Welcome to !

     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· Downloads
· Encyclopedia
· Web Links
· ค้นหา
· เรื่องทั้งหมด
· สำรวจความคิดเห็น
· หัวข้อเรื่อง

     วันเวลา
กันยายน 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2546

ระเบียบ/ประกาศบุคคลทั่วไป บันทึก "1. สัตว์น้ำ คือสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง บริโภค, สวยงาม
2. ลูกพันธ์สัตว์น้ำ คือ ได้จากการเพาะในโรงเพาะ

3. พนักงานเจ้าหน้าที่
+ ปจ. (ประมงจังหวัด)
+ ผอ.ศูนย์ฯ น้ำจืด และ ชายฝั่ง
+ ข้าราชการกรมประมงที่ได้รับมอบหมายจาก ปจ. และ ผอ.
4. กรมประมงประกาศรับรองให้บุคคลออกหนังสือได้ (การประกาศรับรองให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมประมงกำหนด)
5. เกษตรกร คือผู้ยื่นคำขอ
6. ให้ยื่นขอก่อนส่งจำหน่ายไม่น้อยกว่า 5 วัน และให้ออกได้ภายใน 3 วัน นับจากวันขอ (เหมือกันทั้งหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (FMD) และหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (MD)
7. หนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (FMD) มี 4 ฉบับ
สำหรับเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ
สำหรับผู้ขอ 3 ฉบับ (ผู้ขอเก็บไว้เอง 1 ฉบับ และให้ผู้ซื้อ 2 ฉบับ)
หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (MD) มี 4 ฉบับ
สำหรับเจ้าหน้าที่ 2 ฉบับ
สำหรับผู้ขอ 2 ฉบับ (ผู้ขอเก็บไว้เอง 1 ฉบับ และให้ผู้ซื้อ 1 ฉบับ)
8. ให้แนบ FMD เมื่อขอ MD ด้วย ถ้าไม่มี FMD และไม่ได้ส่งออก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาไม่ต้องใช้ก็ได้
9. ผู้เลี้ยงกรอกส่วนที่ 1 ผู้ซื้อกรอกส่วนที่ 2 และผู้ส่งออกหรือโรงงานกรอกส่วนที่ 3
10. เมื่อขอตรวจเพื่อส่งออกให้แนบ MDด้วย
11. เมื่อขอตรวจเพื่อส่งออก ลูกพันธุ์ ให้แนบ FMD
12. เมื่อได้หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (MD) และ หนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (FMD) แล้ว ให้ขายให้เสร็จใน 5 วัน (ฉะนั้นสำเนาที่ส่งมาอาจไม่มีส่วนที่ 2 ก็ได้)
13. แจ้งเท็จอาจถูกเพิกถอนสิทธิการขอ


" 
     ข้อมูลเชื่อมโยง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ระเบียบ/ประกาศ
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ระเบียบ/ประกาศ:
การนำเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว


     คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 4


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่     ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์  หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์

 ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อน  ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อน


"Login" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ที่คะแนน
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.354 วินาที