เต่าลายตีนเป็ด

                                                                                           

  
 


 

ชื่อวิทยาศาสตร์   Callagur borneoensis (Schlegel and Muller,1844)   
 ชื่อภาษาอังกฤษ 

   Painted Terrapin

 

ชื่อภาษาไทย:   
   เต่าลายตีนเป็ด

 

ลักษณะจำเพาะ  

   จมูกเชิดขึ้น กระดองส่วนบนเรียบ สีน้ำตาลหรือเทามีเส้นสีดำตามยาว
   3 เส้น ตัวเมียหัวมีสีน้ำตาล ตัวผู้ในฤดูผสมพันธุ์ หัวสีเทาหรือขาว
   หน้าผากมีแต้มสีส้มหรือแดง ขาหน้ามี 5 เล็บ (แตกต่างจากเต่ากระ
   อาน) กระดองส่วนบนยาวเต็มที่ 60 เซนติเมตร

การแพร่กระจาย    


   ทางใต้สุดของประเทศไทย ตามชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านปัจจุบัน
   จำนวนลดลงมาก และเป็นไปได้ว่าสูญพันธุ์ไปจากฝั่งอ่าวไทยแล้ว
   (ปัจจุบันสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูลทำการรวบรวมและศึกษา
   การเพาะพันธุ์)

แหล่งที่อยู่อาศัย

   บริเวณอ่าวขนาดเล็กในป่าชายเลน และบริเวณอื่น ๆ ที่ได้รับอิทธิ
   พลจากน้ำขึ้นน้ำลง วางไข่บนหาดทราย ริมแม่น้ำหรือชายฝั่งทะเล

อาหาร     

   ใบ หน่อ ผลของโกงกาง ผลมะเดื่อ ผักบุ้งและพืชริมน้ำอื่น ๆ

กฎหมายคุ้มครอง  
   พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   CITES Appendix II

        

 

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
70 ม.7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781299
โทรสาร 074-781872
E-MAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information