ที่ตั้งและแผนที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

เลขที่ ๗๐  หมู่ที่ ๗ บ้านโกตา  ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล