสี
Rhynchorhamphus georgii (Valenciennes, 1847)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Rhynchorhamphus georgii (Valenciennes, 1847)
 Rhynchorhamphus georgii (Valenciennes, 1847)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาฉลามกบ,ฉลามหินแสดงภาพขาวดำ
Chiloscyllium griseum Muller & Henle, 1838
แสดงภาพสี
Chiloscyllium griseum Muller & Henle, 1838
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chiloscyllium griseum Muller & Henle, 1838
 Chiloscyllium griseum Muller & Henle, 1838
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาฉลามกบ,ฉลามลายตุ๊กแก,ฉลามหินแสดงภาพขาวดำ
Chiloscyllium indicum (Gmelin, 1789)
แสดงภาพสี
Chiloscyllium indicum (Gmelin, 1789)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chiloscyllium indicum (Gmelin, 1789)
 Chiloscyllium indicum (Gmelin, 1789)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาฉลามลาย,ฉลามเสือ,ฉลามหินแสดงภาพขาวดำ
Chiloscyllium plagiosum (Anonymous [Bennett], 1830)
แสดงภาพสี
Chiloscyllium plagiosum (Anonymous [Bennett], 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chiloscyllium plagiosum (Anonymous [Bennett], 1830)
 Chiloscyllium plagiosum (Anonymous [Bennett], 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาฉลามลายเสือน้ำตาลแสดงภาพขาวดำ
Chiloscyllium punctatum Muller & Henle, 1838
แสดงภาพสี
Chiloscyllium punctatum Muller & Henle, 1838
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chiloscyllium punctatum Muller & Henle, 1838
 Chiloscyllium punctatum Muller & Henle, 1838
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาข้าวเม่าแก้มดำแสดงภาพขาวดำ
Myripristis botche Cuvier, 1829
แสดงภาพสี
Myripristis botche Cuvier, 1829
ชื่อวิทยาศาสตร์  Myripristis botche Cuvier, 1829
 Myripristis botche Cuvier, 1829
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาข้าวเม่าน้ำลึกครีบดำแสดงภาพขาวดำ
Myripristis murdjan (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Myripristis murdjan (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Myripristis murdjan (Forsskal, 1775)
 Myripristis murdjan (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาข้าวเม่าน้ำลึก,สมจิตรแสดงภาพขาวดำ
Sargocentron rubrum (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Sargocentron rubrum (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sargocentron rubrum (Forsskal, 1775)
 Sargocentron rubrum (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะโทงแทงกล้วย,อินทรีช้างแสดงภาพขาวดำ
Istiophorus platypterus (Shaw, 1792)
แสดงภาพสี
Istiophorus platypterus (Shaw, 1792)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Istiophorus platypterus (Shaw, 1792)
 Istiophorus platypterus (Shaw, 1792)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพง,สลิดทะเลแสดงภาพขาวดำ
Kyphosus cinerascens (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Kyphosus cinerascens (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Kyphosus cinerascens (Forsskal, 1775)
 Kyphosus cinerascens (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพง,สลิดทะเลแถบเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Kyphosus vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825)
แสดงภาพสี
Kyphosus vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Kyphosus vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825)
 Kyphosus vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกขุนทองจุดแดงแสดงภาพขาวดำ
Cheilinus chlorourus (Bloch, 1791)
แสดงภาพสี
Cheilinus chlorourus (Bloch, 1791)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cheilinus chlorourus (Bloch, 1791)
 Cheilinus chlorourus (Bloch, 1791)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกขุนทองลายพาดแสดงภาพขาวดำ
Cheilinus fasciatus (Bloch, 1791)
แสดงภาพสี
Cheilinus fasciatus (Bloch, 1791)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cheilinus fasciatus (Bloch, 1791)
 Cheilinus fasciatus (Bloch, 1791)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกขุนทองเกล็ดแดงแสดงภาพขาวดำ
Cheilinus trilobatus Lacepede, 1801
แสดงภาพสี
Cheilinus trilobatus Lacepede, 1801
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cheilinus trilobatus Lacepede, 1801
 Cheilinus trilobatus Lacepede, 1801
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกขุนทองหัวโหนกแสดงภาพขาวดำ
Cheilinus undulatus Ruppell, 1835
แสดงภาพสี
Cheilinus undulatus Ruppell, 1835
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cheilinus undulatus Ruppell, 1835
 Cheilinus undulatus Ruppell, 1835
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกขุนทองสีฟ้าแสดงภาพขาวดำ
Choerodon schoenleinii (Valenciennes, 1839)
แสดงภาพสี
Choerodon schoenleinii (Valenciennes, 1839)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Choerodon schoenleinii (Valenciennes, 1839)
 Choerodon schoenleinii (Valenciennes, 1839)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกขุนทองอาฟริกาแสดงภาพขาวดำ
Coris cuvieri (Bennett, 1831)
แสดงภาพสี
Coris cuvieri (Bennett, 1831)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Coris cuvieri (Bennett, 1831)
 Coris cuvieri (Bennett, 1831)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกขุนทองปากยื่นแสดงภาพขาวดำ
Epibulus insidiator (Pallas, 1770)
แสดงภาพสี
Epibulus insidiator (Pallas, 1770)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epibulus insidiator (Pallas, 1770)
 Epibulus insidiator (Pallas, 1770)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกขุนทองลายบั้งแสดงภาพขาวดำ
Halichoeres hortulanus (Lacepede, 1801)
แสดงภาพสี
Halichoeres hortulanus (Lacepede, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Halichoeres hortulanus (Lacepede, 1801)
 Halichoeres hortulanus (Lacepede, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกขุนทองหูดำแสดงภาพขาวดำ
Halichoeres marginatus Ruppell, 1835
แสดงภาพสี
Halichoeres marginatus Ruppell, 1835
ชื่อวิทยาศาสตร์  Halichoeres marginatus Ruppell, 1835
 Halichoeres marginatus Ruppell, 1835
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกขุนทองสองสีแสดงภาพขาวดำ
Hemigymnus melapterus (Bloch, 1791)
แสดงภาพสี
Hemigymnus melapterus (Bloch, 1791)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Hemigymnus melapterus (Bloch, 1791)
 Hemigymnus melapterus (Bloch, 1791)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกขุนทองหลังจุดแสดงภาพขาวดำ
Iniistius pentadactylus (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Iniistius pentadactylus (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Iniistius pentadactylus (Linnaeus, 1758)
 Iniistius pentadactylus (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกขุนทองคางลายแสดงภาพขาวดำ
Oxycheilinus digramma (Lacepede, 1801)
แสดงภาพสี
Oxycheilinus digramma (Lacepede, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Oxycheilinus digramma (Lacepede, 1801)
 Oxycheilinus digramma (Lacepede, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกขุนทองหางเหลี่ยมแสดงภาพขาวดำ
Xiphocheilus typus Bleeker, 1856
แสดงภาพสี
Xiphocheilus typus Bleeker, 1856
ชื่อวิทยาศาสตร์  Xiphocheilus typus Bleeker, 1856
 Xiphocheilus typus Bleeker, 1856
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาใบขนุน,ขนุน,ญวน,ทับขนุน,สาบขนุน,อังนำฮื้อแสดงภาพขาวดำ
Lactarius lactarius (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Lactarius lactarius (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lactarius lactarius (Bloch & Schneider, 1801)
 Lactarius lactarius (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงขาว,กะพงน้ำจืด,จ้อโล๊ว (จ)แสดงภาพขาวดำ
Lates calcarifer (Bloch, 1790)
แสดงภาพสี
Lates calcarifer (Bloch, 1790)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lates calcarifer (Bloch, 1790)
 Lates calcarifer (Bloch, 1790)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงตาแมวแสดงภาพขาวดำ
Psammoperca waigiensis (Cuvier, 1828)
แสดงภาพสี
Psammoperca waigiensis (Cuvier, 1828)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Psammoperca waigiensis (Cuvier, 1828)
 Psammoperca waigiensis (Cuvier, 1828)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นแก้วแสดงภาพขาวดำ
Equulites elongatus (Gunther, 1874)
แสดงภาพสี
Equulites elongatus (Gunther, 1874)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Equulites elongatus (Gunther, 1874)
 Equulites elongatus (Gunther, 1874)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นกระโดงยาวแสดงภาพขาวดำ
Equulites leuciscus (Gunther, 1860)
แสดงภาพสี
Equulites leuciscus (Gunther, 1860)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Equulites leuciscus (Gunther, 1860)
 Equulites leuciscus (Gunther, 1860)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นแสดงภาพขาวดำ
Equulites lineolatus (Valenciennes, 1835)
แสดงภาพสี
Equulites lineolatus (Valenciennes, 1835)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Equulites lineolatus (Valenciennes, 1835)
 Equulites lineolatus (Valenciennes, 1835)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นกระสวย,แป้นเมือก,แป้นใหญ่แสดงภาพขาวดำ
Eubleekeria splendens (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Eubleekeria splendens (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Eubleekeria splendens (Cuvier, 1829)
 Eubleekeria splendens (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นเขี้ยว,แปบทะเลแสดงภาพขาวดำ
Gazza minuta (Bloch, 1795)
แสดงภาพสี
Gazza minuta (Bloch, 1795)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gazza minuta (Bloch, 1795)
 Gazza minuta (Bloch, 1795)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นจมูกสั้นแสดงภาพขาวดำ
Leiognathus brevirostris (Valenciennes, 1835)
แสดงภาพสี
Leiognathus brevirostris (Valenciennes, 1835)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Leiognathus brevirostris (Valenciennes, 1835)
 Leiognathus brevirostris (Valenciennes, 1835)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นกระโดงดำ,แป้นแถบเหลืองทองแสดงภาพขาวดำ
Leiognathus daura (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Leiognathus daura (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Leiognathus daura (Cuvier, 1829)
 Leiognathus daura (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นยักษ์,แป้นใหญ่แสดงภาพขาวดำ
Leiognathus equulus (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Leiognathus equulus (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Leiognathus equulus (Forsskal, 1775)
 Leiognathus equulus (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นแถบแสดงภาพขาวดำ
Leiognathus fasciatus (Lacepede, 1803)
แสดงภาพสี
Leiognathus fasciatus (Lacepede, 1803)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Leiognathus fasciatus (Lacepede, 1803)
 Leiognathus fasciatus (Lacepede, 1803)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นครีบยาวแสดงภาพขาวดำ
Leiognathus longispinis (Valenciennes, 1835)
แสดงภาพสี
Leiognathus longispinis (Valenciennes, 1835)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Leiognathus longispinis (Valenciennes, 1835)
 Leiognathus longispinis (Valenciennes, 1835)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นคอดำแสดงภาพขาวดำ
Nuchequula blochii (Valenciennes, 1835)
แสดงภาพสี
Nuchequula blochii (Valenciennes, 1835)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nuchequula blochii (Valenciennes, 1835)
 Nuchequula blochii (Valenciennes, 1835)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นกระดาน,แป้นครีบเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Photopectoralis bindus (Valenciennes, 1835)
แสดงภาพสี
Photopectoralis bindus (Valenciennes, 1835)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Photopectoralis bindus (Valenciennes, 1835)
 Photopectoralis bindus (Valenciennes, 1835)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นปากหมู,แป้นหมูแสดงภาพขาวดำ
Secutor insidiator (Bloch, 1787)
แสดงภาพสี
Secutor insidiator (Bloch, 1787)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Secutor insidiator (Bloch, 1787)
 Secutor insidiator (Bloch, 1787)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นกะหลอน,แป้นเบี้ย,แป้นป้อมแสดงภาพขาวดำ
Secutor ruconius (Hamilton, 1822)
แสดงภาพสี
Secutor ruconius (Hamilton, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Secutor ruconius (Hamilton, 1822)
 Secutor ruconius (Hamilton, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นแสดงภาพขาวดำ
Karalla daura (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Karalla daura (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Karalla daura (Cuvier, 1829)
