แบบฟอร์มทั่วไป

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week37
mod_vvisit_counterThis month241
mod_vvisit_counterAll114492

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

  แบบฟอร์มประมงน้ำจืด
1.
แบบ 602  แบบสำรวจผลผลิตฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

2.
แบบ 602/1  แบบสำรวจฟาร์มเพาะพันธุ์/อนุบาลสัตว์น้ำจืด

3.

แบบ 603  แบบบัญชีรายชื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เพิ่มเติม)

4.
แบบ 801  แบบสำรวจผลการทำประมงน้ำจืดจากธรรมชาติ

5.
แบบ 607  แบบบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ

6.
แบบ 607/1  บัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ (เพิ่มเติม)

7.
แบบ สกป.10  แบบการจัดทำข้อมูลปริมาณสัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้ทั้งหมด (โดยประมาณ)
และอัตราส่วนการใช้ประโยชน 
 

ที่มา : ข้อสั่งชี้แจงการสำรวจสถิติการประมงน้ำจืด พ.ศ. 2555, กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง, เอกสารฉบับที่ 5/2555