Welcome to !

     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· Downloads
· Encyclopedia
· Web Links
· ค้นหา
· เรื่องทั้งหมด
· สำรวจความคิดเห็น
· หัวข้อเรื่อง

     วันเวลา
สิงหาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


 รายชื่อชมรม/สมาคม ที่ออกใบกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ MD/FMD (ชายฝั่ง)

รายชื่อชมรม/สมาคม ที่ออกใบกำกับ(MD)สรุปยอดรวมการขออนุมัติเป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ และลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(MD และ FMD) ของกลุ่มองค์กรเอกชนและบุคคล แยกตามสำนักงานประมงจังหวัด
(ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2547 ถึง กันยายน 2554)
ดำเนินการโดย สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (สพช.)
>>>>สรุปยอดรวมการขออนุมัติเป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ และลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(MD และ FMD) ของกลุ่มและบุคคล แยกตามสำนักงานประมงจังหวัด

ผู้บันทึก admin เมื่อWednesday 21 May (2044 คนอ่าน) (แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)

 เอกสารการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว

ระเบียบ/ประกาศ- บันทึกประกอบคำขอนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว
- คำขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวเพื่อขอนำเข้ามาเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์ (กข.1)
- บันทึกการตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว ตามระเบียบการนำเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวเพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์ (กข.2 สำหรับเจ้าหน้าที่)
- บันทึกการตรวจโครงการปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งขาว (กข.2-1 สำหรับเจ้าหน้าที่)
- หนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว เพื่อขอนำเข้ามาเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์ (กข.3)
- บัญชีรายละเอียดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวเพื่อเพาะพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ (กข.3-1)
- ใบแจ้งการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวเพื่อการเพาะพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ (กข.4)
- รายการตรวจสอบโรงเพาะเลี้ยง เพื่อออกใบรับรอง มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว (Penaeus vannamei)
- รายการตรวจสอบสถานที่กักกันสัตว์น้ำ เพื่อการนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยง
ดูข้อมูลได้ที่ >>>http://www.thaiqualityshrimp.com/production/link1.asp?nID=29

ผู้บันทึก admin เมื่อFriday 25 Apr (3119 คนอ่าน) (แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)

 รายชื่อฟาร์มที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม

ระเบียบ/ประกาศรายชื่อฟาร์มที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว ข้อมูลเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
>>>http://www.thaiqualityshrimp.com/production/link1.asp?nID=20

ผู้บันทึก admin เมื่อMonday 10 Sep (3693 คนอ่าน) (มีต่อ... | 346 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)

 โครงการรับรองผลผลิตกุ้งแช่เย็นเพื่อการส่งออก

ระเบียบ/ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ลงนามใน Mutual Recognition Arrangement กับ Ministry of Marine and Fisheries of the Republic of Korea ในการส่งเสริมการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี โดยควบคุมคุณภาพและสุขอนามัยของสินค้าประมงที่มีการส่งออกและนำเข้าของทั้งสองฝ่าย ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว สินค้าประมงที่ส่งออกและนำเข้าจากประเทศเกาหลีจะต้องแนบ Health Certificate จาก Inspection Body ทุกครั้ง ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2549 เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฯ/ สถานีฯ/ สถาบันฯ ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทุกแห่ง

ผู้บันทึก admin เมื่อTuesday 12 Dec (2061 คนอ่าน) (มีต่อ... | 1542 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คะแนน: 4)

 สถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ระเบียบ/ประกาศสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
>>>http://www.thaiqualityshrimp.com/production/link1.asp?nID=28

ผู้บันทึก admin เมื่อWednesday 08 Nov (2059 คนอ่าน) (มีต่อ... | 1675 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คะแนน: 1)

23 เรื่อง (5 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]

     สำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าข้อมูลต่างๆในเวปไซต์ thaiqualityshrimp.com เป็นอย่างไร?

ยอดเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง



ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 235
คำแนะนำ: 0

     Who's Online
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ระบบสมาชิกยังไม่ได้เปิดให้บริการ




สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.137 วินาที