 Karalla daura (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอีคุดบั้งแสดงภาพขาวดำ
Gymnocranius griseus (Temminck & Schlegel, 1843)
แสดงภาพสี
Gymnocranius griseus (Temminck & Schlegel, 1843)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gymnocranius griseus (Temminck & Schlegel, 1843)
 Gymnocranius griseus (Temminck & Schlegel, 1843)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหมูสีบั้งแสดงภาพขาวดำ
Lethrinus genivittatus Valenciennes, 1830
แสดงภาพสี
Lethrinus genivittatus Valenciennes, 1830
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lethrinus genivittatus Valenciennes, 1830
 Lethrinus genivittatus Valenciennes, 1830
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหมูสีข้างปานแสดงภาพขาวดำ
Lethrinus harak (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Lethrinus harak (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lethrinus harak (Forsskal, 1775)
 Lethrinus harak (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหมูสีแสดงภาพขาวดำ
Lethrinus lentjan (Lacepede, 1802)
แสดงภาพสี
Lethrinus lentjan (Lacepede, 1802)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lethrinus lentjan (Lacepede, 1802)
 Lethrinus lentjan (Lacepede, 1802)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหมูสีหน้ายาวแสดงภาพขาวดำ
Lethrinus miniatus (Forster, 1801)
แสดงภาพสี
Lethrinus miniatus (Forster, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lethrinus miniatus (Forster, 1801)
 Lethrinus miniatus (Forster, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหมูสีแก้มแดง,อ้ายโซ๊ะแสดงภาพขาวดำ
Lethrinus nebulosus (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Lethrinus nebulosus (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lethrinus nebulosus (Forsskal, 1775)
 Lethrinus nebulosus (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหมูสีข้างเหลือง,หมูสีลาย,อ้ายโซ๊ะแสดงภาพขาวดำ
Lethrinus ornatus Valenciennes, 1830
แสดงภาพสี
Lethrinus ornatus Valenciennes, 1830
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lethrinus ornatus Valenciennes, 1830
 Lethrinus ornatus Valenciennes, 1830
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงขี้เซา,กะพงดำ,ตะกับทะเล,อีโปแสดงภาพขาวดำ
Lobotes surinamensis (Bloch, 1790)
แสดงภาพสี
Lobotes surinamensis (Bloch, 1790)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lobotes surinamensis (Bloch, 1790)
 Lobotes surinamensis (Bloch, 1790)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงเขียวแสดงภาพขาวดำ
Aprion virescens Valenciennes, 1830
แสดงภาพสี
Aprion virescens Valenciennes, 1830
ชื่อวิทยาศาสตร์  Aprion virescens Valenciennes, 1830
 Aprion virescens Valenciennes, 1830
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงสีเลือดแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus argentimaculatus (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Lutjanus argentimaculatus (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus argentimaculatus (Forsskal, 1775)
 Lutjanus argentimaculatus (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงแถบจุดขาวแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus biguttatus (Valenciennes, 1830)
แสดงภาพสี
Lutjanus biguttatus (Valenciennes, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus biguttatus (Valenciennes, 1830)
 Lutjanus biguttatus (Valenciennes, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงแดงปานขาวแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus bohar (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Lutjanus bohar (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus bohar (Forsskal, 1775)
 Lutjanus bohar (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงแถบเหลืองทองแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus carponotatus (Richardson, 1842)
แสดงภาพสี
Lutjanus carponotatus (Richardson, 1842)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus carponotatus (Richardson, 1842)
 Lutjanus carponotatus (Richardson, 1842)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงลายพาดแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus decussatus (Cuvier, 1828)
แสดงภาพสี
Lutjanus decussatus (Cuvier, 1828)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus decussatus (Cuvier, 1828)
 Lutjanus decussatus (Cuvier, 1828)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงแดง,ข้างปาน,ปาน,กะพงเหลืองข้างปานแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus fulviflamma (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Lutjanus fulviflamma (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus fulviflamma (Forsskal, 1775)
 Lutjanus fulviflamma (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงน้ำตาลแดงแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus fulvus (Forster, 1801)
แสดงภาพสี
Lutjanus fulvus (Forster, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus fulvus (Forster, 1801)
 Lutjanus fulvus (Forster, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงแดงหางมนแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus gibbus (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Lutjanus gibbus (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus gibbus (Forsskal, 1775)
 Lutjanus gibbus (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงแดง,ปาน,กะพงข้างปาน,อั้งเกยแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus johnii (Bloch, 1792)
แสดงภาพสี
Lutjanus johnii (Bloch, 1792)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus johnii (Bloch, 1792)
 Lutjanus johnii (Bloch, 1792)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงแถบน้ำเงินแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus kasmira (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Lutjanus kasmira (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus kasmira (Forsskal, 1775)
 Lutjanus kasmira (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงหางดำแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus lemniscatus (Valenciennes, 1828)
แสดงภาพสี
Lutjanus lemniscatus (Valenciennes, 1828)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus lemniscatus (Valenciennes, 1828)
 Lutjanus lemniscatus (Valenciennes, 1828)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงข้างเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus lutjanus Bloch, 1790
แสดงภาพสี
Lutjanus lutjanus Bloch, 1790
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus lutjanus Bloch, 1790
 Lutjanus lutjanus Bloch, 1790
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus madras (Valenciennes, 1831)
แสดงภาพสี
Lutjanus madras (Valenciennes, 1831)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus madras (Valenciennes, 1831)
 Lutjanus madras (Valenciennes, 1831)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงแดง,กะพงแดงสันหางปาน,อังเซี๊ยบแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus malabaricus (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Lutjanus malabaricus (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus malabaricus (Bloch & Schneider, 1801)
 Lutjanus malabaricus (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงจุดขาวแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus rivulatus (Cuvier, 1828)
แสดงภาพสี
Lutjanus rivulatus (Cuvier, 1828)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus rivulatus (Cuvier, 1828)
 Lutjanus rivulatus (Cuvier, 1828)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงแดงข้างปานแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus russellii (Bleeker, 1849)
แสดงภาพสี
Lutjanus russellii (Bleeker, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus russellii (Bleeker, 1849)
 Lutjanus russellii (Bleeker, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงแดงแถบแดง,อั้งเกยแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus sebae (Cuvier, 1816)
แสดงภาพสี
Lutjanus sebae (Cuvier, 1816)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus sebae (Cuvier, 1816)
 Lutjanus sebae (Cuvier, 1816)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงเหลืองขมิ้น,ข้างแถว,ข้างเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Lutjanus vitta (Quoy & Gaimard, 1824)
แสดงภาพสี
Lutjanus vitta (Quoy & Gaimard, 1824)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lutjanus vitta (Quoy & Gaimard, 1824)
 Lutjanus vitta (Quoy & Gaimard, 1824)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแดง,หางบ่วงแสดงภาพขาวดำ
Pinjalo pinjalo (Bleeker, 1850)
แสดงภาพสี
Pinjalo pinjalo (Bleeker, 1850)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pinjalo pinjalo (Bleeker, 1850)
 Pinjalo pinjalo (Bleeker, 1850)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพง,สีเงิน,ทรายแดงใหญ่แสดงภาพขาวดำ
Pristipomoides typus Bleeker, 1852
แสดงภาพสี
Pristipomoides typus Bleeker, 1852
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pristipomoides typus Bleeker, 1852
 Pristipomoides typus Bleeker, 1852
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาตาเหลือก,ข้าวเหนียวบูด,ตาเหลือกน้ำจืดแสดงภาพขาวดำ
Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782)
แสดงภาพสี
Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782)
 Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแป้นพระจันทร์,ใบโพธิ์,อีแปะแสดงภาพขาวดำ
Mene maculata (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Mene maculata (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Mene maculata (Bloch & Schneider, 1801)
 Mene maculata (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาวัวหางตัดแสดงภาพขาวดำ
Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758)
 Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาวัวหนวดยาวแสดงภาพขาวดำ
Anacanthus barbatus Gray, 1830
แสดงภาพสี
Anacanthus barbatus Gray, 1830
ชื่อวิทยาศาสตร์  Anacanthus barbatus Gray, 1830
 Anacanthus barbatus Gray, 1830
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาวัวหนามดอกแสดงภาพขาวดำ
Chaetodermis penicilligerus (Cuvier, 1816)
แสดงภาพสี
Chaetodermis penicilligerus (Cuvier, 1816)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chaetodermis penicilligerus (Cuvier, 1816)
 Chaetodermis penicilligerus (Cuvier, 1816)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาวัว,วัวหางพัดแสดงภาพขาวดำ
Monacanthus chinensis (Osbeck, 1765)
แสดงภาพสี
Monacanthus chinensis (Osbeck, 1765)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Monacanthus chinensis (Osbeck, 1765)
 Monacanthus chinensis (Osbeck, 1765)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาวัวหน้าหมูแสดงภาพขาวดำ
Paramonacanthus choirocephalus (Bleeker, 1851)
แสดงภาพสี
Paramonacanthus choirocephalus (Bleeker, 1851)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Paramonacanthus choirocephalus (Bleeker, 1851)
 Paramonacanthus choirocephalus (Bleeker, 1851)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาวัวแสดงภาพขาวดำ
Paramonacanthus curtorhynchos (Bleeker, 1855)
แสดงภาพสี
Paramonacanthus curtorhynchos (Bleeker, 1855)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Paramonacanthus curtorhynchos (Bleeker, 1855)
 Paramonacanthus curtorhynchos (Bleeker, 1855)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาวัวจุดแสดงภาพขาวดำ
Pseudomonacanthus macrurus (Bleeker, 1856)
แสดงภาพสี
Pseudomonacanthus macrurus (Bleeker, 1856)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pseudomonacanthus macrurus (Bleeker, 1856)
 Pseudomonacanthus macrurus (Bleeker, 1856)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาผีเสื้อเงิน,สะโหร่งแขกแสดงภาพขาวดำ
Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758)
 Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระบอกแสดงภาพขาวดำ
Chelon planiceps (Valenciennes, 1836)
แสดงภาพสี
Chelon planiceps (Valenciennes, 1836)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chelon planiceps (Valenciennes, 1836)
 Chelon planiceps (Valenciennes, 1836)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระบอกหินแสดงภาพขาวดำ
Liza melinoptera (Valenciennes, 1836)
แสดงภาพสี
Liza melinoptera (Valenciennes, 1836)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Liza melinoptera (Valenciennes, 1836)
 Liza melinoptera (Valenciennes, 1836)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระบอก,กระบอกหางแบน,โอวฮื้อ (จ)แสดงภาพขาวดำ
Liza subviridis (Valenciennes, 1836)
แสดงภาพสี
Liza subviridis (Valenciennes, 1836)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Liza subviridis (Valenciennes, 1836)
