เมื่อวันที่ 12 ต.ค. นางอุมาพร วิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถีงกรณีที่ปลากระเบนราหูตายจำนวนมากในแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสาคร ว่า  จากการที่กรมประมงได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ พบว่า สาเหตุการตายของปลากระเบนเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม และสิ่งเเวดล้อมที่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในแม่น้ำอยู่ในระดับต่ำมาก จนปลากระเบนราหูไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้  อีกทั้งบริเวณดังกล่าวพบว่ามีปลากระเบนราหูตายทุกปี เนื่องจากเป็นบริเวณที่น้ำทะเลและน้ำจืดมาบรรจบกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดตะกอนฝุ่นในน้ำคุ้งกระจายขึ้นจนออกซิเจนในน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ปลากระเบนราหูจึงขาดออกซิเจน อีกทั้งยังเป็นบริเวณที่ปลากระเบนราหูมาออกลูก จึงเห็นได้ว่าปลากระเบนที่ตายจำนวน 50 ตัว จึงมีลูกอยู่ในท้อง และสามารถช่วยชีวิตไว้ได้ 3 ตัว ส่วนจะมาจากสารเคมีที่อยู่ในน้ำหรือไม่นั้น จะต้องสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อมาวิเคราะห์ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาจึงจะทราบผล  ทั้งนี้ กรมประมงยอมรับว่าเนื่องจากแหล่งน้ำที่ปลากระเบนราหูอาศัยเป็นแหล่งน้ำเปิด จึงไม่สามารถขี้ชัดสาเหตุการตายของปลากระเบนราหูว่า มาจากสารเคมีที่ปนเปือนอยู่ในน้ำหรือไม่ ซี่งหลังจากนี้ กรมประมงจะสุ่มตรวจคุณภาพน้ำ รวมถึงการเฝ้าระวังให้เกษตรกรได้รับทราบเป็นระยะ รวมทั้งเพิ่มมาตราการเฝ้าระวังในเรื่องของสิ่งเเวดล้อมด้านเหนือน้ำด้วย

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เกี่ยวกับเรา

ศึกษา สรรหาและวิเคราะห์ข้อมูล ที่น่าสนใจเพื่อเรียบเรียงข่าวเผยแพร่ ได้แก่ ข่าวนโยบาย ข่าวโครงการ ข่าววิชาการ ข่าวส่งเสริมอาชีพ ข่าวอนุรักษ์ และข่าวกิจกรรม เผยแพร่ผลงานของกรมประมงทางสื่อทุกประเภท [อ่านเพิ่มเติม]

ติดต่อเรา

   

JoomShaper