เต่าปูลู

ชื่อวิทยาศาสตร์Platysternon megacephalum peguense Gray, 1870

ชื่อภาษาอังกฤษ
 

  
 Siamese Big-headed Turtle

ชื่อวิทยาศาสตร์

  เต่าปูลู

ลักษณะจำเพาะ  

   กระดองหลังสีน้ำตาลดำ กระดองท้องสีเหลืองและมีจุดสีน้ำตาล
   หัวและหางสีน้ำตาลอมส้ม หนังสีครีมถึงส้ม หัวใหญ่จรอยปาก
   แหลมคล้ายปากนกแก้ว หดหัวเข้ากระดองได้ไม่เต็มที่ขาใหญ่
   และหดเข้ากระดองไม่ได้ เท้ามีเล็บเหมาะสำหรับปีนขอนไม้
   และก้อนหิน หางยาวกว่าความยาวของกระดองและมีเกล็ดรูป
   กลมหุ้ม หางพับเข้ากระดองได้เมื่ออยู่นิ่ง มีเดือยแหลมขนาดเล็ก
   บริเวณขา รอบๆ รูทวารและที่โคนหาง

การแพร่กระจาย    


   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (เลย เพชรบูรณ์สกล
   นคร) อินโดจีนและภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)

แหล่งที่อยู่อาศัย

   อาศัยอยุ่ในลำธารบนภูเขา ในน้ำไหลและเย็น

อาหาร     

   กินเนื้อเป็นอาหารหลัก สัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ปลา ปู หอย และกุ้ง

กฎหมายคุ้มครอง  
   พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   CITES Appendix II

 


สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
70 ม.7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781299
โทรสาร 074-781872
E-MAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Однако, он по-прежнему действовал в интересах Эмбера.

Я никогда ни о чем таком не слышала.

Просто нашли бы другое оправдание.

Их жизнь превратилась в сплошное страдание, боль, страх и жажда сделали из них зверей, и все же они сражаются, чтобы защитить своего господина.

Ограбить караван осадить город, да для этого у них достаточно "Путеводитель Русский Север" людей если считать и их полукровок.

Может быть, позднее, хотя время один из параметров, которые я включил в мою теорию поля.

Additional information