ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล Print
Written by atthasit   
Friday, 29 April 2011 10:16

 


 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

  คำอธิบายโครงการ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ยุทธศาสาตร์การพัฒนาบุคลากรกรมประมง ปีงบประมาณ 2561-2564 

  คำอธิบายโครงการ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรกรมประมง  

 

 

 

 

 

 


 

Last Updated ( Wednesday, 21 November 2018 14:27 )