พระบรมราโชวาท Print
Written by chutima   
Monday, 28 November 2016 10:58

                                             ภาพพระบรมราโชวาท พระดำรัส

                          พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

                       จักกรนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร (พระมหากษัตริย์ไทยรัชการที่ 9)

 

 

 

 

Last Updated ( Monday, 28 November 2016 11:28 )