เต่าเหลือง

   ชื่อวิทยาศาสตร์     Indotestudo elongata (ฺBlyth, 1853)
ชื่อภาษาอังกฤษ 

Elongated Tortoise, Pek Tortoise

 

ชื่อภาษาไทย:   

เต่าเหลือง

 

ลักษณะจำเพาะ  

หัวสีเหลือง ขากลมและมีเกล็ดขนาดใหญ่ มีเท้าที่แข็งแรงและมีลักษณะ
เหมือนขาช้าง กระดองส่วนบนมีสีเหลือง และมีลายสีดำขนาดต่าง ๆ แผ่นเกล็ดเหนือโคนหางใหญ่และงุ้มเข้าหาลำตัวเท้าหน้าและเท้าหลัง
ไม่มีพังผืดและมีเล็บที่แข็งแรงยาวเต็มที่ 36
เซนติเมตร มีแผ่นเกล็ดขนาดใหญ่
เหนือหาง

การแพร่กระจาย    


พบบริเวณเทือกเขาและพื้นที่สูงทั่วประเทศไทย

 

แหล่งที่อยู่อาศัย

อยู่บนบก บริเวณที่แห้ง และป่าโปรง

 

อาหาร     

กินพืชเป็นอาหาร เช่นผัก สมุนไพร ผลมะเดื่อ และผลไม้

 

กฎหมายคุ้มครอง  
พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
CITES Appendix II

 

Additional information