Welcome to !

     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· Downloads
· Encyclopedia
· Web Links
· ค้นหา
· เรื่องทั้งหมด
· สำรวจความคิดเห็น
· หัวข้อเรื่อง

     วันเวลา
สิงหาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


 คำขอให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

ใบกำกับ MD/FMDบุคคลทั่วไป บันทึก "คำขอให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ"

ผู้บันทึก admin เมื่อTuesday 14 Sep (1968 คนอ่าน) (มีต่อ... | 160 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)

 การขอใบรับรอง DS-2031

ระเบียบ/ประกาศบุคคลทั่วไป บันทึก "การยื่นขอใบรับรอง DS-2031 (SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S DECLARATION)

ด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศห้ามนำเข้ากุ้งและสินค้ากุ้งที่ได้จากการจับจากทะเล จากประเทศไทย เนื่องจากเครื่องมือประมงที่ใช้ในการจับกุ้งไม่ได้ติดเครื่องมือแยกเต่าทะเล ( TED) ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ส่วนกุ้งที่ได้จากการเลี้ยงสามารถนำเข้าได้ตามปกติ แต่ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่าเป็นกุ้งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจริง ดังนั้นกรมประมงจึงได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการยื่นขอใบรับรองดังกล่าว ดังนี้

"

หมายเหตุ: กรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งว่าสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนนโยบายว่าด้วยเอกสารประกอบการนำเข้ากุ้ง(DS 2031)โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกและรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์ (HTS CODES: 0306.13.00,0306.23.00,1605.20.05,1605.20.10) ที่ไม่ได้รับการรับรองว่า กระบวนการจับกุ้งทะเลไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับเต่าต้องรับรองแบบฟอร์ม DS 2031 ตัวจริง ช่องที่ 8 และ 9 และต้องเซ็นลานเซ็นจริง เพื่อรับรองว่าเป็นกุ้งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงมิใช่กุ้งที่จับจากธรรมชาติ และต้องแนบเอกสารประกอบการขนส่งทุกเที่ยว โดยไม่สามารถใช้เอกสารการถ่ายสำเนา หรือแฟกซ์จากเอกสารตัวจริงได้ ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2548 เป็นต้นไป

ผู้บันทึก admin เมื่อThursday 13 May (3665 คนอ่าน) (มีต่อ... | 3916 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คะแนน: 3)

 การนำเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว

ระเบียบ/ประกาศบุคคลทั่วไป บันทึก "ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการนำเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว เพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุงสายพันธุ์ พ.ศ. 2547
"

ผู้บันทึก admin เมื่อWednesday 12 May (3992 คนอ่าน) (มีต่อ... | 662 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คะแนน: 5)

 ประกาศผ่อนผันการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ

ระเบียบ/ประกาศบุคคลทั่วไป บันทึก "ตามประกาศกำหนดผ่อนผันเดิม ครบกำหนดการผ่อนผันไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 เนื่องจากการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนั้น กรมประมงมีมติให้ขยายเวลาการผ่อนผัน ไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2547"

ผู้บันทึก admin เมื่อThursday 22 Apr (1688 คนอ่าน) (มีต่อ... | 288 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คะแนน: 5)

 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2546

ระเบียบ/ประกาศบุคคลทั่วไป บันทึก "1. สัตว์น้ำ คือสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง บริโภค, สวยงาม
2. ลูกพันธ์สัตว์น้ำ คือ ได้จากการเพาะในโรงเพาะ"

ผู้บันทึก admin เมื่อThursday 25 Mar (1846 คนอ่าน) (มีต่อ... | 1527 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คะแนน: 5)

23 เรื่อง (5 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]

     สำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าข้อมูลต่างๆในเวปไซต์ thaiqualityshrimp.com เป็นอย่างไร?

ยอดเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 235
คำแนะนำ: 0

     Who's Online
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ระบบสมาชิกยังไม่ได้เปิดให้บริการ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.135 วินาที