 Liza subviridis (Valenciennes, 1836)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระบอกท่อนใต้แสดงภาพขาวดำ
Liza vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825)
แสดงภาพสี
Liza vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Liza vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825)
 Liza vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระบอกหางสีฟ้าแสดงภาพขาวดำ
Moolgarda seheli (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Moolgarda seheli (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Moolgarda seheli (Forsskal, 1775)
 Moolgarda seheli (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระบอกหางเขียวแสดงภาพขาวดำ
Valamugil buchanani (Bleeker, 1853)
แสดงภาพสี
Valamugil buchanani (Bleeker, 1853)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Valamugil buchanani (Bleeker, 1853)
 Valamugil buchanani (Bleeker, 1853)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระบอก,กระบอกหัวกลมแสดงภาพขาวดำ
Valamugil cunnesius (Valenciennes, 1836)
แสดงภาพสี
Valamugil cunnesius (Valenciennes, 1836)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Valamugil cunnesius (Valenciennes, 1836)
 Valamugil cunnesius (Valenciennes, 1836)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแพะข้างแถบแสดงภาพขาวดำ
Parupeneus barberinus (Lacepede, 1801)
แสดงภาพสี
Parupeneus barberinus (Lacepede, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Parupeneus barberinus (Lacepede, 1801)
 Parupeneus barberinus (Lacepede, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแพะ,หนวดฤาษี,แพะเหลืองทองแสดงภาพขาวดำ
Parupeneus cyclostomus (Lacepede, 1801)
แสดงภาพสี
Parupeneus cyclostomus (Lacepede, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Parupeneus cyclostomus (Lacepede, 1801)
 Parupeneus cyclostomus (Lacepede, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแพะจุดแดง,แพะหนวดขาวแสดงภาพขาวดำ
Parupeneus indicus (Shaw, 1803)
แสดงภาพสี
Parupeneus indicus (Shaw, 1803)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Parupeneus indicus (Shaw, 1803)
 Parupeneus indicus (Shaw, 1803)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแพะข้างแถบครีบยาวแสดงภาพขาวดำ
Parupeneus macronemus (Lacepede, 1801)
แสดงภาพสี
Parupeneus macronemus (Lacepede, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Parupeneus macronemus (Lacepede, 1801)
 Parupeneus macronemus (Lacepede, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแพะหางแถบแดงแสดงภาพขาวดำ
Upeneus japonicus (Houttuyn, 1782)
แสดงภาพสี
Upeneus japonicus (Houttuyn, 1782)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Upeneus japonicus (Houttuyn, 1782)
 Upeneus japonicus (Houttuyn, 1782)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแพะแสดงภาพขาวดำ
Upeneus luzonius Jordan Seale, 1907
แสดงภาพสี
Upeneus luzonius Jordan Seale, 1907
ชื่อวิทยาศาสตร์  Upeneus luzonius Jordan Seale, 1907
 Upeneus luzonius Jordan Seale, 1907
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแพะเหลือง,หนวดฤาษีแสดงภาพขาวดำ
Upeneus sulphureus Cuvier, 1829
แสดงภาพสี
Upeneus sulphureus Cuvier, 1829
ชื่อวิทยาศาสตร์  Upeneus sulphureus Cuvier, 1829
 Upeneus sulphureus Cuvier, 1829
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแพะแสดงภาพขาวดำ
Upeneus sundaicus (Bleeker, 1855)
แสดงภาพสี
Upeneus sundaicus (Bleeker, 1855)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Upeneus sundaicus (Bleeker, 1855)
 Upeneus sundaicus (Bleeker, 1855)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาแพะลาย,หนวดฤาษีแสดงภาพขาวดำ
Upeneus tragula Richardson, 1846
แสดงภาพสี
Upeneus tragula Richardson, 1846
ชื่อวิทยาศาสตร์  Upeneus tragula Richardson, 1846
 Upeneus tragula Richardson, 1846
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาไหล,ยอดจาก,หลด,มังกร,เงี้ยว,อ้ายมั่วแสดงภาพขาวดำ
Congresox talabon (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Congresox talabon (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Congresox talabon (Cuvier, 1829)
 Congresox talabon (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาไหล,มังกร,ยอดจาก,หลด,หลดเงิน,มั่วฮื้อ (จ)แสดงภาพขาวดำ
Muraenesox cinereus (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Muraenesox cinereus (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Muraenesox cinereus (Forsskal, 1775)
 Muraenesox cinereus (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาไหลด่างแสดงภาพขาวดำ
Echidna delicatula (Kaup, 1856)
แสดงภาพสี
Echidna delicatula (Kaup, 1856)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Echidna delicatula (Kaup, 1856)
 Echidna delicatula (Kaup, 1856)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาไหลดำแสดงภาพขาวดำ
Echidna nebulosa (Ahl, 1789)
แสดงภาพสี
Echidna nebulosa (Ahl, 1789)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Echidna nebulosa (Ahl, 1789)
 Echidna nebulosa (Ahl, 1789)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาไหลรวงผึ้ง,ไหลลายตาข่ายแสดงภาพขาวดำ
Gymnothorax favagineus Bloch & Schneider, 1801
แสดงภาพสี
Gymnothorax favagineus Bloch & Schneider, 1801
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gymnothorax favagineus Bloch & Schneider, 1801
 Gymnothorax favagineus Bloch & Schneider, 1801
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาไหลลายจุดดำแสดงภาพขาวดำ
Gymnothorax fimbriatus (Bennett, 1832)
แสดงภาพสี
Gymnothorax fimbriatus (Bennett, 1832)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gymnothorax fimbriatus (Bennett, 1832)
 Gymnothorax fimbriatus (Bennett, 1832)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาไหลปล้องแสดงภาพขาวดำ
Gymnothorax reticularis Bloch, 1795
แสดงภาพสี
Gymnothorax reticularis Bloch, 1795
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gymnothorax reticularis Bloch, 1795
 Gymnothorax reticularis Bloch, 1795
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาไหลเสือดาวแสดงภาพขาวดำ
Gymnothorax undulatus (Lacepede, 1803)
แสดงภาพสี
Gymnothorax undulatus (Lacepede, 1803)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gymnothorax undulatus (Lacepede, 1803)
 Gymnothorax undulatus (Lacepede, 1803)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบนค้างคาว,กระเบนนกจุดขาว,อี๊ฮื้อ (จ)แสดงภาพขาวดำ
Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790)
แสดงภาพสี
Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790)
 Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบนนกจุดแสดงภาพขาวดำ
Aetomylaeus maculatus (Gray, 1834)
แสดงภาพสี
Aetomylaeus maculatus (Gray, 1834)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Aetomylaeus maculatus (Gray, 1834)
 Aetomylaeus maculatus (Gray, 1834)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบนนกบั้งแสดงภาพขาวดำ
Aetomylaeus nichofii (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Aetomylaeus nichofii (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Aetomylaeus nichofii (Bloch & Schneider, 1801)
 Aetomylaeus nichofii (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบนจมูกวัว,ยี่สนแสดงภาพขาวดำ
Rhinoptera javanica Muller & Henle, 1841
แสดงภาพสี
Rhinoptera javanica Muller & Henle, 1841
ชื่อวิทยาศาสตร์  Rhinoptera javanica Muller & Henle, 1841
 Rhinoptera javanica Muller & Henle, 1841
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบนไฟฟ้าจุด,เสียวแสดงภาพขาวดำ
Narcine timlei (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Narcine timlei (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Narcine timlei (Bloch & Schneider, 1801)
 Narcine timlei (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบนไฟฟ้าจุด,เสียวแสดงภาพขาวดำ
Narke dipterygia (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Narke dipterygia (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Narke dipterygia (Bloch & Schneider, 1801)
 Narke dipterygia (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระเบนไฟฟ้า,เสียวแสดงภาพขาวดำ
Temera hardwickii Gray, 1831
แสดงภาพสี
Temera hardwickii Gray, 1831
ชื่อวิทยาศาสตร์  Temera hardwickii Gray, 1831
 Temera hardwickii Gray, 1831
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายแดงปากเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Nemipterus bipunctatus (Valenciennes, 1830)
แสดงภาพสี
Nemipterus bipunctatus (Valenciennes, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nemipterus bipunctatus (Valenciennes, 1830)
 Nemipterus bipunctatus (Valenciennes, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายแดงปานแดงแสดงภาพขาวดำ
Nemipterus furcosus (Valenciennes, 1830)
แสดงภาพสี
Nemipterus furcosus (Valenciennes, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nemipterus furcosus (Valenciennes, 1830)
 Nemipterus furcosus (Valenciennes, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายแดง,อังโกลีแสดงภาพขาวดำ
Nemipterus hexodon (Quoy & Gaimard, 1824)
แสดงภาพสี
Nemipterus hexodon (Quoy & Gaimard, 1824)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nemipterus hexodon (Quoy & Gaimard, 1824)
 Nemipterus hexodon (Quoy & Gaimard, 1824)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายแดงหางยาวแสดงภาพขาวดำ
Nemipterus japonicus (Bloch, 1791)
แสดงภาพสี
Nemipterus japonicus (Bloch, 1791)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nemipterus japonicus (Bloch, 1791)
 Nemipterus japonicus (Bloch, 1791)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายแดงหางเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Nemipterus marginatus (Valenciennes, 1830)
แสดงภาพสี
Nemipterus marginatus (Valenciennes, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nemipterus marginatus (Valenciennes, 1830)
 Nemipterus marginatus (Valenciennes, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายแดงแสดงภาพขาวดำ
Nemipterus mesoprion (Bleeker, 1853)
แสดงภาพสี
Nemipterus mesoprion (Bleeker, 1853)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nemipterus mesoprion (Bleeker, 1853)
 Nemipterus mesoprion (Bleeker, 1853)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายแดงกระโดงแสดงภาพขาวดำ
Nemipterus nematophorus (Bleeker, 1854)
แสดงภาพสี
Nemipterus nematophorus (Bleeker, 1854)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nemipterus nematophorus (Bleeker, 1854)
 Nemipterus nematophorus (Bleeker, 1854)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายแดงหลอดแสดงภาพขาวดำ
Nemipterus nemurus (Bleeker, 1857)
แสดงภาพสี
Nemipterus nemurus (Bleeker, 1857)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nemipterus nemurus (Bleeker, 1857)
 Nemipterus nemurus (Bleeker, 1857)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายแดงกระโดงเว้าแสดงภาพขาวดำ
Nemipterus peronii (Valenciennes, 1830)
แสดงภาพสี
Nemipterus peronii (Valenciennes, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nemipterus peronii (Valenciennes, 1830)
 Nemipterus peronii (Valenciennes, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายแดงแสดงภาพขาวดำ
Nemipterus tambuloides (Bleeker, 1853)
แสดงภาพสี
Nemipterus tambuloides (Bleeker, 1853)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nemipterus tambuloides (Bleeker, 1853)
 Nemipterus tambuloides (Bleeker, 1853)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายขาว,สายรุ้ง,นกกะลิงแสดงภาพขาวดำ
Pentapodus setosus (Valenciennes, 1830)
แสดงภาพสี
Pentapodus setosus (Valenciennes, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pentapodus setosus (Valenciennes, 1830)
 Pentapodus setosus (Valenciennes, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายขาวลายสองเส้นแสดงภาพขาวดำ
Scolopsis bilineata (Bloch, 1793)
แสดงภาพสี
Scolopsis bilineata (Bloch, 1793)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scolopsis bilineata (Bloch, 1793)
 Scolopsis bilineata (Bloch, 1793)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายขาวหลังแถบขาวแสดงภาพขาวดำ
Scolopsis ciliata (Lacepede, 1802)
แสดงภาพสี
Scolopsis ciliata (Lacepede, 1802)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scolopsis ciliata (Lacepede, 1802)
 Scolopsis ciliata (Lacepede, 1802)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายขาวแสดงภาพขาวดำ
Scolopsis lineata Quoy & Gaimard, 1824
แสดงภาพสี
Scolopsis lineata Quoy & Gaimard, 1824
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scolopsis lineata Quoy & Gaimard, 1824
 Scolopsis lineata Quoy & Gaimard, 1824
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายขาวเกล็ดเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Scolopsis margaritifera (Cuvier, 1830)
แสดงภาพสี
Scolopsis margaritifera (Cuvier, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scolopsis margaritifera (Cuvier, 1830)
