Welcome to !

     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· Downloads
· Encyclopedia
· Web Links
· ค้นหา
· เรื่องทั้งหมด
· สำรวจความคิดเห็น
· หัวข้อเรื่อง

     วันเวลา
กันยายน 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 โครงการรับรองผลผลิตกุ้งแช่เย็นเพื่อการส่งออก

ระเบียบ/ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ลงนามใน Mutual Recognition Arrangement กับ Ministry of Marine and Fisheries of the Republic of Korea ในการส่งเสริมการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี โดยควบคุมคุณภาพและสุขอนามัยของสินค้าประมงที่มีการส่งออกและนำเข้าของทั้งสองฝ่าย ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว สินค้าประมงที่ส่งออกและนำเข้าจากประเทศเกาหลีจะต้องแนบ Health Certificate จาก Inspection Body ทุกครั้ง ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2549 เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฯ/ สถานีฯ/ สถาบันฯ ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทุกแห่ง


โครงการรับรองผลผลิตกุ้งแช่เย็น เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
คำขอเข้าร่วมโครงการรับรองผลผลิตกุ้งแช่เย็น
บัญชีผลผลิตกุ้งของแต่ละบ่อ
รายชื่อฟาร์ม COC
รายชื่อฟาร์ม GAP 
     ข้อมูลเชื่อมโยง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ระเบียบ/ประกาศ
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ระเบียบ/ประกาศ:
การนำเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว


     คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 4
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่     ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์  หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์

 ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อน  ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อน


Associated Topics

ระเบียบ/ประกาศ

"Login" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ที่คะแนน
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.220 วินาที