ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ Print
Wednesday, 22 June 2011 10:23

 มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการกรมประมง

คู่มือคำอธิบายพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะข้าราชการกรมประมง

คำอธิบายรายละเอียด

สรุปความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

 

 

Last Updated ( Wednesday, 14 December 2011 08:30 )