ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 6
“50 ปี ปลานิลพระราชทาน รำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน”

วันที่ 7 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิต และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทรงปล่อยพันธุ์ปลาจากบ่อส่วนพระองค์ ลงในบ่อเลี้ยงของแผนกทดลองและเพาะเลี้ยง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร และพระราชทานพันธุ์ปลาให้ข้าราชการและเกษตรกร นำไปเลี้ยงเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ และถือเป็นพระราชดำริเริ่มแรกในการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารของประชาชน และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2508 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต ในขณะที่พระองค์ยังดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร แห่งประเทศญี่ปุ่นได้ทูลเกล้าฯ ถวายลูกปลาตระกูลเดียวกับปลาหมอเทศ จำนวน 50 ตัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกล้าฯ เลี้ยงไว้ที่บ่อปลาสวนจิตรลดา และทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่า “ปลานิล” และได้ พระราชทานพันธุ์ปลา 10,000 ตัว จากบ่อปลาสวนจิตรลดาแก่กรมประมงเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2509 เพื่อให้นำไปเลี้ยง และขยายพันธุ์ที่สถานีประมงต่าง ๆ ทั่วประเทศ แล้วแจกจ่ายให้แก่ราษฎรต่อไป 
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่องานด้านการประมงไทย กรมประมง ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกันจัดงาน “ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “50 ปี ปลานิลพระราชทาน รำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน” ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี
โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นโซนต่างๆ ดังนี้ โซน “๕๐ ปี น้อมรำลึก สืบสานแนวพระราชดำริ ปลานิลพระราชทาน” ถือเป็นโซนที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณด้านการประมง และภาพแห่งความทรงจำที่จะตรึงอยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านอุโมงค์ Digital Wall ในตัวปลานิลยักษ์ พร้อมจัดจุดลงนามถวายความอาลัย จัดแสดงปลาพระราชทานทั้ง 3 ชนิด และจัดแสดงตู้ปลาทรงปล่อย ตู้แรก เพื่อให้ประชนชนทั่วไปมีโอกาสได้รับรู้ถึงเรื่องราวดังกล่าว โซน “สินในน้ำที่พ่อให้…สู่พัฒนาการด้านประมง” เป็นโซนที่ถ่ายทอดเรื่องราวพัฒนาการด้านต่างๆ กว่าจะกลายเป็น ปลานิลที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ การเพาะฟัก การเลี้ยง และนวัตกรรมการแปรรูปปลานิล และโซนสุดท้าย คือ โซน “การต่อยอดปลาพระราชทาน…สู่การเลี้ยงชีพที่ยั่งยืน” ที่รวบรวมบูทจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ปลานิล และสินค้าประมงอื่นๆ กว่า 40 บูท เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร และภาคเอกชน ที่น้อมนำพระราชดำรัสไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และเป็นที่รู้จักได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธานการเปิดงานดังกล่าวในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เกี่ยวกับเรา

ศึกษา สรรหาและวิเคราะห์ข้อมูล ที่น่าสนใจเพื่อเรียบเรียงข่าวเผยแพร่ ได้แก่ ข่าวนโยบาย ข่าวโครงการ ข่าววิชาการ ข่าวส่งเสริมอาชีพ ข่าวอนุรักษ์ และข่าวกิจกรรม เผยแพร่ผลงานของกรมประมงทางสื่อทุกประเภท [อ่านเพิ่มเติม]

ติดต่อเรา

   

JoomShaper