INTRANETบริการ

"กรมประมงเรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "
มติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง PDF Print
Written by chutima   
Wednesday, 30 November 2016 11:34

 ปี 2559

มติที่ประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

 - หลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรณีเจ้าหน้าที่ประสบภัยพิบัติ

    มติที่ประชุม : อนุมัติวงเงินช่วยเหลือ ดังนี้
                      1. กรณีได้รับความเสียหายทั้งหลังคาเรือนวงเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 20,000 บาท
                      2. กรณีได้รับความเสียหายบางส่วน วงเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 2,000 บาท
                      3. กรณีได้รับความเสียหายตามประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติในพื้นที่กว้างจะพิจารณาเป็นครั้งๆไป

 

- ชมรมโยคะ ขออนุมัติใช้เงินกองทุนและขอใช้พื้นที่ห้องโถงชั้นล่างอาคารเอนกประสงค์ในการทำกิจกรรม

   มติที่ประชุม : อนุมัติ

 

- ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สวัสดิการ

  มติที่ประชุม : อนุมัติ

 

- การจัดพวงหรีด ดอกไม้เคารพศพ 

  มติที่ประชุม : ให้ประมงจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานภายในจังหวัด เป็นผู้แทนกรมประมง
                     ไปร่วมงานศพพร้อมทั้งนำพวงหรีด ดอกไม้เคารพศพ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
                     ไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

Last Updated ( Wednesday, 30 November 2016 16:19 )
 
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ


 

Facebook Fanpage

https://www.facebook.com/DOF.Personnel/

แบบสำรวจออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่โดยรวมเพียงใด
 Powered by Joomla!. Designed by: web hosting business best actors Valid XHTML and CSS.

"ค่านิยมร่วมของข้าราชการกรมประมง "We are FISHERIES" F = Friendly : มีความเป็นมิตร I = Integrity : มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart : มีความสง่างาม H = Happiness : มีความสุข E = Enthusiasm : มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility : มีความรับผิดชอบ I = Intelligence : มีความฉลาด E = Energy : มีพลัง และกำลังความสามาร S = Simplicity : มีความเรียบง่าย "