ท่านสามารถร้องเรียนการทำงานผ่านช่องทางดังนี้
  1. ไปรษณีย์ ถึง ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  2. โทรสาร 02 55801336, 02 5580138
  3. E-mail fiqd@dof.mail.go.th


ชื่อ :
นามสกุล :
Email:
ข้อความ :