เต่าหวาย

ชื่อภาษาไทย   เต่าหวาย

ชื่อภาษาอังกฤษ
 

   
   Giant Asian Pond Turtle

 

ชื่อวิทยาศาสตร์

     Heosemys grandis (Gray,1860)

ลักษณะจำเพาะ  

   กระดองส่วนบนมีหนามแหลม และขอบสีดำ บริเวณที่ยกขึ้น ของแผ่น
   เกล็ดสันหลังบนเส้นกลางของกระดองส่วนบนมีสีจางกระดองส่วนล่าง
   มีสีเหลืองมีเส้นสีดำเป็นแนวรัศมีออกจากตุ่มสีดำบนแผ่นเกล็ดแต่ละ
   แผ่นเส้นสีดำบางครั้งหายไปเมื่อเต่าอายุมากขึ้นหัวสีส้มอ่อนมีจุด
   หรือขีดสีดำจาง ลักษณะรอยต่อระหว่างแผ่นเกล็ดต้นขา และแผ่น
   เกล็ดต้นขา และแผ่นเกล็ดทวารเป็นเส้นตรง กระดองส่วนล่างไม่เป็น
   บานพับ เป็นลักษณะที่ทำให้แยกออกจากเต่าใบ้ไม้กระดองส่วนบนยาว
   เต็มที่ 48 เชนติเมตร

การแพร่กระจาย    


   ประเทศไทยบริเวณที่ราบต่ำ และเนินเขาทางภาควันตกภาคตะวันออก
   และภาคใต้ พบในลาว เวียดนามและกัมพูชา
แหล่งที่อยู่อาศัย

   ในแหล่งน้ำในลำธารและบึงน้ำจืดที่ระดับความสูงต่ำถึงสูงปานกลาง

อาหาร     

   กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร เช่นผลไม้ พืชผัก(โดยเเฉพาะใบผักตบ
   ชวา)

กฎหมายคุ้มครอง  
   พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   CITES Appendix II

Ну-ка, Морис, садитесь на нее и покажите нам, на что способны наездники прерий.

Ни разу этого не было, чтобы я вас осрамил,-продолжал Швейк.

Ну, замучили его в тюрьме чуть не до смерти, "Modern warfare 2 multiplayer патч" а потом опять повели к присяге.

Additional information