ชนิดพันธุ์ปลาและราคาจำหน่าย (ตามฤดูกาล)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์


ที่

ชนิดพันธุ์ปลา

ขนาด (ซม.)

ราคาจำหน่าย

1

นิลคัดพันธุ์ (สพก.)

2-3

0.15

2

นิลแดง (สพก.)

2-3

0.20

3

นิลแปลงเพศ

2-3

0.30

4

นิลแดงแปลงเพศ

2-3

0.40

5

กาดำ

2-3

0.10

6

กระแห

2-3

0.10

7

เกล็ดเงิน (ลิ่น,จีน)

2-3

0.10

8

แก้มช้ำ

2-3

0.10

9

ตะเพียนขาว (สพก.)

2-3

0.10

10

ตะเพียนทอง

2-3

0.10

11

ไน (สพก.)

2-3

0.10

12

นวลจันทร์เทศ

2-3

0.10

13

สร้อยขาว

2-3

0.10

14

บ้า

2-3

0.10

15

ตะโกก

2-3

0.50

16

หมอ ชุมพร1

2-3

0.40

17

เทพา

1-2 นิ้ว

5.0

18

กดแก้ว

2-3

1.0

19

ยี่สกเทศ (สพก.)

2-3

0.12

20

สวาย

2-3

0.20

21

ยี่สกไทย

2-3

1.0

ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-491002 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