เต่านา

ชื่อภาษาไทย   เต่านา

ชื่อภาษาอังกฤษ
 


   Malayan Snail - eating Turtle    

 

ชื่อวิทยาศาสตร์

  Malayemys subtrijuga (Schlegel and Muller, 1844)

ลักษณะจำเพาะ  

   กระดองส่วนบนมีสันนูน 3 เส้น เห็นได้ชัดเจน และมีขอบเรียบ 
   หัวใหญ่และมีลายเส้นสีเหลืองหรือสีขาว กระดองส่วนบนมีสีน้ำตาล
   และขอบสีตรีมหรือสีเหลือง กระดองส่วนล่างมีสีเหลือง และแต้ม
   สีดำบนแผ่นเกล็ด

การแพร่กระจาย    


   พบบริเวณที่ราบต่ำทั่วประเทศไทยและพบที่อินโดจีน มาเลเซีย
   และชวา
แหล่งที่อยู่อาศัย

   อยู่ในแหล่งน้ำ บริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่น แหล่งน้ำจืดที่ไหลช้า
   หรือน้ำนิ่ง แหล่งน้ำตื้นบริเวณที่ราบต่ำ เช่น หนองน้ำคูคลองที่ขุดลอก
   และทุ่งนาที่มีน้ำท่วมขัง

อาหาร     

   กินสัตว์เป็นอาหาร หอยน้ำจืด กุ้งและบางครั้งกินหอยสองฝาขนาด
   เล็ก

กฎหมายคุ้มครอง  
   พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   CITES Appendix II

 


สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
70 ม.7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781299
โทรสาร 074-781872
E-MAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Additional information