Welcome to !

     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· Downloads
· Encyclopedia
· Web Links
· ค้นหา
· เรื่องทั้งหมด
· สำรวจความคิดเห็น
· หัวข้อเรื่อง

     วันเวลา
สิงหาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


 การยื่นขอใบรับรอง DS-2031 (SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S DECLARATION)

มาตรฐานสินค้า

ด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศห้ามนำเข้ากุ้งและสินค้ากุ้งที่ได้จากการจับจากทะเล จากประเทศไทย เนื่องจากเครื่องมือประมงที่ใช้ในการจับกุ้งไม่ได้ติดเครื่องมือแยกเต่าทะเล (TED) ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ส่วนกุ้งที่ได้จากการเลี้ยงสามารถนำเข้าได้ตามปกติ แต่ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่าเป็นกุ้งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจริง ดังนั้นกรมประมงจึงได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการยื่นขอใบรับรองดังกล่าว ดังนี้

1.คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

เป็นผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป หรือผู้ส่งออกสินค้ากุ้งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงแล้ว ซึ่งสามารถ
ขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด (ที่สถานประกอบการตั้งอยู่)

2. สถานที่ยื่นคำขอ

2.1 ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง ถนน
พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร./โทรสาร 0 2579 8200 (อาคารสวัสดิการกรมประมง
หลังอาคารจุฬาภรณ์) ติดต่อ คุณภัคพงษ์, คุณดวงพร

2.2 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 1/19 ถ.เก้าแสน ซอย 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000 โทร. 074 311 895, 074 442 053 โทรสาร 074 442 054

2.3 รายละเอียดการยื่นขอเอกสาร http://www.fisheries.go.th/shrimp

3. เอกสารประกอบการขอ

3.1 คำขอใบรับรองที่มีรายละเอียดครบถ้วน (ตามแบบที่แนบ) พร้อมประทับตราบริษัท
(คำขอ 1 ใบ ต่อ DS2031 1 ชุด)

3.2 แบบใบรับรอง DS-2031 (SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S
DECLARATION) ที่กรอกข้อมูลตั้งแต่ข้อ 1 - 8 เรียบร้อย และเป็นความจริง ทั้งนี้ข้อ 8 ในส่วนของ NAME/AGENCY/TITLE ให้กรอกคำว่า “Department of Fisheries” และในส่วนของ ADDRESS/TEL/FAX ให้กรอกคำว่า “Paholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand”

3.3 หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (MD) ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (ต้นฉบับ) ซึ่งแสดง
ว่าเป็นกุ้งที่ผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงในประเทศไทย

4. ขั้นตอนการยื่นขอ

4.1 ผู้ประสงค์ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ณ สถานที่ที่กำหนด (ตามข้อ 2)
4.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และปริมาณการใช้วัตถุดิบ
4.3 เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าที่ออกใบรับรอง

DS-2031 ให้แก่ผู้ขอ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

หมายเหตุ : ติดต่อซื้อแบบฟอร์ม DS2031 ได้ที่
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย โทร 0 2235 5622-4 และ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป โทร 0 2261 2684-6

เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม GAP.pdf
 
     ข้อมูลเชื่อมโยง
· ข้อมูลเพิ่มเติม มาตรฐานสินค้า
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด มาตรฐานสินค้า:
เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร Q Mark


     คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 5
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่     ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์  หน้าเอกสารสำหรับพิมพ์

 ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อน  ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อน


Associated Topics

มาตรฐานสินค้า

"Login" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ที่คะแนน
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.105 วินาที