 Scolopsis margaritifera (Cuvier, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายขาวแถบแสดงภาพขาวดำ
Scolopsis taenioptera (Cuvier, 1830)
แสดงภาพสี
Scolopsis taenioptera (Cuvier, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scolopsis taenioptera (Cuvier, 1830)
 Scolopsis taenioptera (Cuvier, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายขาวจุดแสดงภาพขาวดำ
Scolopsis temporalis (Cuvier, 1830)
แสดงภาพสี
Scolopsis temporalis (Cuvier, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scolopsis temporalis (Cuvier, 1830)
 Scolopsis temporalis (Cuvier, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทรายขาวคอขาว,กรัง,ข้าวเปียกแสดงภาพขาวดำ
Scolopsis vosmeri (Bloch, 1792)
แสดงภาพสี
Scolopsis vosmeri (Bloch, 1792)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scolopsis vosmeri (Bloch, 1792)
 Scolopsis vosmeri (Bloch, 1792)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาไหลแสดงภาพขาวดำ
Ophichthus cephalozona Bleeker, 1864
แสดงภาพสี
Ophichthus cephalozona Bleeker, 1864
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ophichthus cephalozona Bleeker, 1864
 Ophichthus cephalozona Bleeker, 1864
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาไหลงูแสดงภาพขาวดำ
Ophichthus microcephalus (Day, 1878)
แสดงภาพสี
Ophichthus microcephalus (Day, 1878)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ophichthus microcephalus (Day, 1878)
 Ophichthus microcephalus (Day, 1878)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาไหลแสดงภาพขาวดำ
Pisodonophis boro (Hamilton, 1822)
แสดงภาพสี
Pisodonophis boro (Hamilton, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pisodonophis boro (Hamilton, 1822)
 Pisodonophis boro (Hamilton, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสี่เหลี่ยมเขาวัวแสดงภาพขาวดำ
Lactoria cornuta (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Lactoria cornuta (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lactoria cornuta (Linnaeus, 1758)
 Lactoria cornuta (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากระดูก,สี่เหลี่ยมแสดงภาพขาวดำ
Rhynchostracion nasus (Bloch, 1785)
แสดงภาพสี
Rhynchostracion nasus (Bloch, 1785)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Rhynchostracion nasus (Bloch, 1785)
 Rhynchostracion nasus (Bloch, 1785)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาวัวสามเหลี่ยมแสดงภาพขาวดำ
Tetrosomus gibbosus (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Tetrosomus gibbosus (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Tetrosomus gibbosus (Linnaeus, 1758)
 Tetrosomus gibbosus (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นควาย,ลิ้นหมา,ลิ้นเสือ,ใบขนุนแสดงภาพขาวดำ
Pseudorhombus arsius (Hamilton, 1822)
แสดงภาพสี
Pseudorhombus arsius (Hamilton, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pseudorhombus arsius (Hamilton, 1822)
 Pseudorhombus arsius (Hamilton, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นควายสี่จุด,ใบขนุนแสดงภาพขาวดำ
Pseudorhombus dupliciocellatus Regan, 1905
แสดงภาพสี
Pseudorhombus dupliciocellatus Regan, 1905
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pseudorhombus dupliciocellatus Regan, 1905
 Pseudorhombus dupliciocellatus Regan, 1905
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นควาย,ใบขนุนแสดงภาพขาวดำ
Pseudorhombus elevatus Ogilby, 1912
แสดงภาพสี
Pseudorhombus elevatus Ogilby, 1912
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pseudorhombus elevatus Ogilby, 1912
 Pseudorhombus elevatus Ogilby, 1912
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมาชะวา,ลิ้นกระบือ,ใบขนุนแสดงภาพขาวดำ
Pseudorhombus javanicus (Bleeker, 1853)
แสดงภาพสี
Pseudorhombus javanicus (Bleeker, 1853)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pseudorhombus javanicus (Bleeker, 1853)
 Pseudorhombus javanicus (Bleeker, 1853)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาใบขนุนหยาบแสดงภาพขาวดำ
Pseudorhombus malayanus Bleeker, 1865
แสดงภาพสี
Pseudorhombus malayanus Bleeker, 1865
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pseudorhombus malayanus Bleeker, 1865
 Pseudorhombus malayanus Bleeker, 1865
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นควายห้าจุด,ใบขนุนแสดงภาพขาวดำ
Pseudorhombus quinquocellatus Weber & de Beaufort, 1929
แสดงภาพสี
Pseudorhombus quinquocellatus Weber & de Beaufort, 1929
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pseudorhombus quinquocellatus Weber & de Beaufort, 1929
 Pseudorhombus quinquocellatus Weber & de Beaufort, 1929
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจรเข้หิน,มังกรทะเล,ผีเสื้อกลางคืนตัวสั้นแสดงภาพขาวดำ
Eurypegasus draconis (Linnaeus, 1766)
แสดงภาพสี
Eurypegasus draconis (Linnaeus, 1766)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Eurypegasus draconis (Linnaeus, 1766)
 Eurypegasus draconis (Linnaeus, 1766)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจรเข้หิน,มังกรทะเล,ผีเสื้อกลางคืนหางยาวแสดงภาพขาวดำ
Pegasus volitans Linnaeus, 1758
แสดงภาพสี
Pegasus volitans Linnaeus, 1758
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pegasus volitans Linnaeus, 1758
 Pegasus volitans Linnaeus, 1758
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะดี่ทะเลหูดำแสดงภาพขาวดำ
Pempheris oualensis Cuvier, 1831
แสดงภาพสี
Pempheris oualensis Cuvier, 1831
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pempheris oualensis Cuvier, 1831
 Pempheris oualensis Cuvier, 1831
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะดี่ทะเลหูขาวแสดงภาพขาวดำ
Pempheris vanicolensis Cuvier, 1831
แสดงภาพสี
Pempheris vanicolensis Cuvier, 1831
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pempheris vanicolensis Cuvier, 1831
 Pempheris vanicolensis Cuvier, 1831
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลามังกรแดงแสดงภาพขาวดำ
Satyrichthys moluccense (Bleeker, 1850)
แสดงภาพสี
Satyrichthys moluccense (Bleeker, 1850)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Satyrichthys moluccense (Bleeker, 1850)
 Satyrichthys moluccense (Bleeker, 1850)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาตาแหงนครีบยาวแสดงภาพขาวดำ
Parapercis filamentosa (Steindachner, 1878)
แสดงภาพสี
Parapercis filamentosa (Steindachner, 1878)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Parapercis filamentosa (Steindachner, 1878)
 Parapercis filamentosa (Steindachner, 1878)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาตาแหงนจุดแสดงภาพขาวดำ
Parapercis punctata (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Parapercis punctata (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Parapercis punctata (Cuvier, 1829)
 Parapercis punctata (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาช้างเหยียบจุด,หางควาย,หางเหยียบจุดแสดงภาพขาวดำ
Cociella crocodilus (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Cociella crocodilus (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cociella crocodilus (Cuvier, 1829)
 Cociella crocodilus (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาช้างเหยียบหางยาว,หางควายแสดงภาพขาวดำ
Elates ransonnettii (Steindachner, 1876)
แสดงภาพสี
Elates ransonnettii (Steindachner, 1876)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Elates ransonnettii (Steindachner, 1876)
 Elates ransonnettii (Steindachner, 1876)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาช้างเหยียบหัวหยาบ,หางควายแสดงภาพขาวดำ
Grammoplites scaber (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Grammoplites scaber (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Grammoplites scaber (Linnaeus, 1758)
 Grammoplites scaber (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาช้างเหยียบ,หางควายแสดงภาพขาวดำ
Inegocia harrisii (McCulloch, 1914)
แสดงภาพสี
Inegocia harrisii (McCulloch, 1914)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Inegocia harrisii (McCulloch, 1914)
 Inegocia harrisii (McCulloch, 1914)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาช้างเหยียบ,หางควายหงอนแสดงภาพขาวดำ
Papilloculiceps longiceps (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Papilloculiceps longiceps (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Papilloculiceps longiceps (Cuvier, 1829)
 Papilloculiceps longiceps (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาช้างเหยียบ,หางควายแสดงภาพขาวดำ
Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758)
 Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาช้างเหยียบหนาม,หางควายแสดงภาพขาวดำ
Rogadius asper (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Rogadius asper (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Rogadius asper (Cuvier, 1829)
 Rogadius asper (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาช้างเหยียบปุ่ม,หางควายแสดงภาพขาวดำ
Sorsogona tuberculata (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Sorsogona tuberculata (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sorsogona tuberculata (Cuvier, 1829)
 Sorsogona tuberculata (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาช้างเหยียบหนามใหญ่,หางควายแสดงภาพขาวดำ
Suggrundus macracanthus (Bleeker, 1869)
แสดงภาพสี
Suggrundus macracanthus (Bleeker, 1869)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Suggrundus macracanthus (Bleeker, 1869)
 Suggrundus macracanthus (Bleeker, 1869)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาดุกทะเลแสดงภาพขาวดำ
Plotosus canius Hamilton, 1822
แสดงภาพสี
Plotosus canius Hamilton, 1822
ชื่อวิทยาศาสตร์  Plotosus canius Hamilton, 1822
 Plotosus canius Hamilton, 1822
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาดุกทะเล,เป็ดแก้ว,สามแก้วแสดงภาพขาวดำ
Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)
แสดงภาพสี
Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)
 Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากุเราหนวดสี่เส้นแสดงภาพขาวดำ
Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804)
แสดงภาพสี
Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804)
 Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากุเราหนวดสามเส้นแสดงภาพขาวดำ
Eleutheronema tridactylum (Bleeker, 1849)
แสดงภาพสี
Eleutheronema tridactylum (Bleeker, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Eleutheronema tridactylum (Bleeker, 1849)
 Eleutheronema tridactylum (Bleeker, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากุเราหูดำ,กาบขนุน,ตับขนุน,หนวดพราหมณ์แสดงภาพขาวดำ
Filimanus heptadactyla (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Filimanus heptadactyla (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Filimanus heptadactyla (Cuvier, 1829)
 Filimanus heptadactyla (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากุเราหางยาวแสดงภาพขาวดำ
Leptomelanosoma indicum (Shaw, 1804)
แสดงภาพสี
Leptomelanosoma indicum (Shaw, 1804)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Leptomelanosoma indicum (Shaw, 1804)
 Leptomelanosoma indicum (Shaw, 1804)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากุเราจุดดำแสดงภาพขาวดำ
Polydactylus sextarius (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Polydactylus sextarius (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Polydactylus sextarius (Bloch & Schneider, 1801)
 Polydactylus sextarius (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากุเรา,หนวดพราหมณ์แสดงภาพขาวดำ
Polynemus paradiseus Linnaeus, 1758
แสดงภาพสี
Polynemus paradiseus Linnaeus, 1758
ชื่อวิทยาศาสตร์  Polynemus paradiseus Linnaeus, 1758
 Polynemus paradiseus Linnaeus, 1758
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสินสมุทรแสดงภาพขาวดำ
Pomacanthus annularis (Bloch, 1787)
แสดงภาพสี
Pomacanthus annularis (Bloch, 1787)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pomacanthus annularis (Bloch, 1787)
 Pomacanthus annularis (Bloch, 1787)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสินสมุทรลายแสดงภาพขาวดำ
Pomacanthus imperator (Bloch, 1787)
แสดงภาพสี
Pomacanthus imperator (Bloch, 1787)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pomacanthus imperator (Bloch, 1787)
 Pomacanthus imperator (Bloch, 1787)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสินสมุทรบั้งแสดงภาพขาวดำ
Pomacanthus sexstriatus (Cuvier, 1831)
แสดงภาพสี
Pomacanthus sexstriatus (Cuvier, 1831)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pomacanthus sexstriatus (Cuvier, 1831)
 Pomacanthus sexstriatus (Cuvier, 1831)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสลิดหินบั้งแสดงภาพขาวดำ
Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)
 Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาการ์ตูนอานม้า,เหลืองปล้อง,เห็ดทะเลครีบเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Amphiprion polymnus (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Amphiprion polymnus (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Amphiprion polymnus (Linnaeus, 1758)
 Amphiprion polymnus (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสลิดหินแสดงภาพขาวดำ
Chromis cinerascens (Cuvier, 1830)
แสดงภาพสี
Chromis cinerascens (Cuvier, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Chromis cinerascens (Cuvier, 1830)
 Chromis cinerascens (Cuvier, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสลิดหน้าสั้นแสดงภาพขาวดำ
Dascyllus marginatus (Ruppell, 1829)
แสดงภาพสี
Dascyllus marginatus (Ruppell, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Dascyllus marginatus (Ruppell, 1829)
 Dascyllus marginatus (Ruppell, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสลิดหินจุดสีฟ้าแสดงภาพขาวดำ
Neopomacentrus taeniurus (Bleeker, 1856)
แสดงภาพสี
Neopomacentrus taeniurus (Bleeker, 1856)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Neopomacentrus taeniurus (Bleeker, 1856)
 Neopomacentrus taeniurus (Bleeker, 1856)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสลิดหินเขียวแสดงภาพขาวดำ
Pristotis obtusirostris (Gunther, 1862)
แสดงภาพสี
Pristotis obtusirostris (Gunther, 1862)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pristotis obtusirostris (Gunther, 1862)
 Pristotis obtusirostris (Gunther, 1862)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาตาหวาน,ตาโตลายบั้ง แสดงภาพขาวดำ
Heteropriacanthus cruentatus (Lacepede, 1801)
แสดงภาพสี
Heteropriacanthus cruentatus (Lacepede, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Heteropriacanthus cruentatus (Lacepede, 1801)
 Heteropriacanthus cruentatus (Lacepede, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาตาหวาน,ตาโตครีบหม่นแสดงภาพขาวดำ
Priacanthus hamrur (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Priacanthus hamrur (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Priacanthus hamrur (Forsskal, 1775)
 Priacanthus hamrur (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาตาหวาน,ตาโต,ตาพองแสดงภาพขาวดำ
Priacanthus tayenus Richardson, 1846
แสดงภาพสี
Priacanthus tayenus Richardson, 1846
ชื่อวิทยาศาสตร์  Priacanthus tayenus Richardson, 1846
 Priacanthus tayenus Richardson, 1846
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาฉนากปากแหลมแสดงภาพขาวดำ
Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794)
แสดงภาพสี
Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794)
 Anoxypristis cuspidata (Latham, 1794)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอีพุดแบน,เล่กฮื้อ (จ)แสดงภาพขาวดำ
Ilisha filigera (Valenciennes, 1847)
แสดงภาพสี
Ilisha filigera (Valenciennes, 1847)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ilisha filigera (Valenciennes, 1847)
 Ilisha filigera (Valenciennes, 1847)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอีปุดแสดงภาพขาวดำ
Ilisha kampeni (Weber & de Beaufort, 1913)
แสดงภาพสี
Ilisha kampeni (Weber & de Beaufort, 1913)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ilisha kampeni (Weber & de Beaufort, 1913)
 Ilisha kampeni (Weber & de Beaufort, 1913)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาตาเหลือก,ปุด,เล็ก,ตาตุ่มแสดงภาพขาวดำ
Ilisha melastoma (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Ilisha melastoma (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ilisha melastoma (Bloch & Schneider, 1801)
 Ilisha melastoma (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอีพุดเล็ก,เล่กฮื้อ (จ)แสดงภาพขาวดำ
Pellona ditchela Valenciennes, 1847
แสดงภาพสี
Pellona ditchela Valenciennes, 1847
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pellona ditchela Valenciennes, 1847
 Pellona ditchela Valenciennes, 1847
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาซีกเดียว,จักรผาน,หน้ายักษ์แสดงภาพขาวดำ
Psettodes erumei (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Psettodes erumei (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Psettodes erumei (Bloch & Schneider, 1801)
 Psettodes erumei (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาช่อนทะเล,ไฮโหลยแสดงภาพขาวดำ
Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766)
แสดงภาพสี
Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766)
 Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาโรนินแสดงภาพขาวดำ
Rhina ancylostoma Bloch & Schneider, 1801
แสดงภาพสี
Rhina ancylostoma Bloch & Schneider, 1801
ชื่อวิทยาศาสตร์  Rhina ancylostoma Bloch & Schneider, 1801
 Rhina ancylostoma Bloch & Schneider, 1801
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาโรนันจุดขาวแสดงภาพขาวดำ
Rhynchobatus djiddensis (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Rhynchobatus djiddensis (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Rhynchobatus djiddensis (Forsskal, 1775)
 Rhynchobatus djiddensis (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมาหงอนยาวแสดงภาพขาวดำ
Samaris cristatus Gray, 1831
แสดงภาพสี
Samaris cristatus Gray, 1831
ชื่อวิทยาศาสตร์  Samaris cristatus Gray, 1831
 Samaris cristatus Gray, 1831
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกแก้วแถบขาวแสดงภาพขาวดำ
Scarus dubius Bennett, 1828
แสดงภาพสี
Scarus dubius Bennett, 1828
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scarus dubius Bennett, 1828
 Scarus dubius Bennett, 1828
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกแก้วสีเพลิง,นกแก้วจุดแสดงภาพขาวดำ
Scarus ghobban Forsskal, 1775
แสดงภาพสี
Scarus ghobban Forsskal, 1775
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scarus ghobban Forsskal, 1775
 Scarus ghobban Forsskal, 1775
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกแก้วชะวาแสดงภาพขาวดำ
Scarus hypselopterus Bleeker, 1853
แสดงภาพสี
Scarus hypselopterus Bleeker, 1853
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scarus hypselopterus Bleeker, 1853
 Scarus hypselopterus Bleeker, 1853
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกแก้วดำแสดงภาพขาวดำ
Scarus niger Forsskal, 1775
แสดงภาพสี
Scarus niger Forsskal, 1775
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scarus niger Forsskal, 1775
 Scarus niger Forsskal, 1775
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกแก้วแก้มน้ำเงิน,นกแก้วจุดขาวแสดงภาพขาวดำ
Scarus prasiognathos Valenciennes, 1840
แสดงภาพสี
Scarus prasiognathos Valenciennes, 1840
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scarus prasiognathos Valenciennes, 1840
 Scarus prasiognathos Valenciennes, 1840
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกแก้วแสดงภาพขาวดำ
Scarus rivulatus Valenciennes, 1840
แสดงภาพสี
Scarus rivulatus Valenciennes, 1840
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scarus rivulatus Valenciennes, 1840
 Scarus rivulatus Valenciennes, 1840
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลานกแก้วอาฟริกาแสดงภาพขาวดำ
Scarus rubroviolaceus Bleeker, 1847
แสดงภาพสี
Scarus rubroviolaceus Bleeker, 1847
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scarus rubroviolaceus Bleeker, 1847
 Scarus rubroviolaceus Bleeker, 1847
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาตะกรับ,เสือดาว,กะทะ,แปบลายแสดงภาพขาวดำ
Scatophagus argus (Linnaeus, 1766)
แสดงภาพสี
Scatophagus argus (Linnaeus, 1766)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scatophagus argus (Linnaeus, 1766)
 Scatophagus argus (Linnaeus, 1766)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวดเสี้ยน,จวดคอสากแสดงภาพขาวดำ
Aspericorvina jubata (Bleeker, 1855)
แสดงภาพสี
Aspericorvina jubata (Bleeker, 1855)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Aspericorvina jubata (Bleeker, 1855)
 Aspericorvina jubata (Bleeker, 1855)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวดเรียว,หางกิ่วแสดงภาพขาวดำ
Boesemania microlepis (Bleeker, 1858)
แสดงภาพสี
Boesemania microlepis (Bleeker, 1858)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Boesemania microlepis (Bleeker, 1858)
 Boesemania microlepis (Bleeker, 1858)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวดหน้าสั้นแสดงภาพขาวดำ
Dendrophysa russelii (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Dendrophysa russelii (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Dendrophysa russelii (Cuvier, 1829)
 Dendrophysa russelii (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวดแสดงภาพขาวดำ
Johnius belangerii (Cuvier, 1830)
แสดงภาพสี
Johnius belangerii (Cuvier, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Johnius belangerii (Cuvier, 1830)
 Johnius belangerii (Cuvier, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวดม่วง,จวดแถบขาวแสดงภาพขาวดำ
Johnius carutta Bloch, 1793
แสดงภาพสี
Johnius carutta Bloch, 1793
ชื่อวิทยาศาสตร์  Johnius carutta Bloch, 1793
 Johnius carutta Bloch, 1793
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวดคงคาแสดงภาพขาวดำ
Johnius coitor (Hamilton, 1822)
แสดงภาพสี
Johnius coitor (Hamilton, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Johnius coitor (Hamilton, 1822)
 Johnius coitor (Hamilton, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวดหน้ามอม,จวดเหลือง,จวดสีมอแสดงภาพขาวดำ
Johnius dussumieri (Cuvier, 1830)
แสดงภาพสี
Johnius dussumieri (Cuvier, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Johnius dussumieri (Cuvier, 1830)
 Johnius dussumieri (Cuvier, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวดหัวโตแสดงภาพขาวดำ
Kathala axillaris (Cuvier, 1830)
แสดงภาพสี
Kathala axillaris (Cuvier, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Kathala axillaris (Cuvier, 1830)
 Kathala axillaris (Cuvier, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวด,จวดเทา,ม้าแสดงภาพขาวดำ
Nibea soldado (Lacepede, 1802)
แสดงภาพสี
Nibea soldado (Lacepede, 1802)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Nibea soldado (Lacepede, 1802)
 Nibea soldado (Lacepede, 1802)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวดเตียน,จวดหัวแหลม,จวดเขี้ยวโง้ง,จวดแดงแสดงภาพขาวดำ
Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801)
 Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวดสองซีกแสดงภาพขาวดำ
Otolithoides biauritus (Cantor, 1849)
แสดงภาพสี
Otolithoides biauritus (Cantor, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Otolithoides biauritus (Cantor, 1849)
 Otolithoides biauritus (Cantor, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวดยาวแสดงภาพขาวดำ
Panna microdon (Bleeker, 1849)
แสดงภาพสี
Panna microdon (Bleeker, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Panna microdon (Bleeker, 1849)
 Panna microdon (Bleeker, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวดครีบเทาแสดงภาพขาวดำ
Pennahia anea (Bloch, 1793)
แสดงภาพสี
Pennahia anea (Bloch, 1793)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pennahia anea (Bloch, 1793)
 Pennahia anea (Bloch, 1793)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวดเงินแสดงภาพขาวดำ
Pennahia argentata (Houttuyn, 1782)
แสดงภาพสี
Pennahia argentata (Houttuyn, 1782)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pennahia argentata (Houttuyn, 1782)
 Pennahia argentata (Houttuyn, 1782)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวดลาย,เมี้ยนแสดงภาพขาวดำ
Protonibea diacanthus (Lacepede, 1802)
แสดงภาพสี
Protonibea diacanthus (Lacepede, 1802)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Protonibea diacanthus (Lacepede, 1802)
 Protonibea diacanthus (Lacepede, 1802)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจวดเตียนลายแสดงภาพขาวดำ
Pterotolithus lateoides (Bleeker, 1849)
แสดงภาพสี
Pterotolithus lateoides (Bleeker, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pterotolithus lateoides (Bleeker, 1849)
 Pterotolithus lateoides (Bleeker, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอินทรีหลอดแสดงภาพขาวดำ
Acanthocybium solandri (Cuvier, 1832)
แสดงภาพสี
Acanthocybium solandri (Cuvier, 1832)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Acanthocybium solandri (Cuvier, 1832)
 Acanthocybium solandri (Cuvier, 1832)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาโอขาวแสดงภาพขาวดำ
Auxis thazard thazard (Lacepede, 1800)
แสดงภาพสี
Auxis thazard thazard (Lacepede, 1800)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Auxis thazard thazard (Lacepede, 1800)
 Auxis thazard thazard (Lacepede, 1800)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาโอลายแสดงภาพขาวดำ
