ปลาดุกรมควัน

วัตถุดิบ
     1.
      ปลาดุก
     2.
      น้ำเกลือเข้มข้น    15%

วิธีทำ
     1.
      ล้างเมือกที่ตัวปลา  ตัดหัว  ผ่าท้องเอาไส้ออก  ล้างให้สะอาด
     2.
      ชำแหละปลาเป็นแผ่นตามยาวตัวปลา  หรือแบบผีเสื้อโดยติดกันตรงท้องหรือชำแหละแบบเป็นท่อนๆ
     3.
      แช่ปลาในน้ำเกลือที่เตรียมไว้โดยให้น้ำเกลือท่วมปลา  แช่ไว้นานประมาณ  7  นาที
     4.
      ยกปลาขึ้นจากเกลือ  นำไปผึ่งแดดโดยเขวนไว้กับเราไม้ประมาณ  45  นาที  เพื่อให้น้ำบนตัวปลาแห้งพอหมาดๆ
     5.
      เมื่อได้ปลาหมาดตามต้องการแล้ว  นำไปอบรมความร้อนโดยใช้เตาถ่านที่มีสังกะสีปิดบนเตานานประมาณ  1  ชั่วโมง
    
6.      แล้วนำไปรมควันที่อุณหภูมิ  50-70  องศาเซลเซียส  ประมาณ  1 ½  ชั่วโมง
    
7.      นำออกจากตู้รมควัน  ผึ่งไว้ให้เย็นแล้วบรรจุในถุงพลาสติก

การเก็บรักษา

            เก็บไว้ในที่อากาศเย็นและแช่ในตู้แช่แข็งจะเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้น

การปรุงเพื่อบริโภค
     -
          นำไปทองน้ำมันให้เหลืองแล้วใช้รับประทานได้เลย
    
-          หั่นชิ้นเล็กๆ  แล้วผสมไข่เพื่อทำไข่เจียว
     -
          ทอดน้ำมันแล้วนำไปยำ

 

 

ปลาเค็ม

วัตถุดิบ

            ปลาดุก  ตัวละ  150-200  กรัม  น้ำเกลือก  10%
            ปลาสวาย  ตัวละ  1-1.5  กิโลกรัม  น้ำเกลืออิ่มตัว  (ความเข้มข้น  25  %
)

วิธีทำ
     1.
      นำปลามาล้างน้ำให้สะอาด  เอาเหงือกและไส้ออก  ล้างน้ำให้สะอาด
    
2.      ถ้าเป็นปลาดุกให้แช่ปลาในน้ำเกลือ  ส่วนปลาสวายใส่เกลือในท้องปลาให้ทั่ว  แช่ปลาในน้ำเกลือ  ในน้ำเลือท่วมบนตัวปลา
     3.
      ปลาดุกหมักทิ้งไว้  1  คืน  ปลาสวายดอยทิ้งไว้  3  คืน  แล้วนำมาแช่ในน้ำเกลือกเจือจาง  4%  อีก  1  คืน
     4.
      นำไปตากแดดประมาณ  2-3  วัน

การเก็บรักษา

            บรรจุในถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิดเพื่อกันแมลง

 

 

ปลาเค็ม

วัตถุดิบ

            ปลาดุก  ตัวละ  150-200  กรัม  น้ำเกลือก  10%
            ปลาสวาย  ตัวละ  1-1.5  กิโลกรัม  น้ำเกลืออิ่มตัว  (ความเข้มข้น  25  %
)

วิธีทำ
     1.
      นำปลามาล้างน้ำให้สะอาด  เอาเหงือกและไส้ออก  ล้างน้ำให้สะอาด
     2.
      ถ้าเป็นปลาดุกให้แช่ปลาในน้ำเกลือ  ส่วนปลาสวายใส่เกลือในท้องปลาให้ทั่ว  แช่ปลาในน้ำเกลือ  ในน้ำเลือท่วมบนตัวปลา
     3.
      ปลาดุกหมักทิ้งไว้  1  คืน  ปลาสวายดอยทิ้งไว้  3  คืน  แล้วนำมาแช่ในน้ำเกลือกเจือจาง  4%  อีก  1  คืน
     4.
      นำไปตากแดดประมาณ  2-3  วัน

การเก็บรักษา

            บรรจุในถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิดเพื่อกันแมลง

 

 

ปลาดุกแดดเดียว

            ปลาดุกแดดเดียว  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกับปลาเค็มแต่รสชาติแตกต่างจากปลาเค็ม  คือไม่เค็มจัด  แต่มีกลิ่นหอมหวานและเนื้อนุ่มกว่าปลาเค็ม

วัตถุดิบ

            เนื้อปลาดุก

ส่วนผสม

            เนื้อปลาดุก                                1          กิโลกรัม
            น้ำปลาอย่างดี                            200      กรัม

วิธีทำ
     1.
      นำปลามาล้างเมือกออกให้หมด  ตัดหัวเอาไส้ออก  ล้างปลาให้สะอาดผ่าหลังให้ติดกันที่ส่วนท้อง  เอากระดูกกลางออก
     2.
      นำเนื้อปลามาเคล้ากับน้ำปลา  หมักทิ้งไว้  15  นาที
     3.
      นำมาเรียงบนตะแกรง  และตากแดด  1   แดด

วิธีรับประทาน

            ทอดน้ำมันก่อนรับประทาน

การเก็บรักษา

            เก็บในตู้เย็นเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นสูง

 

 

         

BACK