คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) Print
Written by phaderm   
Friday, 12 September 2014 10:45

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) กองการเจ้าหน้าที่

 
Laughing
 คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบ 2559 Download
Laughing  คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบ 2558 Download
Laughing คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบ 2557 Download
Laughing คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบ 2556 Download
 Laughing คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบ 2555 Download
   

 

Last Updated ( Tuesday, 06 September 2016 13:44 )