เต่ากระอาน

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  ฺBatagur baska (Gray, 1862)
ชื่อภาษาอังกฤษ 

  Mangrove  Terrapin 

 

ชื่อภาษาไทย:   

เต่ากระอาน

 

ลักษณะจำเพาะ  

จมูกเชิด ตาสีขาว เท้าหน้าแผ่แบน มีผังผืด มีเล็บ 4 เล็บ ขาสีเทาหรือดำอาจมีสีแดงที่ฐานของขาหน้า  กระดองส่วนหลังเรียบสีเทาหรือดำ กระดองส่วนหน้ายาวเต็มที่  60เซนติเมตร  ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในน้ำ ตัวผู้เล็กกว่าตัวเมีย

 

การแพร่กระจาย    


ทางใต้สุดของประเทศไทย เคยพบกระจายทั่วไปในแหล่งน้ำจืดและบริเวณปากแม่น้ำ โดยเฉพาะที่คลองละงู อ. ละงู  จ. สตูล

 

แหล่งที่อยู่อาศัย

ในแหล่งน้ำจืด แต่สามารถอยู่ได้ในแหล่งน้ำกร่อย  ป่าชายเลน และเข้าไปอาศัยในแหล่งน้ำจืดในฤดูสืบพันธุ์

 

อาหาร     

ิกินทั้งพืชและสัตว์ ใบ, หน่อ,  ผล ของโกงกาง ,ผลมะเดื่อ ,หอยกาบ และสัตว์น้ำขนาดเล็ก

 

กฎหมายคุ้มครอง  
Cites Appendix I                                                 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2535 ของประเทศไทย

 


สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
70 ม.7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781299
โทรสาร 074-781872
E-MAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information