Welcome to !

     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· Downloads
· Encyclopedia
· Web Links
· ค้นหา
· เรื่องทั้งหมด
· สำรวจความคิดเห็น
· หัวข้อเรื่อง

     วันเวลา
กันยายน 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร Q Mark

มาตรฐานสินค้าบุคคลทั่วไป บันทึก "เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (สินค้าประมง) Q Mark

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมติของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดให้มีการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Q Mark) ให้เป็นเครื่องหมายเดียวกัน

ดังนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ในส่วนที่เป็นสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าและอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการแสดงถึงความมีคุณภาพและปลอดภัย สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพ นำไปสู่เป้าหมายในการเป็นครัวของโลก และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนใช้สินค้าและเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
ปัจจุบันกรมประมงได้ใช้ Q Mark ในสินค้ากุ้งทะเลและกุ้งก้ามกราม โดยแบ่งการรับรองออกเป็น 3ประเภท คือ
1. รับรองระบบการผลิตกุ้งทะเลตามมาตรฐาน CoC และ GAP (Q Mark ในใบรับรอง CoC และ GAP กุ้งทะเล)
2. รับรองระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามตามมาตรฐาน GAP (Q Mark ในใบรับรอง GAP กุ้งก้ามกราม)
3. รับรองผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลที่ผลิตด้วยมาตรฐาน CoC ทั้งระบบ (ใช้ Q Mark ติดบนบรรจุภัณฑ์ประมง)

ทั้งนี้กรมประมงมีนโยบายเพิ่มเติมในการใช้เครื่อมหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร Q Mark ในรายการอื่น ๆ เช่น ระบบการผลิตอาหารกุ้งทะเล และระบบการผลิตปลาสวยงามต่อไป

" 
     ข้อมูลเชื่อมโยง
· ข้อมูลเพิ่มเติม มาตรฐานสินค้า
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด มาตรฐานสินค้า:
เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร Q Mark


     คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 3.91
จำนวนผู้ลงคะแนน: 12


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่     ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์  หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์

 ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อน  ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อน


"Login" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ที่คะแนน
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.250 วินาที