462 หมู่ที่ 3 ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โทร 074 721719-20 แฟกซ์ 074 721979 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซด์สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล แหล่งข้อมูลด้านวิชาการประมงทะเลของจังหวัดสตูล


ข่าวสาร และประชาสัมพันธ

สัตว์ทะเลเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล

แหล่งทำการประมงที่สำคัญของจังหวัดตรังและสตูล

เครื่องมือประมงทะเลที่สำคัญของจังหวัดสตูล

กิจกรรมและนันทนาการ