Euthynnus affinis (Cantor, 1849)
แสดงภาพสี
Euthynnus affinis (Cantor, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Euthynnus affinis (Cantor, 1849)
 Euthynnus affinis (Cantor, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอินทรีกล้วย,กล้วยแสดงภาพขาวดำ
Grammatorcynus bicarinatus (Quoy & Gaimard, 1825)
แสดงภาพสี
Grammatorcynus bicarinatus (Quoy & Gaimard, 1825)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Grammatorcynus bicarinatus (Quoy & Gaimard, 1825)
 Grammatorcynus bicarinatus (Quoy & Gaimard, 1825)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทูแสดงภาพขาวดำ
Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)
แสดงภาพสี
Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)
 Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทูโม่ง,ลัง,โม่ง,โม่งลังแสดงภาพขาวดำ
Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)
แสดงภาพสี
Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)
 Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาทูออสเตรเลียแสดงภาพขาวดำ
Scomber australasicus Cuvier, 1832
แสดงภาพสี
Scomber australasicus Cuvier, 1832
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scomber australasicus Cuvier, 1832
 Scomber australasicus Cuvier, 1832
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอินทรีบั้ง,เบกาแสดงภาพขาวดำ
Scomberomorus commerson (Lacepede, 1800)
แสดงภาพสี
Scomberomorus commerson (Lacepede, 1800)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scomberomorus commerson (Lacepede, 1800)
 Scomberomorus commerson (Lacepede, 1800)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอินทรีข้าวตอก,อินทรีจุดแสดงภาพขาวดำ
Scomberomorus guttatus (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Scomberomorus guttatus (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scomberomorus guttatus (Bloch & Schneider, 1801)
 Scomberomorus guttatus (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอินทรีแท่งดินสอแสดงภาพขาวดำ
Scomberomorus lineolatus (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Scomberomorus lineolatus (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scomberomorus lineolatus (Cuvier, 1829)
 Scomberomorus lineolatus (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาโอดำ,โอหม้อ แสดงภาพขาวดำ
Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)
แสดงภาพสี
Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)
 Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังหัวโขนหงอนยาวแสดงภาพขาวดำ
Neomerinthe amplisquamiceps (Fowler, 1938)
แสดงภาพสี
Neomerinthe amplisquamiceps (Fowler, 1938)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Neomerinthe amplisquamiceps (Fowler, 1938)
 Neomerinthe amplisquamiceps (Fowler, 1938)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสิงห์โต,มังกรแสดงภาพขาวดำ
Pterois russelii Bennett, 1831
แสดงภาพสี
Pterois russelii Bennett, 1831
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pterois russelii Bennett, 1831
 Pterois russelii Bennett, 1831
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสิงห์โตปีกแสดงภาพขาวดำ
Pterois volitans (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Pterois volitans (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pterois volitans (Linnaeus, 1758)
 Pterois volitans (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังหัวโขนบั้งแสดงภาพขาวดำ
Scorpaenodes guamensis (Quoy & Gaimard, 1824)
แสดงภาพสี
Scorpaenodes guamensis (Quoy & Gaimard, 1824)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scorpaenodes guamensis (Quoy & Gaimard, 1824)
 Scorpaenodes guamensis (Quoy & Gaimard, 1824)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสิงห์โตขนแสดงภาพขาวดำ
Scorpaenopsis gibbosa (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Scorpaenopsis gibbosa (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Scorpaenopsis gibbosa (Bloch & Schneider, 1801)
 Scorpaenopsis gibbosa (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังแดงเลือดนกแสดงภาพขาวดำ
Aethaloperca rogaa (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Aethaloperca rogaa (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Aethaloperca rogaa (Forsskal, 1775)
 Aethaloperca rogaa (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังลายเส้นขาวแสดงภาพขาวดำ
Anyperodon leucogrammicus (Valenciennes, 1828)
แสดงภาพสี
Anyperodon leucogrammicus (Valenciennes, 1828)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Anyperodon leucogrammicus (Valenciennes, 1828)
 Anyperodon leucogrammicus (Valenciennes, 1828)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังลายนกยูงแสดงภาพขาวดำ
Cephalopholis argus Schneider, 1801
แสดงภาพสี
Cephalopholis argus Schneider, 1801
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cephalopholis argus Schneider, 1801
 Cephalopholis argus Schneider, 1801
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังท้องกำปั่น,กะรังหิน,กะรังบั้งแสดงภาพขาวดำ
Cephalopholis boenak (Bloch, 1790)
แสดงภาพสี
Cephalopholis boenak (Bloch, 1790)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cephalopholis boenak (Bloch, 1790)
 Cephalopholis boenak (Bloch, 1790)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังลายขวางจุดน้ำเงินแสดงภาพขาวดำ
Cephalopholis cyanostigma (Valenciennes, 1828)
แสดงภาพสี
Cephalopholis cyanostigma (Valenciennes, 1828)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cephalopholis cyanostigma (Valenciennes, 1828)
 Cephalopholis cyanostigma (Valenciennes, 1828)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังแดงจุดน้ำเงินแสดงภาพขาวดำ
Cephalopholis miniata (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Cephalopholis miniata (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cephalopholis miniata (Forsskal, 1775)
 Cephalopholis miniata (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังแดงหัวลายแสดงภาพขาวดำ
Cephalopholis sonnerati (Valenciennes, 1828)
แสดงภาพสี
Cephalopholis sonnerati (Valenciennes, 1828)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cephalopholis sonnerati (Valenciennes, 1828)
 Cephalopholis sonnerati (Valenciennes, 1828)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังหน้างอนแสดงภาพขาวดำ
Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828)
แสดงภาพสี
Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828)
 Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะพงเหลืองเล็กแสดงภาพขาวดำ
Diploprion bifasciatum Cuvier, 1828
แสดงภาพสี
Diploprion bifasciatum Cuvier, 1828
ชื่อวิทยาศาสตร์  Diploprion bifasciatum Cuvier, 1828
 Diploprion bifasciatum Cuvier, 1828
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังขาวเจ็ดแถบแสดงภาพขาวดำ
Epinephelus amblycephalus (Bleeker, 1857)
แสดงภาพสี
Epinephelus amblycephalus (Bleeker, 1857)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epinephelus amblycephalus (Bleeker, 1857)
 Epinephelus amblycephalus (Bleeker, 1857)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังลายหางตัดแสดงภาพขาวดำ
Epinephelus areolatus (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Epinephelus areolatus (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epinephelus areolatus (Forsskal, 1775)
 Epinephelus areolatus (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังจุดเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Epinephelus bleekeri (Vaillant, 1878)
แสดงภาพสี
Epinephelus bleekeri (Vaillant, 1878)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epinephelus bleekeri (Vaillant, 1878)
 Epinephelus bleekeri (Vaillant, 1878)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังลายตุ๊กแกแสดงภาพขาวดำ
Epinephelus bruneus Bloch, 1793
แสดงภาพสี
Epinephelus bruneus Bloch, 1793
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epinephelus bruneus Bloch, 1793
 Epinephelus bruneus Bloch, 1793
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังด่างจุดขาวแสดงภาพขาวดำ
Epinephelus coeruleopunctatus (Bloch, 1790)
แสดงภาพสี
Epinephelus coeruleopunctatus (Bloch, 1790)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epinephelus coeruleopunctatus (Bloch, 1790)
 Epinephelus coeruleopunctatus (Bloch, 1790)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังเสือหลังปานแสดงภาพขาวดำ
Epinephelus corallicola (Valenciennes, 1828)
แสดงภาพสี
Epinephelus corallicola (Valenciennes, 1828)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epinephelus corallicola (Valenciennes, 1828)
 Epinephelus corallicola (Valenciennes, 1828)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังแดงแสดงภาพขาวดำ
Epinephelus fasciatus (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Epinephelus fasciatus (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epinephelus fasciatus (Forsskal, 1775)
 Epinephelus fasciatus (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังลายหินอ่อนแสดงภาพขาวดำ
Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)
 Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหมอทะเลแสดงภาพขาวดำ
Epinephelus lanceolatus (Bloch, 1790)
แสดงภาพสี
Epinephelus lanceolatus (Bloch, 1790)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epinephelus lanceolatus (Bloch, 1790)
 Epinephelus lanceolatus (Bloch, 1790)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังลายสามเส้นแสดงภาพขาวดำ
Epinephelus latifasciatus (Temminck & Schlegel, 1842)
แสดงภาพสี
Epinephelus latifasciatus (Temminck & Schlegel, 1842)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epinephelus latifasciatus (Temminck & Schlegel, 1842)
 Epinephelus latifasciatus (Temminck & Schlegel, 1842)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังแก้มแถบแสดงภาพขาวดำ
Epinephelus morrhua (Valenciennes, 1833)
แสดงภาพสี
Epinephelus morrhua (Valenciennes, 1833)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epinephelus morrhua (Valenciennes, 1833)
 Epinephelus morrhua (Valenciennes, 1833)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังเสือครีบยาวแสดงภาพขาวดำ
Epinephelus quoyanus (Valenciennes, 1830)
แสดงภาพสี
Epinephelus quoyanus (Valenciennes, 1830)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epinephelus quoyanus (Valenciennes, 1830)
 Epinephelus quoyanus (Valenciennes, 1830)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังลายน้ำตาลแสดงภาพขาวดำ
Epinephelus sexfasciatus (Valenciennes, 1828)
แสดงภาพสี
Epinephelus sexfasciatus (Valenciennes, 1828)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epinephelus sexfasciatus (Valenciennes, 1828)
 Epinephelus sexfasciatus (Valenciennes, 1828)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังจุดขาวแสดงภาพขาวดำ
Epinephelus summana (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Epinephelus summana (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epinephelus summana (Forsskal, 1775)
 Epinephelus summana (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังข้างขีดแสดงภาพขาวดำ
Epinephelus undulosus (Quoy & Gaimard, 1824)
แสดงภาพสี
Epinephelus undulosus (Quoy & Gaimard, 1824)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Epinephelus undulosus (Quoy & Gaimard, 1824)
 Epinephelus undulosus (Quoy & Gaimard, 1824)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังเหลืองจุดสีฟ้าแสดงภาพขาวดำ
Plectropomus maculatus (Bloch, 1790)
แสดงภาพสี
Plectropomus maculatus (Bloch, 1790)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Plectropomus maculatus (Bloch, 1790)
 Plectropomus maculatus (Bloch, 1790)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังหางวงเดือนแสดงภาพขาวดำ
Variola louti (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Variola louti (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Variola louti (Forsskal, 1775)
 Variola louti (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสลิดทะเลจุดขาวแสดงภาพขาวดำ
Siganus canaliculatus (Park, 1797)
แสดงภาพสี
Siganus canaliculatus (Park, 1797)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Siganus canaliculatus (Park, 1797)
 Siganus canaliculatus (Park, 1797)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสลิดทะเลเหลืองทองแสดงภาพขาวดำ
Siganus corallinus (Valenciennes, 1835)
แสดงภาพสี
Siganus corallinus (Valenciennes, 1835)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Siganus corallinus (Valenciennes, 1835)
 Siganus corallinus (Valenciennes, 1835)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสลิดทะเลจุดน้ำตาลแสดงภาพขาวดำ
Siganus guttatus (Bloch, 1787)
แสดงภาพสี
