เต่าบัว


445

ชื่อวิทยาศาสตร์      Hieremys annandalei (Boulenger,1903)
 ชื่อภาษาอังกฤษ 

   Yellow - headed Temple Turtle

 

ชื่อภาษาไทย:   
   เต่าบัว

 

ลักษณะจำเพาะ  

   กระดองของเต่าเต็มวัยมีลักษณะยกสูงและยาวไม่มีสันนูน หัวมีสี
   เทาและมีจุดประสีเหลืองและดำเล็กๆ และมีกรามสีเหลือง กระดอง
   ส่วนล่างมีสีเหลือง และแต้มสีดำบนแผ่นเกล็ดและมีลักษณะเหมื่อน
   รอยเปื้อน แต่กระดองจะเป็นสีดำที้งหมดเมื่ออายุเพิ่มขึ้น เต่าบัว
   วัยอ่อนมีกระดองแบนกลมและมีสันเหลืองที่แผ่นเกล็ดสันหลัง
   มีส่วนอ่อนอยู่ใจกลางกระดองส่วนล่างซึ่งมีสีเหลืองสม่ำเสมอและ
   มีเส้นสีเหลืองบนหัวสีดำ กระดองส่วนบนมีขนาดใหญ่ถึง 50 ซม.


การแพร่กระจาย    


   ประเทศไทยพบบริเวณที่ราบต่ำในภาคกลาง ภาคตะวันออก
   และภาคใต้บนแผ่นดินใหญ่ ลาวพบบริเวณที่ราบต่ำแม่น้ำโขง
   ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ เวียดนามพบบริเวณที่ราบต่ำทาง
   ตอนใต้  กัมพูชาพบบริเวณที่ราบต่ำ


แหล่งที่อยู่อาศัย

   อยู่ในแหล่งน้ำ หนองน้ำ บ่อน้ำ และแหล่งน้ำอื่น ๆ ที่มีน้ำไหลช้า
   หรือน้ำนิ่งในบริเวณที่ราบและสามารถอยู่รอดได้บริเวณน้ำกร่อย

 

อาหาร     

   กินทั้งพืชเป็นอาหาร ใบบัวและก้านบัว พืชลอยน้ำและพืชริมน้ำ
   (บ้างครั้งพบกินหนอนและแมลงแต่ไม่บ่อยนัก)

 

กฎหมายคุ้มครอง  
   พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   CITES Appendix II

 


    
     


สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
70 ม.7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781299
โทรสาร 074-781872
E-MAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Additional information