แบบฟอร์มทั่วไป

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week37
mod_vvisit_counterThis month241
mod_vvisit_counterAll114491

แบบฟอร์มงานเพาะเลี้ยงชายฝั่ง


  แบบฟอร์มการสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

1.
แบบ 403/1  แบบสำรวจผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบธรรมชาติ

2.
แบบ 403/2  แบบสำรวจผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบกึ่งพัฒนา

3.

แบบ 403/3  แบบสำรวจผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนา

4.
แบบ 403/4  แบบบัญชีรายชื่อผู้เลี้ยงกุ้งทะเล (เพิ่มเติม)

5.
แบบ 403/5  แบบบัญชีรายชื่อโรงเพาะฟักและหรืออนุบาลกุ้งทะเล  แบบฟอร์มการสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อย

1.
แบบ 402/1  แบบบัญชีรายชื่อผู้เลี้ยงปลาน้ำกร่อย (เพิ่มเติม)

2.
แบบ 402/2  แบบสำรวจผลผลิตการเพาะเลี้ยงปลาน้ำกร่อย

 

  แบบฟอร์มการสำรวจสถิติการเพาะเลี้ยงหอยทะเล

1.
แบบ 401  แบบบัญชีรายชื่อผู้เลี้ยงหอยทะเล

2.
แบบ 401/1  แบบบัญชีรายชื่อผู้เลี้ยงหอย (เพิ่มเติม)

3.

แบบ 401/2  แบบบัญชีสำรวจผลผลิตการเพาะเลี้ยงหอยทะเล

4.
แบบ 404  แบบสำรวจผลผลิตหอยแมลงภู่จากปีกโป๊ะ


  แบบฟอร์มการสำรวจสถิติฟาร์มเลี้ยงปู

1.
แบบ 405/2  แบบบัญชีรายชื่อผู้เลี้ยงปู

2.
แบบ 405/2  แบบสำรวจผลผลิตการเลี้ยงปู

 

ที่มา : ข้อสั่งชี้แจงการสำรวจสถิติการประมงทะเล พ.ศ. 2555, กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง, เอกสารฉบับที่ 6/2555