บุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์

   
  นางนฤนารถ ภัคพงศ์โยธิน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 081-349-4154, 02-562-0569
 
นางสาวอรทัย โรจน์เรืองนนท์
นักประชาสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02-562-0569
นางสาวพรรณวิภา ชินวิทย์
นักประชาสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02-562-0569
นางสาวเรณู บุญสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02-562-0569
 
นางสาวบุญญาพร บาทเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02-562-0569
นายคุณากร เกียรติชื่น
เจ้าหน้าที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02-562-0569 
นางสาวบุญญ์พสุ พิมพโกวิท
เจ้าหน้าที่ธุรการ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 02-562-0569

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เกี่ยวกับเรา

ศึกษา สรรหาและวิเคราะห์ข้อมูล ที่น่าสนใจเพื่อเรียบเรียงข่าวเผยแพร่ ได้แก่ ข่าวนโยบาย ข่าวโครงการ ข่าววิชาการ ข่าวส่งเสริมอาชีพ ข่าวอนุรักษ์ และข่าวกิจกรรม เผยแพร่ผลงานของกรมประมงทางสื่อทุกประเภท [อ่านเพิ่มเติม]

ติดต่อเรา

   

JoomShaper