เต่าจักร


ชื่อภาษาไทย   เต่าจักร

ชื่อภาษาอังกฤษ
 

   
   Spiny Terrapin

 

ชื่อวิทยาศาสตร์

     Heosemys spinosa (Gray,1831)

ลักษณะจำเพาะ  

   มีสันหนาเป็นเส็นกลางแผ่นเกล็ดสันหลังทุกแผ่น และมีตุ่มหลายตุ่มบน
   แผ่นเกล็ดชายโครงแต่ละแผ่น ลูกเต่ามีแผ่นเกล็ดขอบกระดองแต่ละชิ้น
   เป็นหนามแหลม 1 หนาม ยกเว้นแผ่นเกล็ดขอบกระดอง ที่ 4 ที่ 5 จะ
   มี 2 หนามซึ่งหนาม (จักร) ที่ปรากฎในลูกเต่าจะค่อยๆ หายไปเมื่อโต
   เต็มที่ ขาหน้าไม่มีผังพืด กระดองหลังสีน้ำตาลแดง กระดองท้องและ
   ด้านข้างแผ่นเกล็ดขอบกระดองออกสีเหลืองหรือสีส้ม และมีเส้นลาย
   สีน้ำตาลดำ ขาสีน้ำตาลดำเกล็ดลำตัวออกสีชมพูอ่อน ผิวสีน้ำตาลเทา
   หัวสีน้ำตาล
   

การแพร่กระจาย    


   ภาคใต้ของประเทศไทย (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีฯ
   ยะลาและนราธิวาส) นอกจากนี้ยังพบที่สุมาตราและบอร์เนียว
แหล่งที่อยู่อาศัย

   อยู่ในน้ำที่ชื้น ไม่ค่อยลงน้ำ ถ้าเลี้ยงในน้ำจะตาย แต่ถ้าเลี้ยงในที่ร่มเย็น
   และที่มีความชื้นสูงจะเลี้ยงไว้ได้มานมาก

อาหาร     

   กินทั้งพืชและผลไม้เป็นอาหาร

กฎหมายคุ้มครอง  
   พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   CITES Appendix II

Скоро тебя настигнет месть патриота, скоро тебя поразит меч Оцеолы!

Она беспрестанно оглядывалась назад и временами делала попытки затанцевать посреди мостовой.

Они лежали на спине с "скачать бесплатно sims 3 мир приключение" открытыми глазами, устремленными в небо.

Additional information