ต้นทุนสัตว์น้ำ

ส่วนเศรษฐกิจการประมงจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เผยแพร่ข่าวสารในลักษณะบทความสั้น เนื้อหาสาระ  เป็นผลสรุปจากการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นด้านสภาวะเศรษฐกิจการผลิต  และการค้า  รวมถึงการสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการ  หรือการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการของรัฐบาล

 

 

 

 

 

ติดตาม ต้นทุนสัตว์น้ำ

น้ำจืด น้ำกร่อย เรือประมงพื้นบ้าน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
กบในบ่อพลาสติก ปี55 กะพงขาว จ.ฉะเชิงเทรา บ่อดิน ปี53 เรือปลากะตัก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
กุ้งก้ามกราม จ.สุพรรณบุรี ปี55 กุ้งขาว+กุ้งก้ามกราม จ.ภาคกลาง ปี55 ลอบปลาเก๋า  
ปลานิลในกระชัง จ.ตราด ปี55 ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ปี55 ลอบปลาตะกรับ(ปลาขึ้ตัง)  
ปลานิลกในระชัง จ.สุพรรณบุรี ปี54 กุ้งขาว แวนนาไม จ.ระยอง ปี55 อวนจมปู  
ลานิลในบ่อดิน จ.กาฬสิน ปี54 ปลากะพงขาวในกระชังปี53 อวนลอยปลาทู  
ปลานิลในบ่อดิน จ.ชลบุรี ปี55 ปลากะพงขาวในกระชัง จ.สตูล ปี54    
ปลานิลในบ่อดิน จ.เชียงราย ปี54 ปลากะรังในบ่อดิน จ.สตูล ปี54    
ปลานิลในบ่อดิน จ.สุพรรณบุรี ปี54 ลูกพันธ์หอยนางรม จ.ระยอง ปี56    
ปลาชะโดในบ่อดิน จ.เพชรบุรี ปี54 การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่(ภาคตะวันออก) แบบล่อลูกพันธ์ (แพแขวน) ปี 2556    
ปลาดุกในบ่อดิน จ.ปทุมธานี ปี54 การเพาะเลี้ยงหอยนางรมพันธุ์เล็ก
(แบบแพแขวน) ปี 2556
   
ปลาดุกในบ่อดิน จ.เพชรบุรี ปี54 การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2557
   
ปลาผสมผสานในบ่อดิน จ.ระยอง ปี55 การเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดินอาหารสำเร็จรูป จ.ฉะเชิงเทรา เดือน ก.พ. 2559    
ปลาแรดในบ่อดิน จ.นครสวรรค์ ปี54 การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2557 (ทั้งประเทศ)    
ปลาแรด-บ่อดิน จ.นครสวรรค์ ปี54 การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม จ. จันทบุรี ปี 2557    
ปลาสวายในบ่อดิน จ.นครสวรรค์ ปี54 การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
จังหวัดจันทบุรี ปี 2558
   
พันธุ์กุ้งก้ามกราม จ.นครปฐม ปี55 การเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อดิน
จ.นครศรีธรรมราช 2559
   
เพาะปลากรายในบ่อดิน จ.ราชบุรี ปี55 ต้นทุนและผลตอบแทนการเลยี้งกุ้งขาวแวนนาไม ปี2561    
เพาะปลาสวาย จ.นครสวรรค์ ปี55      
การเลี้ยงปลาแรดในบ่อดิน
จ. นครสวรรค์ปี2554
     
การเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2555      
การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
จ.สุพรรณบุรี ปี 2555
     
การเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดิน
จังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. 2556
     
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2556
     
การเลี้ยงปลานิลในกระชัง
จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2556
     
การเลี้ยงปลาสลิดในบ่อดิน
จังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2556
     
การเพาะเลี้ยงปลาเบญจพรรณในบ่อดิน จ.สมุทรปราการ ปี 2556      
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2557
     
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2558
     
การเลี้ยงปลาเบญจพรรณร่วมกับกุ้งขาวในบ่อดิน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2558      
การเลี้ยงปลานิลและปลาเบญจพรรณในบ่อดิน จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2558      
การเลี้ยงปลานิลผสมกุ้งขาวในบ่อดิน
จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2559
     
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2557
     
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2559
     
การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2559
     
การเลี้ยงปลานิลในกระชัง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2559
     
การเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง
จังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2559
     
การเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง
จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2559
     
การเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง
จังหวัดสุราษฎ์ธานี ปี พ.ศ. 2559
     
ต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชัง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2561
     
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2561
     
ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2561