ราคาสัตว์น้ำ

ส่วนเศรษฐกิจการประมงจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เผยแพร่ข่าวสารในลักษณะบทความสั้น เนื้อหาสาระ  เป็นผลสรุปจากการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นด้านสภาวะเศรษฐกิจการผลิต  และการค้า  รวมถึงการสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการ  หรือการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการของรัฐบาล

 

 

 ติดตาม ราคาสัตว์น้ำ

ราคาหน้าฟาร์ม ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก ราคากุ้งขาว  

ราคาหน้าฟาร์ม

ตลาดไท กระทรวงพาณิชย์ ราคากุ้งขาว  
         
       
        last update 8/62