รายงานสถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล

ส่วนเศรษฐกิจการประมงจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เผยแพร่ข่าวสารในลักษณะบทความสั้น เนื้อหาสาระ  เป็นผลสรุปจากการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นด้านสภาวะเศรษฐกิจการผลิต  และการค้า  รวมถึงการสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการ  หรือการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการของรัฐบาล

กุ้งขาว มีลำตัวขาวใส ขามีสีขาว หางสีแดง โดยเฉพาะบริเวณปลายหางจะมีสีแดงเข้ม กรีจะมีแนวตรงปลายงุ้มลงเล็กน้อย เมื่อโตขึ้นฟันกรีด้านบนจะมี 8 ฟัน และด้านล่าง 2 ฟัน ความยาวของกรี จะยาวกว่าลูกตาไม่มาก ที่สังเกตเห็นเด่นชัดที่สุดคือลำไส้ของกุ้งชนิดนี้จะโตเห็นได้ชัด และตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้

กุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus Vannamei) หรือ Pacific white Shrimp หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า White Leg sShrimp เป็นกุ้งพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้ พบอยู่ทั่วไปในบริเวณชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก จากตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกจนถึงตอนเหนือของประเทศเปรู กุ้งชนิดนี้มีการเลี้ยงกันมากในประเทศเอกวาดอร์ เม็กซิโก เปรู ปานามา ฮอนดูรัส โคลัมเบีย และประเทศบราซิล ซึ่งประเทศบราซิลเป็นประเทศที่เริ่มเลี้ยงกุ้งขาวไม่กี่ปีมานี้ แต่มีผลผลิตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากรัฐบาลประเทศบราซิลให้การสนับสนุนการเลี้ยงกุ้งขาวแปซิฟิกอย่างจริงจัง ทำให้ผลผลิตของประเทศบราซิลเพิ่มอย่างรวดเร็วจนเป็นอันดับ 1 ของประเทศในทวีปอเมริกาใต้ในขณะนี้

: ติดตามสถานการณ์ (รายเดือน)

ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566
มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์  
มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม  
เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน  
พฤษภาคม พฤกษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม  
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน  
กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม  
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม  
กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน  
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม  
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน  
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม  
ติดตามสถานการณ์ (รายไตรมาส)

ติดตามสถานการณ์ (ด้านราคา)

ปี2525 ปี2566 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566
มกราคม มกราคม            
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์            
มีนาคม              
เมษายน              
พฤษภาคม              
มิถุนายน              
กรกฎาคม              
สิงหาคม              
กันยายน              
ตุลาคม              
พฤศจิกายน              
ธันวาคม