การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลตู้รถไฟ จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส

ในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

                    เป็นการจัดสร้างเพิ่มเติมอีกจำนวน 100 ตู้  แบ่งพื้นที่จัดสร้างในเขต 2 จังหวัด

 

    1. สถานที่             หมู่ที่ 3 บ้านละเวง  ต.ดอนทราย  อ.ไม้แก่น  จ.ปัตตานี

            ระดับน้ำลึก          8 - 15 เมตร  เมื่อน้ำลงต่ำสุด ตามแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ หมายเลข 206

            ลักษณะพื้นทะเล      โคลนปนทราย                     ระยะห่างฝั่ง      ประมาณ 1 – 5 กิโลเมตร

            ชนิดและขนาดวัสดุ   ตู้รถไฟ ขนาด 2.18 x 6.65 x 2.23 .3     จำนวน 25 ตู้ และทุ่นลอย 4 ทุ่น

            พิกัดตำแหน่ง       A.6º38' 40" .     101º 41' 37" .       ห่างฝั่ง 1.1 กม. น้ำลึก 8 . จำนวน 2 ตู้

                                          B.6º39' 33" .     101º 41' 53" .       ห่างฝั่ง 2.4 กม. น้ำลึก 13 . จำนวน 3 ตู้

                                          C.6º39' 46" .     101º 42' 14" .       ห่างฝั่ง 3.2 กม. น้ำลึก 14 . จำนวน 10 ตู้

                                          D.6º40' 19" .     101º 43' 04" .       ห่างฝั่ง 5 กม. น้ำลึก 15 . จำนวน 10 ตู้

 
                       

 

 

            2. สถานที่             เขต อ.เมือง (.โคกเคียน, .กะลุวอเหนือ และ ต.บางนาค) และ อ.ตากใบ (.ไพรวัน)

                                           จังหวัดนราธิวาส

            ระดับน้ำลึก          14 - 19 เมตร  เมื่อน้ำลงต่ำสุด ตามแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ หมายเลข 206

            ลักษณะพื้นทะเล      ทรายบนโคลน                     ระยะห่างฝั่ง      ประมาณ 4.0 – 7.5 กิโลเมตร

            ชนิดและขนาดวัสดุ   ตู้รถไฟ ขนาด 2.18 x 6.65 x 2.23 .3     จำนวน 75 ตู้ และทุ่นลอย 4 ทุ่น

            พิกัดตำแหน่ง