Siganus guttatus (Bloch, 1787)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Siganus guttatus (Bloch, 1787)
 Siganus guttatus (Bloch, 1787)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสลิดทะเลแถบแสดงภาพขาวดำ
Siganus javus (Linnaeus, 1766)
แสดงภาพสี
Siganus javus (Linnaeus, 1766)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Siganus javus (Linnaeus, 1766)
 Siganus javus (Linnaeus, 1766)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสลิดทะเลจุดเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Siganus lineatus (Valenciennes, 1835)
แสดงภาพสี
Siganus lineatus (Valenciennes, 1835)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Siganus lineatus (Valenciennes, 1835)
 Siganus lineatus (Valenciennes, 1835)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสลิดทะเลลายตาข่ายแสดงภาพขาวดำ
Siganus punctatus (Schneider & Forster, 1801)
แสดงภาพสี
Siganus punctatus (Schneider & Forster, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Siganus punctatus (Schneider & Forster, 1801)
 Siganus punctatus (Schneider & Forster, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสลิดทะเลลายขาวแสดงภาพขาวดำ
Siganus vermiculatus (Valenciennes, 1835)
แสดงภาพสี
Siganus vermiculatus (Valenciennes, 1835)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Siganus vermiculatus (Valenciennes, 1835)
 Siganus vermiculatus (Valenciennes, 1835)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสลิดทะเลลายน้ำตาลขวาง,เลียหินแสดงภาพขาวดำ
Siganus virgatus (Valenciennes, 1835)
แสดงภาพสี
Siganus virgatus (Valenciennes, 1835)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Siganus virgatus (Valenciennes, 1835)
 Siganus virgatus (Valenciennes, 1835)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาเห็ดโคนทราย,ซ่อนทรายแสดงภาพขาวดำ
Sillago ciliata Cuvier, 1829
แสดงภาพสี
Sillago ciliata Cuvier, 1829
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sillago ciliata Cuvier, 1829
 Sillago ciliata Cuvier, 1829
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาเห็ดโคนแท่ง,ซ่อนทรายแท่งแสดงภาพขาวดำ
Sillago maculata Quoy & Gaimard, 1824
แสดงภาพสี
Sillago maculata Quoy & Gaimard, 1824
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sillago maculata Quoy & Gaimard, 1824
 Sillago maculata Quoy & Gaimard, 1824
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาเห็ดโคนเงิน,ซ่อนทรายเงิน,บุรุดแสดงภาพขาวดำ
Sillago sihama (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Sillago sihama (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sillago sihama (Forsskal, 1775)
 Sillago sihama (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมาลายหงอนยาวแสดงภาพขาวดำ
Aesopia cornuta Kaup, 1858
แสดงภาพสี
Aesopia cornuta Kaup, 1858
ชื่อวิทยาศาสตร์  Aesopia cornuta Kaup, 1858
 Aesopia cornuta Kaup, 1858
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาซีกเดียวแสดงภาพขาวดำ
Aseraggodes dubius Weber, 1913
แสดงภาพสี
Aseraggodes dubius Weber, 1913
ชื่อวิทยาศาสตร์  Aseraggodes dubius Weber, 1913
 Aseraggodes dubius Weber, 1913
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมาหงอนดำแสดงภาพขาวดำ
Aseraggodes filiger Weber, 1913
แสดงภาพสี
Aseraggodes filiger Weber, 1913
ชื่อวิทยาศาสตร์  Aseraggodes filiger Weber, 1913
 Aseraggodes filiger Weber, 1913
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมา,ลิ้นควายขนดำแสดงภาพขาวดำ
Brachirus orientalis (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Brachirus orientalis (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Brachirus orientalis (Bloch & Schneider, 1801)
 Brachirus orientalis (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาซีกเดียวแสดงภาพขาวดำ
Heteromycteris oculus (Alcock, 1889)
แสดงภาพสี
Heteromycteris oculus (Alcock, 1889)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Heteromycteris oculus (Alcock, 1889)
 Heteromycteris oculus (Alcock, 1889)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาซีกเดียวแสดงภาพขาวดำ
Liachirus melanospilos (Bleeker, 1854)
แสดงภาพสี
Liachirus melanospilos (Bleeker, 1854)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Liachirus melanospilos (Bleeker, 1854)
 Liachirus melanospilos (Bleeker, 1854)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมา,ลิ้นควายจุดแสดงภาพขาวดำ
Pardachirus pavoninus (Lacepede, 1802)
แสดงภาพสี
Pardachirus pavoninus (Lacepede, 1802)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pardachirus pavoninus (Lacepede, 1802)
 Pardachirus pavoninus (Lacepede, 1802)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมาหูดำ,ซีกเดียวแสดงภาพขาวดำ
Solea ovata Richardson, 1846
แสดงภาพสี
Solea ovata Richardson, 1846
ชื่อวิทยาศาสตร์  Solea ovata Richardson, 1846
 Solea ovata Richardson, 1846
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมาขอบครีบขาวแสดงภาพขาวดำ
Synaptura commersonnii (Lacepede, 1802)
แสดงภาพสี
Synaptura commersonnii (Lacepede, 1802)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Synaptura commersonnii (Lacepede, 1802)
 Synaptura commersonnii (Lacepede, 1802)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมาลายแสดงภาพขาวดำ
Zebrias altipinnis (Alcock, 1890)
แสดงภาพสี
Zebrias altipinnis (Alcock, 1890)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Zebrias altipinnis (Alcock, 1890)
 Zebrias altipinnis (Alcock, 1890)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมาลายแสดงภาพขาวดำ
Zebrias quagga (Kaup, 1858)
แสดงภาพสี
Zebrias quagga (Kaup, 1858)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Zebrias quagga (Kaup, 1858)
 Zebrias quagga (Kaup, 1858)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาลิ้นหมาลายคู่แสดงภาพขาวดำ
Zebrias zebra (Bloch, 1787)
แสดงภาพสี
Zebrias zebra (Bloch, 1787)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Zebrias zebra (Bloch, 1787)
 Zebrias zebra (Bloch, 1787)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอีคุดแสดงภาพขาวดำ
Acanthopagrus berda (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Acanthopagrus berda (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Acanthopagrus berda (Forsskal, 1775)
 Acanthopagrus berda (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอีคุดครีบยาว,จานแสดงภาพขาวดำ
Argyrops spinifer (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Argyrops spinifer (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Argyrops spinifer (Forsskal, 1775)
 Argyrops spinifer (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสากดอกแสดงภาพขาวดำ
Sphyraena barracuda (Edwards, 1771)
แสดงภาพสี
Sphyraena barracuda (Edwards, 1771)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sphyraena barracuda (Edwards, 1771)
 Sphyraena barracuda (Edwards, 1771)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสากเหลืองยาว,น้ำดอกไม้,สากแสดงภาพขาวดำ
Sphyraena flavicauda Ruppell, 1838
แสดงภาพสี
Sphyraena flavicauda Ruppell, 1838
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sphyraena flavicauda Ruppell, 1838
 Sphyraena flavicauda Ruppell, 1838
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสากดำ,ซัวกุน (จ),น้ำดอกไม้,สาก,สากทุยแสดงภาพขาวดำ
Sphyraena jello Cuvier, 1829
แสดงภาพสี
Sphyraena jello Cuvier, 1829
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sphyraena jello Cuvier, 1829
 Sphyraena jello Cuvier, 1829
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสากเหลือง,น้ำดอกไม้,สาก,สากเหล็กแสดงภาพขาวดำ
Sphyraena obtusata Cuvier, 1829
แสดงภาพสี
Sphyraena obtusata Cuvier, 1829
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sphyraena obtusata Cuvier, 1829
 Sphyraena obtusata Cuvier, 1829
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาสากแสดงภาพขาวดำ
Sphyraena putnamae Jordan & Seale, 1905
แสดงภาพสี
Sphyraena putnamae Jordan & Seale, 1905
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sphyraena putnamae Jordan & Seale, 1905
 Sphyraena putnamae Jordan & Seale, 1905
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาฉลามหัวฆ้อนยาวแสดงภาพขาวดำ
Eusphyra blochii (Cuvier, 1816)
แสดงภาพสี
Eusphyra blochii (Cuvier, 1816)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Eusphyra blochii (Cuvier, 1816)
 Eusphyra blochii (Cuvier, 1816)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาฉลามหัวฆ้อนสีเงิน,อ้ายแบ้แสดงภาพขาวดำ
Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)
แสดงภาพสี
Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)
 Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาฉลามหัวฆ้อนสั้น,อ้ายแบ้แสดงภาพขาวดำ
Sphyrna tudes (Valenciennes, 1822)
แสดงภาพสี
Sphyrna tudes (Valenciennes, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Sphyrna tudes (Valenciennes, 1822)
 Sphyrna tudes (Valenciennes, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาฉลามลาย,ฉลามเสือ,เสือทะเลแสดงภาพขาวดำ
Stegostoma fasciatum (Hermann, 1783)
แสดงภาพสี
Stegostoma fasciatum (Hermann, 1783)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Stegostoma fasciatum (Hermann, 1783)
 Stegostoma fasciatum (Hermann, 1783)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจะละเม็ดขาว,จะละเม็ดเทา,แป๊ะเชียแสดงภาพขาวดำ
Pampus argenteus (Euphrasen, 1788)
แสดงภาพสี
Pampus argenteus (Euphrasen, 1788)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pampus argenteus (Euphrasen, 1788)
 Pampus argenteus (Euphrasen, 1788)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจะละเม็ดขาวจีน,ตาพองแสดงภาพขาวดำ
Pampus chinensis (Euphrasen, 1788)
แสดงภาพสี
Pampus chinensis (Euphrasen, 1788)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pampus chinensis (Euphrasen, 1788)
 Pampus chinensis (Euphrasen, 1788)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังหัวโขนแถบเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Choridactylus multibarbus Richardson, 1848
แสดงภาพสี
Choridactylus multibarbus Richardson, 1848
ชื่อวิทยาศาสตร์  Choridactylus multibarbus Richardson, 1848
 Choridactylus multibarbus Richardson, 1848
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังหัวโขนด่างแสดงภาพขาวดำ
Inimicus caledonicus (Sauvage, 1878)
แสดงภาพสี
Inimicus caledonicus (Sauvage, 1878)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Inimicus caledonicus (Sauvage, 1878)
 Inimicus caledonicus (Sauvage, 1878)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังหัวโขนดำแสดงภาพขาวดำ
Inimicus didactylus (Pallas, 1769)
แสดงภาพสี
Inimicus didactylus (Pallas, 1769)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Inimicus didactylus (Pallas, 1769)
 Inimicus didactylus (Pallas, 1769)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังหัวโขนแสดงภาพขาวดำ
Leptosynanceia asteroblepa (Richardson, 1844)
แสดงภาพสี
Leptosynanceia asteroblepa (Richardson, 1844)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Leptosynanceia asteroblepa (Richardson, 1844)
 Leptosynanceia asteroblepa (Richardson, 1844)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังหัวโขนเทาแสดงภาพขาวดำ
Minous monodactylus (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Minous monodactylus (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Minous monodactylus (Bloch & Schneider, 1801)
 Minous monodactylus (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังหัวโขนน้ำตาลแสดงภาพขาวดำ
Synanceia horrida (Linnaeus, 1766)
แสดงภาพสี
Synanceia horrida (Linnaeus, 1766)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Synanceia horrida (Linnaeus, 1766)
 Synanceia horrida (Linnaeus, 1766)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาขี้ขุย,ขี้ควายแสดงภาพขาวดำ
Trachicephalus uranoscopus (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Trachicephalus uranoscopus (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Trachicephalus uranoscopus (Bloch & Schneider, 1801)
 Trachicephalus uranoscopus (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจิ้มฟันจรเข้หนามแสดงภาพขาวดำ
Halicampus grayi Kaup, 1856
แสดงภาพสี
Halicampus grayi Kaup, 1856
ชื่อวิทยาศาสตร์  Halicampus grayi Kaup, 1856
 Halicampus grayi Kaup, 1856
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาม้าน้ำหางยาวแสดงภาพขาวดำ
Ichthyocampus carce (Hamilton, 1822)
แสดงภาพสี
Ichthyocampus carce (Hamilton, 1822)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ichthyocampus carce (Hamilton, 1822)
 Ichthyocampus carce (Hamilton, 1822)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาจิ้มฟันจรเข้แสดงภาพขาวดำ
Trachyrhamphus serratus (Temminck & Schlegel, 1850)
แสดงภาพสี
Trachyrhamphus serratus (Temminck & Schlegel, 1850)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Trachyrhamphus serratus (Temminck & Schlegel, 1850)
