เต่าแก้มแดง เต่าญีปุ่น

   ชื่อวิทยาศาสตร์    Trachemys scripta elegans
ชื่อภาษาอังกฤษ 

Red-eared Slider Turtle

 

ชื่อภาษาไทย:   

เต่าแก้มแดงหรือเต่าญี่ปุ่น

 

ลักษณะจำเพาะ  

มีจุดขนาดใหญ่สีส้มหรือแดงบริเวณหลังตากระดองส่วนบนมนกลม
และมีขอบเรียบมีสีที่แตกต่างกันระหว่างสีเขียวปนเหลืองจนถึง
กระดองสีดำ  กระดองส่วนล่างมีสีเหลืองสด และมีจุดกลมสีดำ 
ขนาดใหญ่บนแผ่นเกล็ดแต่ละแผ่น  หัว คอ และขา มีสีเขียว 
และมีลายเส้นละเอียดสีเหลือง กระดองส่วนบนยาว เต็มที่ 28 ซม.

การแพร่กระจาย    


ในประเทศไทย ถูกนำเข้ามาบริเวณเมืองใหญ่และปริมนฑล เป็น
เต่าพื้นเมืองของประเทศอเมริกาตอนใต้ สามารถอยู่รอดและเพิ่ม
จำนวนในเขตอบอุ่นและเขตร้อนชื้นทั่วโลก

แหล่งที่อยู่อาศัย

ตามธรรมชาติอาศัยในแหล่งน้ำจืดและทะเลสาบแต่ถูกนำเข้ามา
ปล่อยบริเวณสวนสาธารณะในเมือง  บ่อน้ำในวัดอ่างเก็บน้ำ
และคลองระบายน้ำ

อาหาร     

กินทั้งพืช และสัตว์เป็นอาหารพืชผักผลไม้และสัตว์น้ำขนาดเล็ก

 

กฎหมายคุ้มครอง  
พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
CITES Appendix II

 


    

 

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
70 ม.7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781299
โทรสาร 074-781872
E-MAIL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information