ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla Theme, appolo. Valid XHTML and CSS.

 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ  โทร/แฟกซ์ ๐-๒๔๖๒-๖๑๕๗

   ๔๙ หมู่ ๑ ซ.พระราชวีริยาภรณ์ ๑๖ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

แนะนำให้ใช้ Web Browser   หรือ  ในการใช้งานเว็บไซต์

     :  กิตติ เมืองแสนจันทร์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร    Email  :  laserprintshop@hotmail.com