Welcome to !

     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· Downloads
· Encyclopedia
· Web Links
· ค้นหา
· เรื่องทั้งหมด
· สำรวจความคิดเห็น
· หัวข้อเรื่อง

     วันเวลา
สิงหาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


 เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร Q Mark

มาตรฐานสินค้าบุคคลทั่วไป บันทึก "เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (สินค้าประมง) Q Mark

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมติของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดให้มีการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Q Mark) ให้เป็นเครื่องหมายเดียวกัน"

ผู้บันทึก admin เมื่อThursday 25 Mar (5433 คนอ่าน) (มีต่อ... | 1324 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คะแนน: 3.91)

 แผนยุทธศาสตร์กุ้งกุลาดำ (ปี 2547-2551)

แผน/ยุทธศาสตร์บุคคลทั่วไป บันทึก "ข้อเท็จจริง
ด้านการผลิต
ประเทศไทยผลิตกุ้งได้มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยในปี 2543 มีปริมาณผลผลิตประมาณร้อยละ 31 ของผลผลิตกุ้งทั่วโลก โดยผลิตได้ประมาณปีละ 2.3-3.1 แสนตัน แต่ในช่วง ปี 2541-2545 ปริมาณการผลิตกุ้งลดลง ประมาณปีละ 3.19% และมีปัญหาในการส่งออกทำให้เกษตรกรลดการผลิตลง อีกทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งทำให้มีการนำเข้ากุ้งสดแช่แข็งมากขึ้น"

ผู้บันทึก admin เมื่อThursday 25 Mar (8221 คนอ่าน) (มีต่อ... | 9582 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คะแนน: 4.2)

 การกำหนดเลขรหัส MD

ใบกำกับ MD/FMDบุคคลทั่วไป บันทึก " โครงสร้างเลขรหัส MD เป็นตัวเลข 15 หลัก ดังนี้
XX - XXX - XX - XX - XX - XXXX
รหัสในหลักที่ 1และ2 แสดงชื่อจังหัด (ดูตารางที่ 1)
รหัสในหลักที่ 3-5 แสดงหน่วยงานที่ออก MD (ดูตารางที่ 2)
รหัสในหลักที่ 6และ7 แสดงวันที่ (01-31)
รหัสในหลักที่ 8และ9 แสดงเดือน (01-12)
รหัสในหลักที่ 10และ11 แดสงปี (46 ปีปัจจุบัน)
รหัสในหลักที่ 12-15 แสดงลำดับเอกสารที่ออกในวันนั้นโดยเริ่มจาก 0001"

ผู้บันทึก admin เมื่อThursday 25 Mar (2809 คนอ่าน) (มีต่อ... | 3065 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คะแนน: 5)

23 เรื่อง (5 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]

     สำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าข้อมูลต่างๆในเวปไซต์ thaiqualityshrimp.com เป็นอย่างไร?

ยอดเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 235
คำแนะนำ: 0

     Who's Online
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ระบบสมาชิกยังไม่ได้เปิดให้บริการ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.125 วินาที