 Trachyrhamphus serratus (Temminck & Schlegel, 1850)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปากคมแก้มดำแสดงภาพขาวดำ
Saurida elongata (Temminck & Schlegel, 1846)
แสดงภาพสี
Saurida elongata (Temminck & Schlegel, 1846)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Saurida elongata (Temminck & Schlegel, 1846)
 Saurida elongata (Temminck & Schlegel, 1846)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปากคมหางลายแสดงภาพขาวดำ
Saurida gracilis (Quoy & Gaimard, 1824)
แสดงภาพสี
Saurida gracilis (Quoy & Gaimard, 1824)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Saurida gracilis (Quoy & Gaimard, 1824)
 Saurida gracilis (Quoy & Gaimard, 1824)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปากคมแก้มขาวแสดงภาพขาวดำ
Saurida isarankurai Shindo & Yamada, 1972
แสดงภาพสี
Saurida isarankurai Shindo & Yamada, 1972
ชื่อวิทยาศาสตร์  Saurida isarankurai Shindo & Yamada, 1972
 Saurida isarankurai Shindo & Yamada, 1972
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปากคมแสดงภาพขาวดำ
Saurida micropectoralis Shindo & Yamada, 1972
แสดงภาพสี
Saurida micropectoralis Shindo & Yamada, 1972
ชื่อวิทยาศาสตร์  Saurida micropectoralis Shindo & Yamada, 1972
 Saurida micropectoralis Shindo & Yamada, 1972
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปากคม,จิ้งเหลน,ตุ๊กแกแสดงภาพขาวดำ
Saurida tumbil (Bloch, 1795)
แสดงภาพสี
Saurida tumbil (Bloch, 1795)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Saurida tumbil (Bloch, 1795)
 Saurida tumbil (Bloch, 1795)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปากคมหางจุด,จิ้งเหลนแสดงภาพขาวดำ
Saurida undosquamis (Richardson, 1848)
แสดงภาพสี
Saurida undosquamis (Richardson, 1848)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Saurida undosquamis (Richardson, 1848)
 Saurida undosquamis (Richardson, 1848)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปากคมลาย,ปากคมหูดําแสดงภาพขาวดำ
Synodus myops (Forster, 1801)
แสดงภาพสี
Synodus myops (Forster, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Synodus myops (Forster, 1801)
 Synodus myops (Forster, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปากคมลายแสดงภาพขาวดำ
Synodus variegatus (Lacepede, 1803)
แสดงภาพสี
Synodus variegatus (Lacepede, 1803)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Synodus variegatus (Lacepede, 1803)
 Synodus variegatus (Lacepede, 1803)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปากคมหูดำ,นาโกแสดงภาพขาวดำ
Trachinocephalus myops (Forster, 1801)
แสดงภาพสี
Trachinocephalus myops (Forster, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Trachinocephalus myops (Forster, 1801)
 Trachinocephalus myops (Forster, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาข้างตะเภาจุด,ข้างลาย,ออดแอดแสดงภาพขาวดำ
Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790)
แสดงภาพสี
Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790)
 Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาข้างตะเภาลายโค้ง,ข้างลาย,ครืดคราด,พรมพร้าว,ออดแอดแสดงภาพขาวดำ
Terapon jarbua (Forsskal, 1775)
แสดงภาพสี
Terapon jarbua (Forsskal, 1775)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Terapon jarbua (Forsskal, 1775)
 Terapon jarbua (Forsskal, 1775)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาข้างตะเภา,ข้างลายแสดงภาพขาวดำ
Terapon puta Cuvier, 1829
แสดงภาพสี
Terapon puta Cuvier, 1829
ชื่อวิทยาศาสตร์  Terapon puta Cuvier, 1829
 Terapon puta Cuvier, 1829
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาข้างตะเภาลายตรง,พินพาท,มะโหรี,ระนาดแสดงภาพขาวดำ
Terapon theraps Cuvier, 1829
แสดงภาพสี
Terapon theraps Cuvier, 1829
ชื่อวิทยาศาสตร์  Terapon theraps Cuvier, 1829
 Terapon theraps Cuvier, 1829
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปักเป้าหางไหม้แสดงภาพขาวดำ
Arothron immaculatus (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Arothron immaculatus (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Arothron immaculatus (Bloch & Schneider, 1801)
 Arothron immaculatus (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปักเป้าลายดำแสดงภาพขาวดำ
Arothron stellatus (Anonymous, 1798)
แสดงภาพสี
Arothron stellatus (Anonymous, 1798)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Arothron stellatus (Anonymous, 1798)
 Arothron stellatus (Anonymous, 1798)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปักเป้าลายสีฟ้าแสดงภาพขาวดำ
Canthigaster margaritata (Ruppell, 1829)
แสดงภาพสี
Canthigaster margaritata (Ruppell, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Canthigaster margaritata (Ruppell, 1829)
 Canthigaster margaritata (Ruppell, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปักเป้าหลังเขียวแสดงภาพขาวดำ
Gastrophysus lunaris (Bloch)
แสดงภาพสี
Gastrophysus lunaris (Bloch)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Gastrophysus lunaris (Bloch)
 Gastrophysus lunaris (Bloch)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปักเป้าหนังแสดงภาพขาวดำ
Lagocephalus inermis (Temminck & Schlegel, 1850)
แสดงภาพสี
Lagocephalus inermis (Temminck & Schlegel, 1850)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lagocephalus inermis (Temminck & Schlegel, 1850)
 Lagocephalus inermis (Temminck & Schlegel, 1850)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปักเป้าเต็มแสดงภาพขาวดำ
Lagocephalus lunaris (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Lagocephalus lunaris (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lagocephalus lunaris (Bloch & Schneider, 1801)
 Lagocephalus lunaris (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปักเป้าหลังด่างแสดงภาพขาวดำ
Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789)
แสดงภาพสี
Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789)
 Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปักเป้าครึ่งแสดงภาพขาวดำ
Lagocephalus spadiceus (Richardson, 1845)
แสดงภาพสี
Lagocephalus spadiceus (Richardson, 1845)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lagocephalus spadiceus (Richardson, 1845)
 Lagocephalus spadiceus (Richardson, 1845)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปักเป้าลายพาดกลอนแสดงภาพขาวดำ
Takifugu oblongus (Bloch, 1786)
แสดงภาพสี
Takifugu oblongus (Bloch, 1786)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Takifugu oblongus (Bloch, 1786)
 Takifugu oblongus (Bloch, 1786)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปักเป้าปากแม่น้ำแสดงภาพขาวดำ
Tetraodon fluviatilis Hamilton, 1822
แสดงภาพสี
Tetraodon fluviatilis Hamilton, 1822
ชื่อวิทยาศาสตร์  Tetraodon fluviatilis Hamilton, 1822
 Tetraodon fluviatilis Hamilton, 1822
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาปักเป้าแถบเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Torquigener hypselogeneion (Bleeker, 1852)
แสดงภาพสี
Torquigener hypselogeneion (Bleeker, 1852)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Torquigener hypselogeneion (Bleeker, 1852)
 Torquigener hypselogeneion (Bleeker, 1852)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาหัวครุฑแสดงภาพขาวดำ
Ablabys macracanthus (Bleeker, 1852)
แสดงภาพสี
Ablabys macracanthus (Bleeker, 1852)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ablabys macracanthus (Bleeker, 1852)
 Ablabys macracanthus (Bleeker, 1852)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังหัวโขนจุดน้ำตาลแสดงภาพขาวดำ
Cottapistus scorpio (Ogilby, 1910)
แสดงภาพสี
Cottapistus scorpio (Ogilby, 1910)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cottapistus scorpio (Ogilby, 1910)
 Cottapistus scorpio (Ogilby, 1910)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลากะรังหัวโขนลายแสดงภาพขาวดำ
Paracentropogon longispinis (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Paracentropogon longispinis (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Paracentropogon longispinis (Cuvier, 1829)
 Paracentropogon longispinis (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลามังกรหัวโตแสดงภาพขาวดำ
Richardsonichthys leucogaster (Richardson, 1848)
แสดงภาพสี
Richardsonichthys leucogaster (Richardson, 1848)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Richardsonichthys leucogaster (Richardson, 1848)
 Richardsonichthys leucogaster (Richardson, 1848)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาขี้ขุยหางขาว,ขี้ควายแสดงภาพขาวดำ
Vespicula trachinoides (Cuvier, 1829)
แสดงภาพสี
Vespicula trachinoides (Cuvier, 1829)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Vespicula trachinoides (Cuvier, 1829)
 Vespicula trachinoides (Cuvier, 1829)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาเสือแสดงภาพขาวดำ
Toxotes jaculatrix (Pallas, 1767)
แสดงภาพสี
Toxotes jaculatrix (Pallas, 1767)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Toxotes jaculatrix (Pallas, 1767)
 Toxotes jaculatrix (Pallas, 1767)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาวัวหนามยาวแสดงภาพขาวดำ
Pseudotriacanthus strigilifer (Cantor, 1849)
แสดงภาพสี
Pseudotriacanthus strigilifer (Cantor, 1849)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pseudotriacanthus strigilifer (Cantor, 1849)
 Pseudotriacanthus strigilifer (Cantor, 1849)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาวัวจมูกสั้นแสดงภาพขาวดำ
Triacanthus biaculeatus (Bloch, 1786)
แสดงภาพสี
Triacanthus biaculeatus (Bloch, 1786)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Triacanthus biaculeatus (Bloch, 1786)
 Triacanthus biaculeatus (Bloch, 1786)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาดาบเงินแสดงภาพขาวดำ
Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758
แสดงภาพสี
Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758
ชื่อวิทยาศาสตร์  Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758
 Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอุบลาย,กบลายแสดงภาพขาวดำ
Ichthyscopus lebeck (Bloch & Schneider, 1801)
แสดงภาพสี
Ichthyscopus lebeck (Bloch & Schneider, 1801)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ichthyscopus lebeck (Bloch & Schneider, 1801)
 Ichthyscopus lebeck (Bloch & Schneider, 1801)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาอุบครีบเหลืองแสดงภาพขาวดำ
Uranoscopus oligolepis Bleeker, 1878
แสดงภาพสี
Uranoscopus oligolepis Bleeker, 1878
ชื่อวิทยาศาสตร์  Uranoscopus oligolepis Bleeker, 1878
 Uranoscopus oligolepis Bleeker, 1878
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาผีเสื้อเทวรูปแสดงภาพขาวดำ
Zanclus cornutus (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Zanclus cornutus (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Zanclus cornutus (Linnaeus, 1758)
 Zanclus cornutus (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  ปลาม้าน้ำแสดงภาพขาวดำ
Hippocampus kuda Bleeker, 1852
แสดงภาพสี
Hippocampus kuda Bleeker, 1852
ชื่อวิทยาศาสตร์  Hippocampus kuda Bleeker, 1852
 Hippocampus kuda Bleeker, 1852
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  หอยเชลล์แสดงภาพขาวดำ
Amusium pleuronectes (Linnaeus, 1758)
แสดงภาพสี
Amusium pleuronectes (Linnaeus, 1758)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Amusium pleuronectes (Linnaeus, 1758)
 Amusium pleuronectes (Linnaeus, 1758)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  หอยลายแสดงภาพขาวดำ
Paratapes undulatus (Born, 1778)
แสดงภาพสี
Paratapes undulatus (Born, 1778)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Paratapes undulatus (Born, 1778)
 Paphia undulata (Born, 1778)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  กุ้งแชบ๊วยแสดงภาพขาวดำ
Penaeus merguiensis de Man, 1888
แสดงภาพสี
Penaeus merguiensis de Man, 1888
ชื่อวิทยาศาสตร์  Penaeus merguiensis de Man, 1888
 Fenneropenaeus merguiensis (de Man, 1888)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  กุ้งวานนาไมแสดงภาพขาวดำ
Penaeus vannamei Boone, 1931
แสดงภาพสี
Penaeus vannamei Boone, 1931
ชื่อวิทยาศาสตร์  Penaeus vannamei Boone, 1931
 Litopenaeus vannamei (Boone, 1931)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  กุ้งลายเสือแสดงภาพขาวดำ
Penaeus japonicus Spence Bate, 1888
แสดงภาพสี
Penaeus japonicus Spence Bate, 1888
ชื่อวิทยาศาสตร์  Penaeus japonicus Spence Bate, 1888
 Marsupenaeus japonicus (Bate, 1888)
Database
Database
WoRMS
WoRMS

ชื่อไทย  กุ้งเหลืองหางฟ้าแสดงภาพขาวดำ
Penaeus latisulcatus Kishinouye, 1896
แสดงภาพสี
Penaeus latisulcatus Kishinouye, 1896
ชื่อวิทยาศาสตร์  Penaeus latisulcatus Kishinouye, 1896
 Melicertus latisulcatus (Kishinouye, 1896)
Database
Database
WoRMS
WoRMS