Welcome to !

     เมนูหลัก
· หน้าแรก
· Downloads
· Encyclopedia
· Web Links
· ค้นหา
· เรื่องทั้งหมด
· สำรวจความคิดเห็น
· หัวข้อเรื่อง

     วันเวลา
มีนาคม 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


หัวข้อเรื่องที่มีให้เลือก
โปรดคลิ๊กดูบทความในแต่ละหัวข้อ

  


ใบกำกับ MD/FMD

ใบกำกับ MD/FMD

· หัวข้อ: ใบกำกับ MD/FMD
· บทความทั้งหมด: 5
· ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 12044
  เอกสารหนังสือกำกับจำหน่ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
  แบบฟอร์มหนังสือกำกับการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ
  แบบฟอร์มหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
  คำขอให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
  การกำหนดเลขรหัส MD


แผน/ยุทธศาสตร์

แผน/ยุทธศาสตร์

· หัวข้อ: แผน/ยุทธศาสตร์
· บทความทั้งหมด: 2
· ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 9356
  ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (DPIS)
  แผนยุทธศาสตร์กุ้งกุลาดำ (ปี 2547-2551)


มาตรฐานสินค้า

มาตรฐานสินค้า

· หัวข้อ: มาตรฐานสินค้า
· บทความทั้งหมด: 2
· ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 8874
  การยื่นขอใบรับรอง DS-2031 (SHRIMP EXPORTER’S / IMPORTER’S DECLARATION)
  เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร Q Mark


ระเบียบ/ประกาศ

ระเบียบ/ประกาศ

· หัวข้อ: ระเบียบ/ประกาศ
· บทความทั้งหมด: 12
· ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 30880
  สถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
  แนวทางปฏิบัติโครงการจำนำกุ้งขาวแวนนาไม ปี พ.ศ. 2552
  เอกสารการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว
  รายชื่อฟาร์มที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
  โครงการรับรองผลผลิตกุ้งแช่เย็นเพื่อการส่งออก
  สถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับรองแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่จะนำเข้ามา
  แบบฟอร์ม จ.ส.น.7
  การขอใบรับรอง DS-2031
  การนำเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว


รายชื่อชมรม/สมาคม ที่ออกใบกำกับ(MD)

รายชื่อชมรม/สมาคม ที่ออกใบกำกับ(MD)

· หัวข้อ: รายชื่อชมรม/สมาคม ที่ออกใบกำกับ(MD)
· บทความทั้งหมด: 2
· ครั้งที่อ่านทั้งหมด: 11204
  รายชื่อชมรม/สมาคม ที่ออกใบกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ MD/FMD (ชายฝั่ง)
  รายชื่อชมรม/สมาคม ที่ออกใบกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ MD/FMD (น้ำจืด)


สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.085 วินาที